Névtelen

Forrás Wikileaks:

” egy izraeli repülőgép a budapesti repülőtéren landolt 120
katonával, akik egy úgynevezett rutin terrorellenes gyakorlatot folytattak. A magyar média nem jelentette be sem az izraeli egység érkezését, sem pedig a távozását.
Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulóján a látszólag békés megemlékezések után brutálisan oszlattak fel a rendőri egységek. És azok akik fekete maszkokat viseltek, és nem rendelkeztek azonosítóval
https://search.wikileaks.org/gifiles/?viewemailid=1641485

Továbbá érdekes módon azokban a napokban több ország tudósított arról, hogy légterüket is érintve Izraeli két kémrepülőgép repült Budapestre.

Anonymous World - United Anons Hungary - Magyar Anonok közössége fényképe.

Btk. 145.§.
Az a magyar állampolgár, aki állami szolgálatával vagy hivatalos megbízatásával visszaélve külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, és ezzel a Magyar Köztársaság függetlenségét, területi épségét vagy alkotmányos rendjét veszélyezteti, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig, háború idején öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Kapcsolat külföldi szervezetekkel, a Magyar Köztársaság függetlenségének, területi épségének és alkotmányos rendjének veszélyeztetése:
https://www.facebook.com/unitedanonshungary/photos/a.1203820629636353.1073741828.1203811502970599/1824434057575004/?type=3&theater

Anonymous World - United Anons Hungary - Magyar Anonok közössége fényképe.

– Vendégposzt –

Csak gondolkodóknak!
Bakon Ábel levele a NAV – nak, amelyre azóta sem kapott választ!

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Törvényességi és Felügyeleti Főosztály dr. Vizi Hajnalka főosztályvezető részre
Hivatkozással a XXXXXXXX iktatószámú levelére, melyben konkrétan nem kaptam érdemi választ, a következő kérdésekre várnám megtisztelő válaszát!
Előzmény: Bírósági per, mely vitatható, de nem a NAV jogkörébe tartozik, mivel a nav végrehajtó szerv. S bár 2018 évtől a joghatóság igazolása Ket.Tv. 22. §. 1.(bek) törlésre került, én már korábban kértem, igazolja, kinek a nevében, mely állam nevében jár el a NAV? Kinek kellene megfizetnem a tartozásom?
A Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban Alaptörvény) átmeneti rendelkezéseibe (Magyar Közlöny 2011. évi 166. szám) azt olvastam (preambulum 5. pont), hogy megszakítja a jogfolytonosságot a Magyar Köztársasággal, de nem nyilvánítja ki a jogfolytonosságát egyik korábbi magyar állammal sem. Pedig azt híresztelték, hogy csak „átnevezték” az államot.

– Ha ugyanaz az állam, akkor saját magával jogfolytonos kell, hogy legyen, igaz?
– Ha megszakítják a jogfolytonosságot, akkor nem lehet ugyanaz az állam, csak más névvel, igaz?
– Ha meg nem ugyanaz az állam, akkor egy új államot hoztak létre, igaz?
– Ha új államot hoztak létre, akkor az, hogy átnevezték a magyar államot, az félrevezetése az embereknek, igaz?
– Ha új államot hoztak létre, ami egyetlen magyar állammal sem jogfolytonos, akkor ez az új állam nem a magyar állam, igaz?
– Ha ez az új állam nem a magyar állam, akkor idegen állam, igaz?
– Ha meg idegen állam, akkor a „Magyarország” elnevezés félrevezetés, átverés, igaz?
– Ha ez az új állam nem jogfolytonos a Magyar Köztársasággal, akkor hogyan lehetne annak jogutódja?
– Ha ez az új állam nem jogutódja a Magyar Köztársaságnak, akkor hogyan szüntethette volna meg?
– Ha nem jogutódja, és nem tudta megszüntetni a Magyar Köztársaságot, akkor a magyar állam most is a Magyar Köztársaság, igaz?
– Ha nem jogutódja, és nem tudta megszüntetni a Magyar Köztársaságot, így a magyar állam most is a Magyar Köztársaság, akkor az ország területe meg a magyar állampolgárok most is a Magyar Köztársasághoz tartoznak, igaz?
– Ha ez így van, akkor hol van ennek az új, „Magyarország” fedőnevű államnak területe, és kik az állampolgárai?
– Ha ennek az új, „Magyarország” fedőnevű államnak nincs is területe, meg nincsenek is állampolgárai, akkor a „Magyarország” feliratú személyi igazolvány is egy hamis okmány, igaz?
– Ha ennek az új idegen államnak nincs területe, és a magyar állampolgárok nem állampolgárai, akkor az Alaptörvény hol és kire vonatkozóan van hatályban?
– Ha az Alaptörvény ennek az új államnak az alapító okirata, a régi államban nem lehet hatályban! De az újban sem lehet hatályban, hiszen annak meg nincs területe és állampolgárai, vagyis nincs hol és kire vonatkozóan kifejtenie a hatályát, igaz?
– Ha az Alaptörvénynek nincs hol és kire kifejtenie a hatályát, akkor sehol sincs hatályban, igaz?
Azt írják a jogtudósok, hogy ha egy jogszabály nincs hatályban, akkor, mint jogszabály nem is létezik.
– Ha az Alaptörvény sehol nincs hatályban, akkor, mint jogszabály nem is létezik, igaz?
– Ha az Alaptörvény, mint jogszabály nem is létezik, akkor módosítani sem lehetett, nem igaz?
– Ha meg nem is lehetett módosítani, akkor az is csak átverése a Magyar Köztársaság területén élő magyar embereknek, igaz?
– Ha az Alaptörvény nem létezik, akkor hogyan lehet rá, mint nem létező jogra jogot alapítani?
– Ha az Alaptörvényre, mint nem létező jogra, nem lehet jogot alapítani, akkor a rá alapított jogszabályok ugyancsak nem léteznek, így nem is lehetnek hatályban, igaz?
– Ha az Alaptörvényre, mint nem létező jogra alapított jogszabályok nem léteznek, akkor rájuk sem lehet jogot alapítani, igaz?
Akkor melyik államban és milyen jog alapján működnek a hatóságok?
Kérem, nevezze meg a fentiek alapján, hogy akkor a NAV melyik állam adóhivatala?
Nekem a magyar államnak kell adót fizetnem, nem egy idegen államnak, igaz?

Kérem a NAV és az Ön hivatalos állásfoglalását, hogy mi annak az államnak a tulajdonneve, amelynek az adóhivatalaként működik! Kérem ezt az államot olyan formában megnevezni, hogy „X nevű állam”, mint például „Holland Királyság nevű állam”.

– Ha az Alaptörvény nem létezik, akkor ez a vele megalapítani akart Magyarország fedőnevű új idegen állam hogy jött létre?
– Ha meg létre sem jött, akkor nem is létezik, igaz?
– Ha nem létezik, akkor hogyan lehet kormánya meg országgyűlése?
– Ha meg nem lehet kormánya, meg országgyűlése, akkor ez mind megint csak félrevezetése az embereknek, igaz?
– Ha hivatalosan a NAV nem tud eljárni a Magyar Köztársaság területén élő magyar emberekkel, velem szemben, akkor nem is tudunk kinek adót fizetni, mivel egy idegen állam részére nem kötelezhetnek adót beszedni, igaz?

Sőt, a jogi álláspont alátámasztásáig nem csak jogunk, hanem kötelességünk is ezt megtagadni!

Alkotmány Általános rendelkezések

2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.
(3)2 Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.

Ön, mint jogi végzettséggel bíró személy, az Alkotmányunkat jól ismeri, annak paragrafusaival együtt, hisz tanulta is, tán fel is esküdött rá korábban! Ezért kérem, hogy tételesen a fenti kérdéseimre a választ megküldeni szíveskedjen! Hisz első körben tisztázni kell azt a helyzetet, hogy kinek, mely államnak a kasszájába szedik be adóforintjainkat!!! Továbbá nekem nem olyan jellegű jogvitám van Önökkel, ami magát az adó összegét vitatná, egyébként ahhoz is előbb tudnom kell, hogy kivel is levelezem? Mely ország, mely állam adóhatóságával?

Természetesen a végrehajtás foganatosítása bűncselekménnyé válik abban az esetben, ha ezt a jogi helyzetet nem tudják részemre jogszabályokkal alátámasztva tisztázni, továbbá, mivel igazolható módon – fel lett hívva a figyelmük a csalásra, így személyesen felelősségre vonhatók lesznek anyagi- erkölcsi- és büntetőjogi értelemben, hisz parancsra, utasításra sem követhetnek el olyan bűncselekményeket, melyet a Magyar Köztársaság jogrendszere nem enged meg. (A rendőr sem lőhet a tömegbe parancsra békés tüntetők közé, de más egyéb jogtalanságot is kötelessége felülbírálni, ha alá van támasztva jogilag, hogy a felettese tévedett!)

Felhívom a figyelmét, hogy nem kibúvót keresek az adó megfizetésére, csak nem óhajtom más nemzet (magánvállalkozás, cég) kasszáját gyarapítani.

Továbbá felhívom a figyelmét, hogy levelezésünket továbbra is közzé teszem, bárki számára elérhető lesz.

Várom megtisztelő válaszát fenti kérdéseimre.

Győr, 2018. január 29.

Hits: 343

Ajánlja ismerőseinek!
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
  7
  Shares
Kategória: Magyar vonatkozású | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?