Angyaliak küldetése

Drága fiatalok! Azokhoz szólok tisztelettel, akik kíváncsiak véleményemre (nagy iskolákat jártam ki 68 év alatt!), ismerik a tiszteletet, a szeretetet, becsületet és alkalmasak háttársnak. Szeretném, ha szabadok és boldogok lennétek! Ne legyetek manipulálva, -elzárva a valóságtól! Ne legyetek apátlanítva, zsákutcába kényszerítve! Legyen szemetek felismerni azokat, akit életüket adják a jobb jövőtökért, bár nem mindig barátságosak és azokat is akik élvezettel ártanak másoknak nyájaskodva! Váljatok jó és alkalmas szülővé, legyetek képesek adni is nem csupán kapni! Kívánom, hogy ne kelljen túl sok időnek eltelnie ahhoz, hogy rájöjjetek a valóságra: édesapátok nem is volt oly rossz ember és tetteinek komoly oka volt. Rendszer szintű apátlanítás folyik honunkban az államista megszálló agresszorok vezérlésével, maskarások és fegyveres bérgyilkosok, pszichopata ügyvédek támogatásával. Kapcsolatba léphettek velem lapomon is: planetaudit.eu vagy tomaimre@gmail.com

https://disk.yandex.com/i/PKsx6ElwJXVmAA

 

Az összes oltás közül, amelyeket eddig ismertünk (szamárköhögés, diftéria, tetanusz, himlő, kanyaró, rubeola, mumpsz, hepatitis, agyhártyagyulladás, gyermekbénulás és tuberkolózis), még soha nem láttunk olyan oltást, amely után a betegség ugyanúgy fertőz, akkor is, ha teljesen be vagy oltva!
Soha nem hallottunk olyan oltóanyagról, amely beadása után is továbbterjed a vírus maszkot kell hordani és távolságot tartani!
Azelőtt még soha nem hallottunk jutalmakról, kedvezményekről, oltási ösztönzésről.
Nem volt diszkrimináció, ha nem volt valaki beoltva, senki sem próbálta rossznak vagy önzőnek beállítani az oltatlant ezért!
Soha nem láttunk olyan oltást, amely veszélyezteti a család és a barátok közötti kapcsolatokat!
Még soha nem láttunk olyan oltást, amely az alapvető jogaidat, a munkád, a megélhetésed támadja!
DR.ANDREAS NOACK ÉLETTÁRSA ITT MONDJA EL, HOGYAN HALT MEG A KUTATÓ, MIUTÁN NYILVÁNOSSÁGRA HOZTA FELFEDEZÉSÉT, HOGY MIT IS OLTANAK EMBEREK SZÁZMILLIÓIBA VILÁGSZERTE?
SZERINTE ÉS MÁSOK SZERINT IS MEGGYILKOLTÁK AZ ÉLETTÁRSÁT!
A FÉKTÁRCSÁKNÁL HASZNÁLT GRAFÉN-OXIDOT ÉS GRAFÉN-HIDROXIDOT FECSKENDEZIK BE AZ EMBEREKBE, GYERMEKEKBE IS!
ATOMNYI MÉRETŰ, BOROTVAPENGE ÉLESSÉGŰ, A TESTBŐL SOHA EL NEM TÁVOZÓ MŰANYAG LAPKÁKAT TARTALMAZNAK A KOVID VAKCINÁK, AMIK ALATTOMOSAN ÖLNEK, BELÜLRŐL VÁGVA SZÉT AZ EREKET!
BONCOLÁSSAL KIMUTATHATATLAN TÖMEGGYILKOS MÉREG!!!
HA EZT SOK MILLIÓ EMBER EGYSZERRE TUDHATNÁ MEG, MONDJUK EGY FŐMŰSOR IDŐBEN KATONAILAG ELFOGLALT MÉDIA ÉPÜLETBŐL LEADVA A VIDEÓT, ANNAK A SÁTÁNISTA ELITET KISZOLGÁLÓ ÖSSZES KOVID TERRORISTÁRA NÉZVE VÉGZETES KÖVETKEZMÉNYEI LENNÉNEK, MINDEN A TÖMEGMÉSZÁRLÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZÁMÁRA!

Felismered az angyalt?

Palesztína szabad lesz. Kárpáthon szabad lesz. Eredeti amerikaiaknak jóvátételt. Globálterroristákat kezelés alá kell vonni! Ismerje fel mindenki a legveszélyesebb elmeállapotot. Véget kell vetni az angyaliak irtásának! Cinkos aki néma. Már karnyújtásnyira a globális ébredés, a világbéke. Egyént, országot, népet nem lehet megmenteni, csak együtt mindenkit. Globális agresszióra globális válasz kell. Nincs más alternatíva. A Föld minden pontján dolgoznak tisztakezűek ezekért a célokért. Valódi nevükön kell nevezni a dolgokat! Most a nyilvánosság és ébredés mozdonyára sokan felkapaszkodnak az avult világ haszonélvezői közül. Előre menekülnek. Látni kell a jó jeleket! Egyedi új dolgot teremtünk, ami még nem volt ismert történelmünkben. Ezt szokásos eszközökkel nem lehetséges véghez vinni. Élni kell az extrém-, valódi- új lehetőségekkel! A rabszolgásítás botjának két vége van. Már zajlik a fordulat. Szerintem. Szerinted?

 
,,A FELÉBREDT EMBER VESZÉLYES!
Nem alkalmazkodik, megvesztegethetetlen és nem manipulálható. Csak olyan embereket lehet manipulálni, akik félnek és azt hiszik, hogy elveszíthetnek vagy megszerezhetnek valamit.
A bátor ember úgy él, ahogy ő akar. A félős emberek úgy élnek, ahogy muszáj.
Egy felébredt ember már nem tartozik egy adott társadalomba, még akkor sem, ha benne él. Nem tartozik egyetlen országhoz, sem közösséghez, sem valláshoz.
És semmit nem utálnak jobban az uralkodók, mint a szabad embert, aki fütyül a (rabszolgásító) ajánlataikra.”

 

Sok angyal van közöttünk extrém empátiával, eredeti-, természetes jósággal. Ő maga sem tudja, hogy angyal. Érzelmileg erősen motivált, érzékenyebb, finomabb mint az átlag. S bármilyen sötét és mélyre süllyedt gengsztervilágban élünk, ő úgy érzi, hogy mégsem tehet meg mindent. Neki nem szabad. Sokan lopnak, de neki nem lehet. Sokan megbízhatatlanok, de ő nem lehet az. Sokan gátlástalanul hazudnak, ő elpirul. Nem engedi hazudni a származása. Eredeti közösségi Emberek ők.


A legnagyobbak ismerik a munkát, igazat, szeretetet, állják a nyilvánosságot. Ők a valódi Elit. Legyenek parazitamentesek, erősek, szervezettek, tudatosak!!! Kiválasztottsági hiedelem nélkül élnek, csendesek, egyenesek, bármikor segítenek bárkin, felismerik a csendes agresszorokat, a csak kicsiben becsületeseket, a legveszélyesebb elmeállapotúakat, tanítanak, gyógyítanak tudományosnak hazudott fokozatok nélkül is. Ők alkalmasak közfeladatra és szülőnek.

Egyszerű, ezért nagyszerű romlatlan lelkű emberek: jók, tiszták és becsületesek. Rengetegen vannak. Ezekre mondjuk, hogy rendes emberek. “Nem idevalók.” Emlékeznek még egy Erkölcsre, amit ma már régóta nem tanítanak csak a jobb helyeken. Hozzák magukkal. Bár nem tanulták, nem is tapasztalhatták sehol, a vérükbe van írva. Tudják, hogy másokhoz jónak kell lenni, s bár roppant hátrányos manapság, de tisztességesnek kell maradni. Vérbeli közösségi Emberek.

Általában azok a legmagányosabbak, akik legtöbbet tesznek az ép Emberiségért.
Megfordítva: Akik a leghasznosabb közösségiek, többnyire magányosok is egyúttal.

PlanetAuditAngel
Átmeneti áldozatvállalás, mely többnyire generációkon át tart.

Ők az igazi Elit, a valódi miniszterek, az angyaliak/angyalok. Aki ma érett angyal, azon sebek látszanak, mert a legtámadottabbak ők. Minden seb egy rangjelzés, vagy diploma, minősítés. Tetteik mondják el a lényeget.
Megdöbbentően kevés ember tud értékeikről, írásaikról, kinyilatkoztatásaikról. No majd haláluk után!

Addig nélkülözésben, mindenüket szétosztva, mindenüket feláldozva dolgoznak az ép Emberiség jobb jövőjéért.
Nevüket és arcukat adják értékeik mellé közvetlen életveszélyt, folyamatos megalázást vállalva. Ezen múlik a rend helyreállása: amikor már elegen tudják elhatárolni az igazat és a vetítést, amikor már elegen tudják valódi nevén nevezni korunk jelenségeit, no akkor robbanásszerűen helyreállhat a rend és a jó lesz a jó. A szövetséges erők megtehetik azt, amit a magányos-, szétszórt erők nem tehetnek meg soha.

Ennyi angyali ott van/volt mindenkiben. Ennyihez mindenkinek joga van. Segítsük ezt felszínre egymásban! Valódi közösségiek áldozzák mindenüket azért, hogy ez az angyaliság ne ritkaság, hanem mindennapos dolog legyen.
Nagy iskolák-, nagy vizsgák koptatják ezt a szépséget és belső értékké érlelik azt. Nemzet vezetőjének ilyen szinten kellene tisztának lennie! Nem is lenne megosztás, pártoskodás, vallási vegzálás…

  Ők tiszta tehetségek. Ők nem gyűlölnek senkit. Nekik nincsenek előítéleteik. Ők nem vallásoskodnak. Ők nem rasszisták. Ők nem fognak manipulálni senkit. Ők nem politizálnak. Ők nem tudnak ártani senkinek. Ne tanítsátok rosszra őket! Építeni, gyógyítani, tanítani jöttek e világra. Senkinek nincsen joga bántani őket. Mindenkinek kötelessége védeni őket.

A fenti videolista elemei kapcsolatban állnak a természetes-, legkevésbé sérült, angyali jellemekkel.  Mindenki született angyali teremtés, tehát ép lélek, de sokan súlyosan sérülnek és ettől közösségellenessé válnak. A sérülés legfőbb oka, a már szeretet-rokkantak degenerációinak évezredes és globális kikényszerítése sok területen: brutális, rituálisnak hazudott nemi- és lelki csonkítások, agresszív lelki terror és félelemben tartás, a szeretet jelentőségének fel nem ismerése…

Elegendő ezt a fő bajt megoldani és kánaánt teremtünk a jelenlegi globális pokolból, visszahelyezzük természetes jogaiba az épeket-, angyali lelkületű embereket. Sokkal több angyal között élünk, mint hinnénk. Többnyire nem is tudnak angyali mivoltukról és tévelyegnek, bizonytalankodnak. Az ép lélek gazdája legyen egyúttal erős is, mert felfalják a legveszélyesebb elmeállapotú szeretet-rokkantak.

NatalieRU

Ő valóban főügyész. Ilyen szintű tisztaság elvárt egy népszolgától.

neiteljkonnyen

Minden-magyarok ébredése fel fogja ébreszteni az Emberiséget. Már sok jel mutat erre. Külhoniak többet tehetnek és nagyobb a felelősségük, lehetőségük ez ügyben. Nagy belső erő és bátorság kell az igazhoz, a szeretethez, a nyíltsághoz. Életveszélyes dolgok ezek még most is a hazugsághegyek árnyékában, a pszichopaták világ-terrorjában. Gyors-, vagy lassú eszközökkel meg szokták ölni az ilyen embereket. Ezen a webhelyen is azért dolgozom, hogy ezek ne extrém-, hanem természetes dolgok legyenek utódaink világában. Legyen hazája az ép embereknek is, ahol a jó a jó, ahol a fehér az fehér és nem szürke! Ne vadásszák le azokat, akik nem hajlandók bűnrészességet vállalni az ép Emberiség kifosztásában és rabszolgásításában! Tedd hozzá a magadét Te is azzal, amid van, ott ahol vagy!

A legdrágább kő mindent karcol, de maga nem tűr karcolást. A legdrágább szív inkább vérzik, de nem sebez meg soha mást.

Az élőhely választás tudományában elhivatottak az oroszlánok, lovak…

20150608felsobbrendu

Ó! Szegény egoisták! Oly keveset látnak a világból! Csak önmagukat. Vannak ezzel ugyanígy más betegségben szenvedők is. Például a vallásoskodók és pártfanatikusok sem hajlandók meglátni semmit, ami nem támogatja hiedelmeiket, zsákutcájukat. Ép jellem, folyamatosan tanul bárkitől és mindig nyitott az új ismeretekre. Amit ma megtanul, azt holnap INGYEN tanítja másoknak. Felismeri nem csak magában, hanem másokban is az angyalt, talentumot, jót. Normális embernek eszébe sem jut közösségellenesnek lenni, nem is tud ártani másoknak.

Angyal

Az utolsó időkben nehéz lesz helytállni. Az emberek közül sokan önzők lesznek, pénzimádók, dicsekvők és büszkék, gonosz dolgokat fognak mondani másokról, szüleiknek nem engedelmeskednek, hálátlanok lesznek és gonoszok. Hiányozni fog belőlük a szeretet, a magasan kiművelt közösségi magatartás, nem akarnak megbocsátani, szívesen mondanak rosszat másokról, önuralom nélküliek és vadak lesznek, gyűlölik a jót. Elárulják a barátaikat, gondolkodás nélkül vakmerően cselekszenek, az élvezeteket hajszolják. Ilyen terepen dolgoznak az angyalok.

Mostanában gyakran látni alvó ébresztőket, tévelygő útmutatókat, avult világ előre menekülőit, a csupán kicsiben becsületeseket. Az vagy, amit teszel, nem az amit vetítesz magadról. A valódi elit, a valódi miniszter minden nap tesz valamit az ép Emberiség érdekében és nem hajlandó bűnrészességet vállalni SENKIVEL.

E fiatal tehetség tükröt tart az elkövetők elé, DE NEGYED ÉVSZÁZAD ALATT CSAK A LEHETŐSÉG LETT JOBB.

Az Angyal Generáció már képes valódi megoldást adni a globális bajokra: le tudnak leplezni minden gazságot, fel tudnak tárni minden titkolt ismeretet, dokumentálni és archiválni tudnak eddig bizonyíthatatlan aljasságokat…

Az ember, aki valóban szeret, megtisztel a bizalmával, türelmével, idejével, s nem él vissza azzal, amit Te adsz neki. A valódi szeretet feltétel nélküli, s nem várja, hogy más légy. Elfogad, nem birtokol. Ad, és nem elvesz. Nem várja, hogy Te oldd meg az életét, hanem hozzátesz a Tiédhez. Nem vádaskodik, nem féltékeny.

Ha valaki nem tud beilleszteni az életébe, annak csupán hiányt pótol a jelenléted. Tőled akar megkapni valamit, ami hiányzik neki. Ez nem szeretet, hanem önzés.

Ha valaki szeret, figyelembe veszi az igényeid, az érzéseid, nem kihasználja azokat.

 

Férfi-e az, ki nem teszi jobbá a világot? 
A Nőt Szeresd, Tiszteld és Védelmezd, mert egy hunnál ez természetes!

Hun-Szkíta Erkölcs: „Erős emberek nem nyomnak el másokat, hanem felemelik őket!”

Ha eredeti, egészséges, természetes szándék vezet, megnyílik harmadik szemed és érzékelsz olyan dolgokat, melyeket a legtöbben nem. Ettől előre látó képességed lesz. Teremts esélyt a belső hangodnak! Hagyd, hogy irányítson Téged! Hozzuk ki egymásból a jót! Mindenki annyit ér, amennyi szeretetet áraszt ki magából.

Nem szárnya van az angyalinak, hanem természetes jósága, megbízhatósága, nyíltsága, pozitív kisugárzása, gyógyító ereje, látó szeme, bölcsessége…

 20150608becsulet

A farkasoknak magasan fejlett közösségi kultúrája van.

A természetes ép közösség ilyen. Az ép Emberiség is ilyen volt, amíg a humán salak foglyul nem ejtette. Ma még extrém kivételnek számít olyan szintű emberi közösség, mint a farkasoké. Holnap már…

Elől megy a három leglassabb. Ők adják a tempót. Ha elől mennek, akkor a többi sem megy gyorsabban, s így ők nem fognak lemaradni. Utánuk megy az öt legerősebb. Így ha támadás éri elölről a falkát, ők azonnal meg tudják védeni a csapatot. A falka középső része védett elölről és hátulról is. Ugyanis hátul is olyan ötös csapat halad, akik a legjobbakból és legerősebbekből állnak. És legutolsóként megy a falkavezér! Ő így mindenkit lát, mindent tud azonnal korrigálni a menetben.

A magas érzelmi intelligenciájú emberek rendkívül értékesek, de nincsenek megbecsülve. Pontosan azért, mert nekik természetes, hogy sajátjukként kezelik mások problémáit, és nem várnak cserébe semmit. Nem elhidegülve élnek a világban, mint szinte mindenki: ösztönösen ott segítenek, ahol csak tudnak.

Ezt tesszük sok éve folyamatosan: angyaliak vagyunk a legnagyobb pusztítókhoz is. Nem válunk olyanná mint ők, de hatástalanítjuk őket és visszahelyezzük jogaiba az ép Emberiséget.

 

 

3 thoughts on “Angyaliak küldetése

  1. Oltottak vére nem érték. Nem veszi meg senki. Oltatlanokét-, normálisakét-, látókét-, logikusan gondolkodókét keresik nagyon. Ez is leleplez minden vetítést, melyet fedő történetnek használ a terrorista. Szaladhatsz jelenteni, de semmire nem mész vele. Ők már régóta tudják, hogy igazat beszélek. Globálisan is erősödik az igaz esélye, tehát kómás-, nanopengés agresszorok bármit tesznek, mindennel közelebb kerülnek valódi hűvös helyükhöz, a végleges hatástalanításukhoz. Nálunk is több millióan másztak bele ebbe. Robbanásszerű lesz a rádöbbenés hamarosan.Magyar Ébredés

Comments are closed.