Magyarok! Arkadas!

20181026:
Mindenmagyarok Kárpáthonában politika nincsen: államinak hazudott szervezett bűnözés van és az erre adott-, a honvédelmi kötelezettség körébe tartozó válasz van. A védelem érdekében minden eszközt jogosan használ az, aki tiszta tudott maradni ebben a velejéig korrupt-, népellenes pusztításban, aki nem volt haszonélvezője ennek a mocsoknak. Minden jogát eldobta, akinek része van honunk pusztításában, népünk irtásában. 50 év múlva is felelősségre vonhatók. Most a tisztakezű Nép visszakerül jogaiba és hatalmát közvetlenül gyakorolja a továbbiakban. A nyilvánosság garantálja a tisztaságot, azonnal kidobja a salakot.

Haárné: A lakosság csúnyán be van csapva. És erről fogalma sincs! Kb. úgy kell ezt elképzelni, (persze minden példa sántít egy kicsit), hogy van egy család, apa, anya, gyerekek, és egyszer csak jön valaki azt mondja, hogy innentől kezdve ő az apa (igazi apát bezárja a pincébe), ő fogja a családfő jogait gyakorolni, ő fog dönteni minden fontos kérdésben, a gyerekeknek is ő parancsol, a pénzügyeket is ő irányítja, sőt még a férj jogaival is rendelkezik! Egyszóval átveszi a család irányítását és visszaél ezzel a helyzettel a család rovására, akár úgy is hogy a családtagok életét veszélyezteti, és elhiteti a családdal, hogy neki ehhez joga van. Ennek az illetőnek, nincs joga elzavarni a háztól a gyereket, nincs joga eladni féláron a fejük fölül a lakást, aztán a családot utcára tenni Ez egy elég leegyszerűsített példa, de jelenleg egy ehhez nagyon hasonló szituációban van a lakosság. Van egy “kormány” amely jog nélkül intézkedik a lakosság sorsáról és a pusztulásunkat okozza. Ezt jelenti, amikor érvénytelen az alaptörvény!

20181011:

Ki az épek szövetsége? Napjainkban alakuló szövetség azon személyekből, akik tiszták tudtak maradni ebben a fertőben, nem vállaltak bűnrészességet a folyó népirtásban, nem haszonélvezője a folyó rabszolgásításnak, korrupciónak, nyíltan eleget tettek védelmi kötelezettségüknek család és nemzet tekintetében, megtettek minden tőlük elvárhatót a nyílt és cinikus államinak hazudott bűnszervezetek ellen. Azok az épek, akik alkalmasak szülőnek, vérbeli közösségiek, nem manipulálnak másokat, nincsen kiválasztottsági hiedelmük, nem bántanak másokat, anyagi térítés nélkül dolgoznak szűkebb és tágabb közösségükért, valódi miniszterek. Aki ezt el tudja mondani magáról, az már érezheti magát az épek szövetségében. Kizárólak az ilyen emberek szavát lehet figyelembe venni. Ebben politika nincsen. Ez tisztán védelmi kötelezettség teljesítése. Az Emberiség rengeteg áldozatot hozott az aktuális fejlettségi szintért. Ezt mindenkinek kötelessége lenne védeni és nem a kőkorszakba, dzsungel törvényekbe visszapusztítani a létrehozott értéket. Ép ember olyant nem tesz. Jelenleg a legveszélyesebb elmeállapotúak globális szövetsége tartja fogságban az épeket. Ennél erősebbnek kell lennie az épeknek, hogy esélyük legyen kánaánt helyreállítani a pokolból. Nem kell demonstrálni, hanem tenni kell minden épnek ott, ahol van, azt, amit tud, ami elvárható tőle a cél érdekében. Nincsen neve és nincsen lakcíme, nincsen nyilvános szervezete, azonosítója támadóinknak sem. Az épek szövetségének sem kell ilyen sallang: tettek kellenek! Csendben lehet tenni az ébredésért, reálmédiát, leleplezést, táplálást folytatni. Egymás vállán állunk, hiba mindenkiben van és legtöbben még túlértékeljük saját szerepünket. A legsúlyosabb kórokat kell preferálni: hiedelmek, énesség, dummy média, háborúgyár, demokráciának hazudott nyílt cinikus rabszolgatartás… Legyen erős a jó! https://planetaudit.eu/

Mindennap sajátkezűleg bebizonyítja a népirtás tényét a megszálló salak. Mindennap kiérdemelnek egy újabb életfogytot. Magyarnak nincsen semmi, ami egy ország jellemzője lenne, de ez csak ébredés kérdése. A tulajdonos szét fog csapni az elszaporodott férgek között és végleg hatástalanítja azokat.

20180920:

Csuti zsebes érzi már, hogy közeledik a bűnszervezetük rabosítása: mindent ennek rendel alá, előre menekül, próbál laza lenni, mást mocskol Freudi elszólással és pontosan ő maga követi el 2 perccel később. Eliszkolt már mögülük az a globális kiválasztottsági hiedelmű manipulátor geng, aki hatalomban tart ilyen salakot. A lendülettől még fut a moziban a film, de a gépész már elmenekült. A nyitott ketrecben lévő Emberiség és a magyar Nép ébredése kezd gyorsulni. Vége lesz e bőven tejelő államosdinak hamarosan. A Nép nem bízza már másra a hatalom gyakorlását: költség nélkül, akár óránként szavazhat a korrupció legkisebb gyanúja nélkül, nyilvánosan, saját névvel, adatokkal. Nyilvánosság alapú közösségben nincsen rabszolgásítás, nincsen 90%-os dézsma, nincsen gyermekkínzás, nincsen talármaskarás bűnözés, nincsen szakértői bűnözés. Szabad lesz lényegi dolgokkal is foglalkozni az épeknek, mint: tanulás, védelmi eszközök, kommunikáció, reálmédia… https://planetaudit.eu/magyarok-arkadas/ Kezd igény lenni ilyesmire régiónkban is.

Az “orbán takarodj!” legitimál. A “földre!” az ami elvárt egy honvédelemre kötelezett részéről. A csuti kiskanász végnapjait éli. Ébredt honvédek tettek esküt. Valódi Népügyészek kezében van már a döntés az elkövetők letöltendő éveiről és vagyonukról. Magyarok közössége volt és lesz férgek nélkül. NEM FOGJÁK EZT INNEN TÖRÖLNI. TUDJÁK, HOGY EZ COPY. Menj utadon honvéd! Hm! Még a neved is be van tiltva.

Ez egységes bűnszervezet, mely jogtalanul megszállta hivataljainkat, parlamentünket, rendőrségi épületeinket, fegyvereinket, lőszereinket… Őket kérlelni eredménytelen. A tulajdonos magyar Nép jogosult minden eszköz használatára, hogy eleget tegyen honvédelmi kötelezettségének. Ez ébredés kérdése. Sok vér kell még ehhez???!!! Véget kell vetnünk az öldöklésnek, kómának!!

Mindenemet áldoztam fel közösségi értékekért, (eleget téve védelmi kötelezettségemnek) mert nincsen más lehetőség gyermekem pszichopata kínzásának véget vetni. Sajnos itt nincsen senki hivataljainkban, aki kivétel lenne és ragaszkodna igazhoz, tényekhez, természetes értékrendhez, gyermekjoghoz, szülői joghoz. Más meg, ha akarna sem tudna segíteni ilyen talárterrorban. Nyilvános ez több mint 4 éve, tud mindenki róla. Másoknak jó ez az állapot, hogy a véres-, összerabolt népvagyonból juttatnak neki is, hogy segítsen fenntartani minden felhatalmazás nélküli népirtó rezsimet aki az ép közösségi emberek irtására használja erőszakszervezeteinket, velejéig korrupt hivataljainkat, a rabolt népvagyont. A degenerál fogyatékos prosti a bűntársaival hamisíttat priuszt a tiszta kezű népszolgának. Amíg a Stockholm szindrómás-, kómás-, IQ mentes-, gerincmentes csőcselék trónra tud emelni egy csuti zsebest, addig tart ez. Magyarság volt. Kifejlett közösségi magatartás is volt, hogy lesz e még ilyen annak egyetlen feltétele van: Népakarat.

Erő kell a honvédelemhez, mely nem feltétlenül létszámból áll. Minőségre kell menni a mennyiség helyett. Aki honvéd, az cselekedjen úgy, ahogy illik őhozzá! Legyen képben, legyen háttárs, archiváljon, ne aktiválódjon, ha nincsenek meg a feltételei a védelmi lépés befejezésének. Most válik el egymástól a vetítés és a valódi érték. Aki fennmarad a rostán az még valóban kevés, de alakul ez: nem könnyű beismerni, hogy mekkora tévedésekben élte életét eddig valaki. A jó tanárokra-, a valódi médiára kell figyelni!

A népellenes férgek még a törvénytelenséget is hamisítják, MINDEN KÖVETKEZMÉNY NÉLKÜL! A RENDŐRNEK OTT LE KELLETT VOLNA TARTÓZTATNIA AZ ELKÖVETŐKET A HATÓSÁG FÉLREVEZETÉSE ÉS RABLÁSI KÍSÉRLET MIATT. A rendőr megtagadta az intézkedési kötelezettségét a végrehajtó bűnözővel szemben, tehát innentől kezdve nem rendőr, hanem bűntárs. Jogosulatlanul viseli a ruhánkat és fegyverünket. A sértettek minden eszközt jogosan használhatnának védekezésül ellenük, mégis türelmesek!!

Mivel lépten-nyomon támadnak igazra allergiás entitások, tömören csak annyit írok: prostitúció a neve annak, mikor valaki olyan dolgot végez el pénzért, mely az ép erkölcs szerint nem bocsátható árúba. Például: ítélettel-, szakvéleménnyel kereskedik, bűnszervezetet szolgál ki, közösségi megbízatását nem végzi el, más értékeire spekulál, hazát árul, bajtárst meglop, törvényt hamisít, priuszt hamisít. Népünket és hazánkat kb. 2 millió prosti tartja fogságban. Jujj milyen csúnya vagyok, hogy nevén nevezem őket. A tükör a hibás. Még.

Magyar Ébredés

Csuti gengszter birkái bocsánatos huncutkodásnak hazudják a legsúlyosabb Emberiség ellenes bűntetteket: népirtást, rabszolgásítást, kifosztást, állami bántalmazást, talármaskarás bűnözést…
Vallással támadókat pátyolgatnak hivataljaink megszállói szavazatokért. Együtt bűnöznek az épek ellen. Kitalált vallások kitalált mesefiguráit imádtatják a prédákkal. Nem tekintik problémának, hogy naponta lepleződnek le hazudozásaikkal. Az a valódi ünnep, amikor egy ember nulla forintból megfékezi billiárd dollárokból bűnöző globális hálózat Emberiség ellenes tevékenységét. Ezek mennek ma.
Csuti csau az utolsó, aki pusztulásba kényszerítette honunkat és népünket avult-, államinak hazudott-, prosti agresszor rendszerével. Soha nem lesz már állam, nem lesz miniszterelnök. A nép a hatalmát közvetlenül fogja gyakorolni. Ennek megvannak feltételei már.
Gyilkossági kísérlet dokumentumja! Szokás szerint figyelmen kívül fogják hagyni és semmi bántódása nem lesz a támadónak. Falkán belül van. Falkán kívüli ezért 8 évet ül.

Az épek kivillantották a valóságot: németek magyar bérgyilkosai megegyeznek a rendőrökkel, hogy a rendőrök addig félremennek, amíg végrehajtják a csoportos bántalmazásokat a magyarok ellen. A rendőrök megelőlegezték a büntetlenséget, szabad kezet adtak súlyos bűntettek elkövetéséhez bérgyilkos bűnszervezetnek. Ez mindent elmond és ledokumentál a videókkal együtt.

Együtt erősek lehetünk, de járványos a “magam alá” szervezés. Ebből sürgős kigyógyulni és kölcsönös mellé szervezkedésre váltani. Hatalom soha többet nem lehet egy kézben, csak valódi népminiszteri testület kezében. https://planetaudit.eu/magyarok-arkadas/ Nem az a miniszter, akire ráírják, hanem az aki népszolga a tetteivel. Talán nem is tud róla.

A rendőrség asszisztált a verekedéshez! Sőt! Miután elverték a fideszes Valton kopaszai a Ligetvédőket a rendőrök a bántalmazott aktivistákat teperték le! A rendőrök a továbbiakban hagyták, hogy a bűncselekményt elkövetők, szabálytalan módon, egy teherautó platóján elmeneküljenek a helyszínről!

Az épek útján kell maradnunk és a fogalmakat helyesen értelmezni! Bűnszervezetet nem nevezünk pártnak. Nép ellenes bűntettet nem nevezünk választásnak.. Honvédelmi kötelezettség teljesítését nem nevezzük politikának. Csuti beteget nem nevezzük miniszterelnöknek. Hivataljaink illegitim megszállóit nem nevezhetjük állami alkalmazottnak. Államnak vagyona nincsen, csak az alkotó, tiszta kezű népnek. Aki bűnrészességet vállalt nép ellenes bűnben, minden jogával együtt a tulajdonát is elvesztette. Egyszerű matematika ez. Rendőreink a mi ruhánkat viselik és a mi fegyvereink vannak náluk. Amennyiben nem a megbízatásuknak megfelelően járnak el, nép ellenes bűntettet követnek el, mely nem évül el. A lényegre kell ráébredni és nem részletekben tévelyegni! https://planetaudit.eu/magyarok-arkadas/ Nem csak az alkotmány érvénytelen, hanem minden iromány, melyet manipulált választás segítségével kreáltak köztörvényesek és futtatóik!

http://www.magyar-allam.com/index.html

 Itt most semmilyen jel nem utal arra, hogy Magyarhon ország lenne. Gazdátlan szabad vadászmező, kinek gazdáját foglyul ejtették, ellehetetlenítették, megölték… Hivataljaink megszállóinak stratégiája a családpusztítás is, mint minden pusztítás. Semmi nem az, aminek láttatja magát. Család segítő pedofil és pszichopata bűntetteket pártol. Ebben kap háttér támogatást gyámhivataltól, szakértőtől, rendőrtől, ügyésztől, bírótól. Ezek persze mind idézőjelben, mert csak annak hiszik magukat, miközben semmilyen jogosultsággal nem rendelkeznek, mert jogtalanság nem szül jogot. Manipulálatlan választás itt legalább negyed évszázada nem volt. Ez az általános Magyarhonban. Lenne itt kivétel a hivataljainkban, ha tudná igazolni az elkövető, hogy eleget tett intézkedési kötelezettségének bűnöző kollégáival szemben.
Helyreállítjuk most az értékrendet. Visszahelyezzük jogaiba a tisztakezű, ép lelkű elitet, a királyokat, akik most a multinál pusztulnak 4 műszakban minimál bérért. Akik nem vállaltak bűnrészességet magyarellenes bűnökben, Nép ellenes bűnökben, azok megszólalhatnak. Minden hatalom a Népé. Aki manipulál, az rabszolgásít. Tehát ennek megfelelő sors vár rá. Hasznosítanunk kell közel két millió prostituálódott birkát. Az átmeneti zökkenőt tompítanunk kell. A Magyar értéket helyreállítjuk. Az Emberiség újra egyesülésének katalizátora leszünk most. Itt szabad Eurázsiát építünk.

Ha vezető lennék: Vezetésre alkalmas, ép lelkeket helyeznék a kulcs poziciókba, akik garantálnák a helyes értékrendet, az ép Emberiséget visszahelyeznék jogaiba, megszüntetnék a rabszolgaságot. Meg tudnám teremteni a pokolból a kánaánt. Elárasztanám igazzal és szeretettel a glóbuszt.

5 legsürgősebb tennivalója az ép magyarnak:
1. A vetítési kómából feléledni, hatálytalan “szabályok” blokkolása.
2. Visszahelyezni jogaiba a Népet, hivataljaink megszállóit helyretenni..
3. Értékrend helyreállítás: sérültek ne tartsák fogságban az épeket.
4. A legnehezebben élők tartós kisegítése, pézszivattyúk megsemmisítése.
5. 2 millió egzisztencia teremtése, reálmédia létrehozása, minden magyarok integrálása, honteremtés…
Özönlenek a leleplező hírek, melyekből egy is elegendő ahhoz, hogy megállapítsuk: végnapjait éli a hazugság alapú globálterrorizmus. Az épek egy ezreléknyi ébredt része puszta kézzel képes legyőzni az állig fegyverben álló-, korlátlan anyagiakkal bíró Emberiség elleneseket.
governCorruption2017
2017. dec. 3:
Ép közösség természetes magatartása, melyet honunkban csak kivételesen ritkán lehet tapasztalni MÉG. A közösségnek bevált és hagyományos eszközei vannak a bárhonnan származó, bármilyen tudományos fokozatot használó antiszociálisok kezelésére: végleges hatástalanítás. A hagyománytisztelet is része a közösségi kultúrának. Jóságunkkal ne éljen vissza senki, hogy a végsőkig kerüljük azt, hogy a saját nyelvükön szólítsuk meg nemzetünk pusztítóit!! Már rég átléptek minden határt velünk szemben.
Kb. negyed évszázaddal ezelőtt ez a csuti focista azt mondta: a kormány hazudik. Akkor a dummy média ebből eseményt csinált. Utóbbi évtizedben ez akkor sem esemény, ha mindennap megtörténik többször. Bár csak hazudna! Lop is! Gyilkol is. Politikához nincsen köze, csak népvagyon rabláshoz, rabszolgásításhoz, manipulációhoz. Elpucolásuk sem politikai feladat, hanem honvédelmi kötelezettség!

Személyre szabott-, rossz szándékú mikro programokkal támadja a globálterrorista a már osztályozott ébredtek közleményeit. Rejtett adatokat ragaszt a célszemélyekhez: innentől már foglyul van ejtve a webhelye, vagy közösségi accountja, tetszés szerint manipulálható, kényszerpályán mozgatható.Tehát nem a hacker a hacker! A degenerált rendszer a hacker. Akkor lesz ennek vége, amikor elegendő cselekvőképes ember lesz tisztában a tényekkel és szövetségben lépnek fel az ép Emberiség jogaiért. Ezen dolgozunk. PlanetAudit 20171203

Csuti beteg csúszó-mászó is.

A kis kanászék vérfürdőt akarnak. Tőlük más nem várható. Egyébként becsülhetők is keveredtek hozzájuk. Aki korpa közé keveredik… Még senki nem határolódott el ettől a kijelentéstől, ami a rezsim alapelve. Kezelésre szoruló mind:

Ebből a vetítésből semmi nem igaz, amely kómában és rabszolgaságban tartja az épeket, magokat, alkotó talentumokat. El ne hidd, hogy szükség van: államra, vallásra, pártra, politikára, parlamentre! https://planetaudit.eu/magyarok-arkadas/ Ismerd a tiltott-, tagadott fogalmakat: állami vegzálás, pszichopátia, usrael globálterror, talárterror, szülőnek alkalmatlan, kiválasztottsági hiedelem, szervezett bántalmazás, mályállam, dummy média…

Kicenzúrázott postok:

20180503: Intézményeink degenerált megszállói rendszer szintű népirtást végeznek. Ezt évtizedek óta naponta bizonyítják tetteikkel. Nincs következménye. https://civilhetes.net/megemlekezest-tartott-a-pszichiatrian-meghalt-fiu-csaladja-es-baratai Összetalálkozik a pszichopata pusztítási szenvedély és a böszme csicskahad mélyen benyalása. Az épek védelmi reakciója még csak nyomokban érzékelhető: kb. tízezer ember közül egy fő.

Savas esőben, mérgezett CHAM levegőt szív, időnként életveszélyes rádioaktív sugárzás éri, ételnek álcázott mérgezett veszélyes hulladékot eszik, munkája értékének kevesebb mint 10%-ával rendelkezik, népét irtják, hazáját elfoglalják, gyermekét pszichopaták kínozzák, családját degeneráltak szétmarják…és még most is él! Ki ő? Mit tesz? Ő mégis teljes erővel a jobb jövőn dolgozik családja, hazája és az ép emberiség érdekében.
Nem válaszol a bántalmazásokra, szeretetet közvetít, tanít, gyógyít, informál, megbocsát, épít, éltet, mediál, publikál… Mégis kevesen nevezik angyalnak a valódi közösségi embereket, akik tényleg alkalmasak vezetésre, a vérontás megállítására, az Emberiség felszabadítására. Legyen erős a jó és fogvatartói találkozzanak önmagukkal!
Toma Imre 2017. nov. 9.

58 éves koromig nyitott voltam vallásokra, meg akartam ismerni őket. A lényegben negatív tapasztalatom van velük: nem elég kicsiben jónak lenni. Mostanában úgy látom: az emberek egy része az épebbek közé tartozik, másik fő része a sérültebbek közé. A sérültebbek fogságban tartják a többieket történelmi idők óta. Magam arra törekszem, hogy ne mondjak negatív dolgot olyan személyről, aki nincsen jelen és nem tud védekezni ellene.

Itt és most sok lehúzást kap aki előbbre tudott már haladni a személyisége fejlesztésében, világképében és a kulturált közösségi magatartás területén. Nehéz ezt viselni, de a böszmésítés, rabszolgásítás velejárója ez a sok kómás. Nem rájuk kell haragudni, ők is áldozatok. Leplezzük le ennek okait és előzményeit! Sikert az épebbeknek, akik még tudnak adni továbbra is igazat, szeretetet, értéket!

Nagy szükség van termékeny, építő kommunikációra, munkaközösségekre, épek szövetségére, ébresztésre, leleplezésre, értékmegosztásra. Szerintem a net lehetőségeit több mint 90 %-ban negatív dolgokra használják: manipulálás, adatlopás, dezinfó, pénzszivattyú, globálgyarmat, rabszolgásítás, agyrémek terjesztése… Azért erősödik az épek aktivitása, bár nekik kevés idejük van tanítani, gyógyítani, építkezni. Ébredésen, nyilvánosságon, leleplezésen, belső építészeten múlik, hogy pokol, vagy kánaán.

Az államizmus a legpusztítóbb vallás. Szisztematikusan irtja az értelmet, az igazat, a látó és bölcs valódi minisztereket, az igazi közösségieket, a családapákat…

Könnyebb rabszolgásítani az ép Emberiséget, ha nincsen család és nincsen nemzet. Mindenkinek pontosan tudnia kell, hogy ki közösségi jellem és ki antiszociális parazita, agresszor!!

Visszaszorítja a kómásítást a ReálMédia nyilvánossága.

Világos kérdésem van: Ebben a pszichopata vezérlésű, hazugság alapú, mindent pusztító, gyilkos pokolban akarsz utódaiddal létezni továbbra is, vagy a természetes igazra, szeretetre, családra és nemzetekre alapuló szabad világban?

A legszélesebb körben fogjunk össsze e példátlan történelmi pillanatban! Először van esélye az ép Emberiségnek megszabadulni  a pszichopata-világszövetség globálterrorjától, a rabszolgásítástól, a történelmi hazugságoktól.

Kellő számú ébredt ember elérheti fegyvertelenül is, vérontás nélkül is a pszichopata globálterrorista pribékjeinek, helytartóinak megállítását, amint ez már megvillan EU országokban. No ettől retteg a kiválasztott metélt, hogy szeletelve lesz. Néhány lépés van még hátra eddig a pontig. Tartsunk ki továbbra is igazban, jóban, szeretetben, megbocsátásban, kemény hazafiságban!

El ne hidd, hogy a legkeményebb harci gyakorlatozás speciális dolog, kiválasztottak számára! Népi tréning a kötelező védelem keretében. Csak a nyílt, tiszta kezű Nép és a valóban Népet szolgáló honvédők jogosultak harcra készülni. Fedett szervezeteknek csak bérgyilkosai vannak, nem katonái!! Hatástalanításuk össznépi kötelesség.

Természetes létjogosultsága az erős Családokra alapuló szuverén nemzeteknek, kulturközösségeknek van. Ezek jogosultak globális szövetséget fenntartani és nem a sérült, degenerált, vallásoskodó, pártoskodó pszichopaták. Előbbi a kötelező honvédelem körébe tartozik, utóbbi az el nem évülő Nép ellenes bűntettek körébe. Amikor ezt elegendően belátják, no akkor lehet helyreállítani az értékrendet és globális kánaánt építeni a globális pokolból.

Amennyiben az állam állam lenne és nem bűnszervezet, akkor minden más fénybe kerül. Az állam: népszolga mely a nép előtt teljes nyilvánosságban áll minden porcikájában, nem követhet el nép ellenes bűnöket, nem árulhat hazát, nem manipulálhat senkit, azonnal intézkedik külső támadások ellen… Nincs már szüksége a Népnek megbízni senkit képviselettel. Ma lehetséges a közvetlen hatalom gyakorlása a nyilvánosság segítségével. Csak az érvényes ami nyilvánosság alapú. Nép előtt titok nem lehet. Amíg a fentieket maga a kómásított nép sem hiszi el, addig tart a jelenlegi pokol. Már évek óta élhetnénk tisztességes világban szabadon.

20170904: Magyarhon elfoglalásának újabbik verziója: közismerten fura magatartású osztrák megveszi a magyar ingatlant antiszociális idegenek számára és úgyszintén idegen manipulátor szervezi a rátelepedést. Az ép emberiség még nem mutat életjeleket, de ez lehet, hogy kiváltja. Eleink magasan fejlett közösségi kultúrával, életük áldozásával létrehoztak utódaiknak élhető tereket. Ezeket mindig is támadták antiszociális paraziták nyíltan és fedetten. Választási csalással, az antimédia segítségével degenerált közösségellenesek szállták meg intézményeinket tovább pusztítva honunkat. Ez a legújabb cinikus diverzáns stratégia talán már kiváltja a jogos- és kötelező védelmi reakciókat a tulajdonosnál, a tisztakezű, ép magyar népnél. A már amúgy is lepusztult hazát sokan kényszerültek közülünk elhagyni. Mi, akik kitartunk itthon a klasszikus közösségi kultúránk mellett, őseink hagyatéka mellett, őrizzük a magot az ép Emberiség jogainak helyreállítása érdekében segítségre szorulunk értékmentő feladatainkban. Segítség nélkül minket is elönt a parazita iszapáradat és az egyetemes emberi értékek pusztítása. Támogasd a valódi honvédőket, értékmentőket, az emberiség cölöpjeit, látóit!

Prostitúció meghatározása: Anyagi előnyökért adni olyan dolgot, melyet az ép közösségi erkölcs szerint nem lehet árúba bocsájtani. Nemiséget, bírósági ítéletet-, valamint annak hiányát, védekezésre képtelen embert, ügyvédi bűnpártolást, szavazatot, Népet, Hazát, Családot. Máris kétmillió prostituáltnál tartunk honunkban.

PSZÁF vezérlésű deviza trükkös támadás történt a magyar nép ellen, melyben pénzintézetek is részt vesznek trükkös kényszerítéssel a mai napig. Ez állami terror és hazaárulás tehát nem elévülő bűntett. Ennek megfelelő védelmi reakciók a jogos és kötelező védelem körébe tartoznak, tehát bármit jogosan használunk védelmünk érdekében. A végtelen visszafogottságunk miatt csak a korlátozott nyilvánosságot használtuk eddig.

A Magyar Nép parlamenti épületében folyó cirkuszi vetítés nagyon vicces (lenne, ha nem lenne tragikus). Bámulatos, mikor a salak bejár horkolni, vagy amikor nyomkodják egymás szavazógombját! Csodálatos élmény az is mikor a népvagyonból mélyen merítve népirtást folytatnak, egyre újabb pénzszivattyúkat agyalnak ki! Parlamentben a munkatartalom 100%, a kincstári tülekedés tartalom 0% kellene hogy legyen. Itt megfordítva van. Tehát, ha jogosan, legitim választással kerültek volna be, akkor is minden jogukat eldobálták tetteikkel. Hazánk vezetői nem a Parlamentben vannak, hanem a vegzáltak-, kifosztottak között.

A természetes-, ép lelkületűek magányosan küzdenek a fennmaradásukért a szeretetrokkantak hálózatai ellen. Szövetkezniük kell az épeknek is, hálózatot fejleszteni, archiválni, támogatni társaikat, mint azt teszik a hatalombitorló sérültek is!

Minél közelebb a lényeghez, annál jobban lehalkítják a netet Silicon völgyből szerintem. Arra használják, amire eredetileg szánták: infoszivattyúnak. Mellékesen tudunk mi is rajta mozogni kereteink között, amíg le nem kapcsolják teljesen. Erről beszél Putyn is. Az Emberiség internetje még várat magára.

Sorok között olvasva beszédes bemutatkozója a parlament gyermeteg bitorlóinak. Szégyen a magyar Népnek ez az előadás. Nem csoda, hogy bitófákat gyártanak. Végtelen türelemmel próbálja megakadályozni a vérontást az a 92%, akit semmilyen korrupt eszközzel, zsarolással, fenyegetéssel, megtévesztéssel sem tudtak rávenni, hogy politikai huligánokra szavazzon.

2017. OKTÓBER 23: mEGEMLÉKEZÉSNEK HAZUDOTT VÁLASZTÁSI CSALÁS:
Valaki azt mondja, nem verekedtek volna a fidesznyikek, ha nem mennek oda a másik tábor rendezvényére az emberek!
Milyen másik tábor rendezvénye??!! A magyar népvagyonból fizetett-, államinak hazudott, központi megemlékezésnek hazudott rendezvényről van szó. Ezt megszállták odafuvarozott, MOTIVÁLT birkákkal, a tulajdonost ki itt mindennek a gazdája, az egyetlen, aki jogosult bármire, no ezt pedig fegyveres erőszakkal távol tartják, agresszív félrevezetést és választási manipulálást végeznek. Ha lenne ügyészségünk, rendőrségünk, akkor az egész bagázst egységesen rabosították volna a helyszínen Nép ellenes szervezkedésért, bűnszervezetben elkövetett kincstár elleni támadásért. Ezt követően az elkövetők pár év érlelése következne cellában a szokásos fogolykínzásokkal és majd utána elkezdjük vizsgálgatni a személyi felelősségeket. maradva a kialakult szokásnál. Tudom, hogy szavaim túlságosan visszafogottak és toleránsak a helyzethez képest, hisz népirtásban bűnrészesek a rezsim csicskái, de nem akarok ölni senkit. Aki ebben vállalt részt, kizárólag annyit mondhat: “Bocsánat! Mivel tartozom?”. Nem még, hogy itt hozzászólni merészel! Csak idő kérdése, hogy végre hivatalba helyezze magát a magyarok erőszakszervezete, Népügyészsége, Népbírósága, a valódi jogos hatalom és helyére tegye a megszálló humánsalakot. Erősödik a nyilvánosság, halad a mag ébredése. ARKADAS!

“Államadósság” maszlag 2017: százszorosára nőtt e rezsim alatt

24 673 000 000000 forint. Ha pedig ezt elosztjuk tiz millióval-Banditisztán feltételezett lélekszámával-az fejenként 2 467 3000 ft. Adósság/fő! A most született csecsemőtől kezdve az éppen most meghaló aggastyánig.
Ha pedig ez a tizmillió ember MIND CSAK DOLGOZIK, és mindegyik NETTO 200 000 forintot keres havonta, és EZT MIND BEFIZETI ÁLLAMADÓSSÁG TÖRLESZTÉSRE, egy év múlva már CSAK 67 300 forint lesz az adósság/fő! (De közben senki semmit nem pocsékol. Nem eszik, nem iszik, stb. stb. stb.)
Namármost! Országrablóink-a RENDSZERVÁLTÓ BANDITAHAD-tegnap ünnepelte a szocializmus legyőzését, a RENDSZERVÁLTÁST!
Mit is ünnepeltek?
1989-ben az adósságunk volt legfeljebb-mai árfolyamon- EZER MILLIÁRD forint.
Az állami vagyon volt 100 %!
Ma az államadósság TÖBB MINT HUSZONNÉÁGYSZERESE a ’89-esnek!
Ma az állami vagyon a ’89-esnek LEGFELJEBB 5 %-a!
A VESZTESÉG TEHÁT MINIMUM SZÁZSZOROS!
Tényleg volt tegnap oka az ünneplésre a hazaáruló banditaseregnek! DEMOKRATÁINK az elmúlt negyedszázadban TOTÁLISAN FELSZÁMOLTÁK MAGYARORSZÁGOT!

Pszichopatàk hosszú ideje nem az elmegyógyintèzetben talàlhatók.

Zsuzsanna Fekete: A pszichopatàk már hosszú ideje nem az elmegyógyintèzetben talàlhatók, hanem a kormànyainkban és a legmagasabb pozíciókat betöltő emberek formàjàban. Az igazi pszichopatàk èpítettèk ki a jelenlegi társadalmi rendszereket. Éppen az egèszsèges embereket helyezik el a pszichiàtra osztàlyaiban és indítanak ellenük minden nap negatív tàmadàsokat, hogy bebizonyítsàk, ők a betegek. Az igazak mindig egyszerűek, tisztàk és józanok, és kèptelenek az őrültekkel összedolgozni, semmilyen pozícióban. A legtöbb tiszta, okos, èrtelmes ember nem dolgozik senkire, vagy csak olyan munkakörben, ahol nem okoz károkat. Ezekre bizonyítèk a mai vilàgunk tudathasadásos helyzete, ahol pszichopata emberek terelik el a becsületes emberek figyelmèt a valósàgos eseményekről, a háttérhatalom őrült tervei elleni védekezései helyett. Orvosok, tudomànyos munkatársak, az egész igazsàgszolgàltatàsi bagàzs, kormànyaink, kèpviselőink a legalacsonyabb szintekig kièpítették a háttérhatalom pusztító rendszerèt. Ha közèjük csöppennènk, ha követhetnènk a szűk kőrü, a beavatottak tàrgyalàsaikat, 100 %, hogy azt gondolnànk, hogy a zárt intézetben vagyunk. Akkor most ki a pszichopata, ha ez a rendszer módszeresen pusztítja a földünket, minden területen zsidókat, magukat helyeztèk az àltaluk létrehozott legmagasabb pozíciókba, amik àltal az értelmes nem zsidók kezèből mindent átvettek, Amerkàtól behàlózva az összes földrèszen zsidó irànyítókat helyeztek. Így nem is kell csodàlkoznunk, hogy a pszichopatasàg, a pedophil és gyilkolàsi hajlamokkal rendelkező embereket talàljuk a legmagasabb pozíciókban. Nem csak hazudnak, hanem gyilkolnak, de onnan ismerjük fel őket, hogy a zsidóknak a médiája őket mutogatja, mint a legtehetsègesebb emberek, a legjobb àllamvezetők. Akiről azt àllitjàk, hogy pszichopata nyilvànosan a mèdiàjukon, az biztos, hogy egèszsèges és tisztàban van a háttérhatalom eszközeivel, működési rendszerèvel. Szerencsère az interneten rengeteg az irodalom, amik lelepleztèk pusztító terveiket. Rengeteg pèldàt tudnànk felsorolni, míg nekünk, nem zsidóknak màr az is gondot jelent, hogy magunkat és a csalàdjainkat ellássuk, legyen meg a minden napi ellátásunk, èlelmünk és biztonsàgunk, ők kèpesek olyan őrült dolgokat megvitatni, mi az amit sàbeckor nekik megengedve van és mi az ami nem. Ha a világ ezt tudnà és làtnà, hogy mèg az életük minden mozzanatát manipulàljàk és befolyàsoljàk, hogy egyetlen egy tiszta értelmes gondolatunk ne lehessen. Szerencsétlen nèp a legagymosottabb és a legbutâbb nèp, akiket valaha megismertem. Még egy pèlda, ha sàbeckor egy nem zsidó életveszèlyes helyzetbe kerülne, a vallàsuk szerint nem nyújhatnànak vèdő kezet. Sajnos az összes intèzmênyt, vilàgszervezetet ők hoztak lètre, miutàn sikeresen elpusztítottàk a nèpek által működtetett tàrsadalmakat. Az a rengeteg ember, akik nem ismerik fel, hogy a világunk fordítva működik, ők azok, akik energiàt adnak ennek a gyilkos szervezetnek.

Jövő érkezett 20170712

Érzésem szerint, akik továbbra is ragaszkodnak a hazugság- és téves hiedelem alapú világhoz, azokra rossz idők jönnek. Bár ébrednének erre rá! Van itt hely mindenkinek.
Jobb jövő érkezett el az igazsághoz ragaszkodókra, a magasan fejlett közösségi normák szerint élőkre, szeretetet árasztókra, nyíltszívűekre, természet közeliekre… tehát az épekre.
Nekem úgy tűnik, már csírázik a romokon az ép lelkületűek világa.  Teremtjük.
Mi megállítjuk a vérontást vérontás nélkül.
Mi visszahelyezzük jogaiba az elitet rabszolga sorából.
Mi annyit kérünk, hogy mostantól a feketét nevezzük feketének és a fehéret nevezzük fehérnek!

Az egyetemes hazugság korában igazat mondani forradalmi tett.

“Az egyetemes hazugság korában igazat mondani forradalmi tett.” (George Orwell)
Mondjuk ki az igazságot!
Magyarország – a Magyar Állam – politikai vezetői, kormánya és parlamentje hazaárulással, hűtlen kezeléssel, illetve bűnős közömbösséggel vádolhatóak.
Nem kérünk magyarázatot arra, hogy a parlamentben vannak kivételek a vádolhatósággal kapcsolatban. Mert nincsenek. A bűnrészesség is bűncselekmény és büntetendő. ( Btk. – bűnös közömbösség vétsége )
Anonymous:
Lehet-e, vagy van-e bármi fontosabb az emberi életek védelménél és megmentésénél?
Az állam, az államvezetés feladata az állampolgárok életének megóvása. Ha ezt nem teszik akkor kötelességszegést követnek el.
Ha szándékosan nem teszik akkor bűncselekményt követnek el.

Esküt tettek az alkotmányra:
MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE – Szabadság és felelősség –
I. cikk
(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. (!)

Hatálytalan, Érvénytelen a Magyar Nép beleegyezése nélkül!

@ÉBRESZTŐ IGAZ MAGYAR TESTVÉREIM ! A kezünkben a bizonyíték amit még a bírók sem tudnak cáfolni, sőt a saját érvényességüket sem tudják igazolni! Akkor miért várjátok az állítólagos bíróságoktól a valamilyen ítéletet? Előbb kérdezzétek meg, hogy tudják e igazolni a saját érvényes joghatóságukat azzal, hogy megcáfolják az alaptörvényük érvénytelenségét! Elgondolkodtatok már azon, hogy miért van Köztársasági elnökünk, ha ebben a MAGYARORSZÁG NEVŰ valamiben hozzák az ítéleteket, és a Magyar Köztársaságot nem tartják érvényesnek? Segítek! Azért kellett létrehozniuk ezt a MAGYARORSZÁG nevű Amerikában bejegyzett céget, megtévesztve a Magyar Embereket, hogy létrehozhassanak egy alaptörvényt! Amit akkor módosítanak amikor akarnak mert az Alkotmányunkba nem tudtak belenyúlni, ezt meg akkor módosítják amikor éppen kedvük tartja. Ha már “megengedtük” nekik, hogy létrehozzák akkor sem fogunk variálni ha módosítgatják! Viszont az a nagy helyzet, hogy nem is hozhatták volna létre sem a Magyar Nép beleegyezése nélkül csak ha puccsot hajtanak végre 2012-01-01.én az alkotmányunkban leírt tiltások ellenére! Ezt mivel az ÖSSZES PÁRT ELISMERTE ÉS TÁMOGATJA A MAI NAPIG IS! Bűnpártolással és Hazaárulással vádolható mindegyik! Ezért el kell felejteni mindegyiket és felelősségre kell vonni őket kivétel nélkül! Ezért kell mindenkinek vagy legalábbis minél több Igaz Magyarnak elküldenie a nyomtatványokat ami az alaptörvény érvénytelenségét igazolja, valamint az UCC Nemzetközi törvények Magyar nyelvű nyomtatványait ami 2012-12-25.-én Nemzetközileg is megszüntette ennek a MAGYARORSZÁG nevű Amerikában bejegyzett vállalat, működési engedélyét, az összes szervezetével és törvényeivel együtt! Ez sem kitaláció, mint ahogyan azt sem tudják megcáfolni mint az alaptörvény érvénytelenségét! Kettő aduászunk is van csak alkalmazni kellene és nem csak siránkozni! A Tv-ből hiába várjátok a megoldást mert azoktól várjátok akik a problémát okozzák! Ezért kellene, hogy jobban tájékozódjatok és informálódjatok az igazság érdekében! Nem nekem kell ezt elhinnetek, hanem járjatok utána és olvassátok el a megadott weboldalakon lévő információkat, és küldjétek el az INGYENES nyomtatványokat! Kérjétek meg hivatalosnak mondott szervezetet, hogy hivatalosan cáfolják meg nektek a dokumentumok tartalmát mert ha nem tudják, akkor számotokra is egyértelművé fog válni, hogy nem én akarlak titeket becsapni, hanem az állítólagos kormányotok vesz hülyére mindenkit! Kérdezzétek meg az ügyvédeteket, hogy tud e már róla, mert mindegyik értesítve lett! Az összefogás elkezdődött, de még te is hiányzol közülünk ha te még nem tetted meg ezt az egyszerű lépést, ami ráadásul INGYENES! Nekem sem kell fizetned, ha személyesen megkeresel, hogy segítsek nyomtatványok helyes kitöltésében! Remélem, hogy sikerült segítenem ezzel az üzenettel és végre felébredtek tudatilag is! www.alkotmanyosmagyarorszag.hu/dokumentumok(link is external)

www.op.harmoniaban.org/ucc-jogervenyesites(link is external)
06-20-511-9651 A Fény és a Szeretet irányítsa tetteiteket és ne a FÉL-ELEM !

 mert az antidemokratikus választási szabályok révén 2 millió agymosott Fideszes túszul ejtett 8 millió embert.
Ugyanis hiába vannak jelentősen többen azok, akik megbuktatnák a Fideszt-rendszert, amikor a választásokon szétszavaznak a különböző ellenzéki pártok jelöltjei között az egyéni országgyűlési képviselői körzetekben.
Éppen ezért nyerhet akár 25 %-os eredménnyel is a Fideszes jelölt, miközben a vele szemben induló ellenzéki jelöltekre összesen a voksok 75 %-át adták le a szavazók. Azonban egyik ellenzéki jelölt sem kap 25 %-nál több szavazatot.
Ezért különösen undorító, hogy az agymosott Fideszesek előszeretettel olvassák az ellenzék fejére a nép támogatásának hiányát. Pedig a választási matematika nem hazudik: az előző választási rendszer mellett a Fidesz már 2014-ben búcsút inthetett volna a kormányzásnak.
Tehát, hogy még az agymosott Fideszesek is megértsék: ha a Fidesz 2010 után nem írja át a saját érdekében a 2010-ben még hatályos választási törvényt, akkor 2014-ben megbukott volna a választásokon a 2010-ben még hatályos választási szabályok alapján.
Ezért a Fideszt csak, és kizárólag egy egységes ellenzék képes legyőzni! 

Mi is lenne velünk, ha nem spórolnának ennyire!

Pár forint Orbán Viktor “takarékos” kormányzásának köszönhetően:

Orbán kisvasútja 850 000 000 Ft.
Orbán Várba költözése 19 000 000 000 Ft.
Rogán új minisztériuma 24 000 000 000 Ft.
Orbán röszkei kerítése 22 000 000 000 Ft.
Fazekas S. egy brókercégnél bukott 1 400 000 000 Ft.
MET, az értelmetlen offshor gázcég 100 000 000 000 Ft.
Szíjjártó, Magyar Kereskedőház Zrt. 2 400 000 000 Ft.
Ex USA kongresszusi képviselő, C. Mack 1 400 000 000 Ft.
FK Csíkszereda focicsapat 1 200 000 000 Ft.
Századvég 2014-es tanulmányai 1 400 000 000 Ft.
KOGART galéria évi 200.000 m. 600 000 000 Ft.
450-es mobil hálózat Miért is? 13 000 000 000 Ft.
Nyúltenyésztési „szakkönyv” 31 000 000 Ft.
Látványsportok 190 800 000 000 Ft.
Felcsúti focicsapat 9 200 000 000 Ft.*
Nem működő csődvédelem 626 000 000 Ft.
Munkahelyteremtés 0 új állás 300 000 000 Ft.
MTK stadion 1 530 000 000 Ft.
Nyugdíj kassza 3 000 000 000 000 Ft.
MNB műkincsre 4 év alatt törvénytelenül 30 000 000 000 Ft.
Közmédia 2015 100 000 000 000 Ft.
Államkötvények offshor értékesítése 27 000 000 000 Ft.
Matolcsy villavásárlás 1 000 000 000 Ft.
Roma önkormányzat dajka képzés 1 500 000 000 Ft.
Győri Tibor sajtófigyelés 4 400 000 000 Ft.
Zöld Erdély Egyesület 11 200 000 Ft.
MMA Fekete Görgy 6 500 000 000 Ft.
Laslie Mándoki koncert 100 000 000 Ft.
Corvin lánc vendégház 1 000 000 000 Ft.
Erdélyi kulturális programok 1 470 000 000 Ft.
Bánsági magyarság kulturális programok 150 000 000 Ft.
Olimpiai központ 40 000 000 000 Ft.
Zsidó emlékezet 4 700 000 000 Ft.
MKB bank 300 000 000 000 Ft.
Határon túli papok és lelkészek 420 000 000 Ft.
Kormány autóflotta 6 000 000 000 Ft.
Nemzeti infokommunikációs stratégia 1 400 000 000 Ft.
Ózdi filmes élménypark 1 000 000 000 Ft.
Brain Bar koncert Bp-en /143 eladott jegy/ 100 000 000 Ft.
Ócsai lakópark 2 700 000 000 Ft.

Ez összesen 3 919 188 200 000 Ft.
(Felfoghatatlan összeg!!!!!!!!!!!!!!)*(háromezer-kilencszáztizenkilenc milliárd)
Mindenki döntse el, hogy mire lett volna szüksége az országnak,
hazánknak és ebből az irdatlan mennyiségű pénzből mi minden ÉRTÉK születhetett/készülhetett volna!!!!!!????????????? (kórházak, autópályák, útak, vasút, oktatás stb….. jutott volna bőven az orvosok, ápolók, tanítók, mentősök stb. stb. fizetésemelésére!)
És még amiről nem tudunk………..

Kamukrácia Nemzetinek hazudott focializmus, orbánia

Komáromy Gergely neve mindazoknak ismerős lehet, akik aktívan részt szoktak venni a kormányellenes vagy a ligetvédő tüntetéseken. 

A ligetvédő G Ras néven reppeli el a kormány néhány közelmúltbeli ügyét rímekbe szedve, melyet tüntetéseken már előadott, most viszont ‘A lázadás éve’ című dala klipet is kapott!

A videoklip a civilek fontosságáról szóló régi Orbán-interjúval vezeti fel, illetve a végén le a számot. Az ellenzéki tüntetések néhány rigmusát beleszőtte a klipbe.

Jó hír a Magyar Nép bíróságain dolgozóknak:

Jó hír a Magyar Nép bíróságain dolgozóknak: Nem tekintendő Nép ellenes bűnökben bűnösnek az a bírósági dolgozó, aki hitelt érdemlően, nyilvánosan bizonyítani tudja a Magyar Népi Ellenőrzés előtt a következőket:
1. Mindig eleget tett intézkedési kötelezettségének bűnelkövető bíró-, ügyész- és ügyvéd kollégáival szemben is.
2. Soha nem szolgálta a globális pszichopata hálózat érdekeit.
3. Nyíltan átad minden erőszakszervezeti korrupcióra vonatkozó információt a Magyar Népi Ellenőrzésnek. https://www.youtube.com/playlist?list=PLnKqANoqax–EjsszKVcL4OhUizPLJt1T

RealMedia: Botrány az ELTE-konferencián! Alkotmányos Ellenállók!

Tiszteletem a valódi média tevékenységért! Sok tanúsága van munkátoknak: eleget tettetek védelmi kötelezettségeteknek és a tőletek elvárható lépéseket szakszerűen megtettétek. Lelepleztétek a szakmai szintet egy ilyen tudományosnak hazudott beszélgetésen. Bemutattátok, hogy mennyire összeomlik a nyilvánosság előtt egy tudományos fokozatokat használó, de tettei alapján laikus, gyerekes, tapasztalatlan és elvtelen társaság. Ilyen szintű csevely bárhol előfordul a parkban, kocsmában, vonaton… Ott nem népvagyonból finanszírozzák a csevelyt és nem támogatnak vele egy hazug vetítést, amely hazánk népének rabszolgásítását végzi. Gratulálok munkátokhoz! Sokat mondó, hogy erre kényszerül az igazat kibontani akaró magyar honvédő.

Közzététel: 2017. szept. 18.

Műsorunk szélsőséges amerikai üldözését itt is előre bejelentjük. Ez a megjelenéstől számított 72 órán belül megtörténik. Az amerikai rezsim bűnöző kezeként működtetett YouTube politikai utasításra az összes műsorunkat radikálisan üldözi, annak tartalmától abszolút függetlenül. Emiatt kiterjedt nemzetközi diplomáciai botrányok zajlanak. Ugyanakkor ezt a műsorunkat is korlátozás nélkül láthatja a magyar baloldali és jobboldali videó szervereken, és a világ más videó feltöltőin. Mára közvetlenül az USA kormányának és a YouTube-nak extrém fasiszta üldözéseibe halt bele egy három tagú magyar család. A YouTube sátáni és közvetlenül gyilkos fasizmusáról mostanra majdnem minden nap újságcikkek jelennek meg Magyarországon. Botrány az ELTE-konferencián! Alkotmányos Ellenállók! (32 perc 38.88 másodperc) Operatőr és Interjúk: Molnár F. Árpád (ÉLI) (Világszerte ismert, politikai üldözött tényfeltáró újságíró, a HírAréna Online főszerkesztője, a Hírháttér Multimédia alapító-főszerkesztője, az USA részéről a leginkább betiltott magyar közéleti személy) A külső interjúk operatőre: Szendáj Andrea Nyilatkoznak: Máté Tamás (alkotmányos ellenálló) Hajnal János (alkotmányos ellenálló) Bende István (alkotmányos ellenálló) Előadók: Vissy Beatrix Chronowski Nóra Lápossy Attila Fazekas Flóra Konferenciát levezető elnök: Pozsár-Szentmiklósy Zoltán Executive Producers: Molnár F. Árpád (ELI) Domján Tibor Emma Paradigma Music és 3D HÍRHÁTTÉR-Animations: Sid Modwooder Főszerkesztő: Molnár F. Árpád “ÉLI” (politikai üldözött újságíró és dokumentumfilmes, az Alsóörsi Hírhatár korábbi főszerkesztője, a HírAréna jelenlegi főszerkesztője, minden magyarok Legüldözöttebb és Legbetiltottabb Médiája, a HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA Alapító-Főszerkesztője, a Fidesz-kormány bírálása miatt számos alkalommal elhurcolt, otthonvédelmi tudósítások és riportok miatt számtalanszor őrizetbe vett, és bíróságon többször elítélt, a HHMM Emberjogvédő Szervezet vezetője, minden magyarok Első és a világ legleleplezőbb HAARP- és Echelon-Filmjeinek Rendezője, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg) Felvétel: 2017. 09. 15.; Egyetem tér 1-3, 1053 Budapest; Magyarország. Készült: 2017. 09. 17. és 18.; Budapest (Bp.), Hungary. Premier: 2017. 09. 18. http://www.hirarena.com/ (link is external)http://www.echelon8.org/ (link is external) (Orbántól a hirhatter.com 2011.02.17-én a magyar népirtó [Btk. 155. § (1) b), c), d)] tarhely.eu-n keresztül, a BRFK óhajára hivatkozva BETILTVA, MEGSEMMISÍTVE MINDEN BIZONYÍTÉKOT! (1., 2. és 3.!) A Keresztény HÍRHÁTTÉR átmeneti tárhelyén ugyanúgy náci és sztálini népirtások propagálása hamis vádjával, 2011.03.07-én szintén BETILTVA! A helyére az atw nevű terrorszervezet egy hiányos öltözetű nagy babiloni szajha-reklámot helyezett e felirattal, csupa nagybetűkkel!: “ISMERJE MEG CSÁBÍTÓ AJÁNLATAINKAT!”) Érintve: Máté Tamás, Alkotmányos Ellenállás, alaptörvény, Alkotmánybíróság, Vissy Beatrix, Chronowski Nóra, Lápossy Attila, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Hajnal János, Bende István, ELTE-ÁJK, Állam- és Jogtudományi Kar, fidesz, orbán viktor, konferencia, előadás, tüntetés, demonstráció, alkotmány, AB, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, alkotmányjog, legitim, biztonsági őr, dékán, docens, néphatalom, molinó, transzparens, alkotmányos válság, önrendelkezési jog, alapjogok, Kúria, Molnár F. Árpád, diktatúra, rendőrség, legális legitim, illegitim, nyugdíj, szociális ellátás, jogviták, törvényalkotó, gyes, gyed, Strasbourg, választási plakátok, de jure, de facto, puccs, jogász hallgató, megszállás, Geri Tibor, érvénytelen alaptörvény, Schiffer András, Vágó Gábor, LMP, Lehet Más A Politika, parlament, országgyűlés, kivonulás, Facebook, cenzúra, törlés, betiltás, letiltás, USA, Amerika, Fazekas Flóra, szólásszabadság, sajtószabadság, Magyarország, magyar, Budapest, Gondolkodó, Domján Tibor, Emma Paradigma, Sid Modwooder, Hírháttér Multimédia, HírAréna Online. Ha bajban van, ha információval szolgálna, ha segítene: Tel.: +36/30/919-6386. Directed by Molnár F. Árpád “ELI” (Paramount of Echelon Witnesses) http://www.echelon8.org/ (link is external)http://www.hirarena.com/

Ez szintugrás. Kivillantod a jéghegy csúcsát: az iparszerűen üzemeltetett, háttérhatalmi szervezett bántalmazás stratégiáit. Néhány tízezrelékünk az, akik évtizedek óta ismerik ezeket és tesznek ellene nyilvánosan, a nevüket adva. A folyamatos vetítés mögül csak egy pillanatra villan ki a valóság, de attól még az az igazi tényállás, nem a szüntelen hazugság. A nyilvánosság vonatát már nem lehet megállítani a legutóbbi néhány évben. Az ébredtségi szint és ezrelékes arány erősödni fog és az ép Emberiség vissza fogja helyezni önmagát természetes jogaiba: igazba, szeretetbe, nyilvánosságba, ép közösségekbe. TE valódi miniszter vagy. A népvagyonból ügyészségre fordított pénz vissza jár gazdájának a magyar népnek, mert együttvéve sem tettek annyit meg feladataikból, mint Kroko tanár úr fizetség nélkül. Itt és most a talárt ellenkezőjére használják, mint amire a tulajdonos  szánta: bűn üldözés helyett bűn menedzselésre. Töredékére zuhanna vissza honunkban a bűnözés, ha erőszakszervezeteink hivataljainak megszállói hatástalanítva lennének. Az az ezreléknyi kivétel meg sürgősen szálljon ki és tárjon fel mindent!!!

Döbrögista horda országlopása, Exim bank PSZAF 2017. nov.

Az állítólagos államadósságról. Amennyiben egyáltalán létezett hitelezés, abból csak a bennfentesek részesültek. A magyar nép nem vett fel hitelt, nem adott el semmit, egyedüli tiszta tulajdonos!

A központi költségvetés adóssága:

1988: 986 milliárd HUF Kádár János
1990: 1286 milliárd HUF Németh Miklós
1994: 13751 milliárd HUF Könyvtáros Józsi
1998: 6165 milliárd HUF Horn Gyula
2002: 9224 milliárd HUF Döbrögi
2006: 14056 milliárd HUF Medgyessy – El Qro
2010: 21749 milliárd HUF El Qro – Libás
2012: 20621 milliárd HUF Döbrögi
2013: 22474 milliárd HUF Döbrögi
2014: 24586 milliárd HUF Döbrögi
2015: 25075 milliárd HUF Döbrögi
…és így tovább!

A Magyar Népköztársaság adóssága a külföld felé 1989-ben 20 milliárd $ volt. Pluszban akkor még volt az MNB-trezorjaiban 63 tonna arany, mint tartalék. “Akkor” még volt saját gazdaságunk, piacunk, meg egyáltalán: VOLT ORSZÁGUNK!

Az ország adóssága a külföld felé:

2015. 127,6 milliárd $
2016. 131,2 milliárd $

Döbrögisztán adóssága a külföld felé 2017 végére vélhetőleg eléri a ’89-es adósság HÉTSZERESÉT!

Aranytartalékunk, saját gazdaságunk – egyáltalán ORSZÁGUNK! – már nincs! Gyarmat vagyunk! Döbrögisztán vajdaság lettünk. Fogyó magyarsággal, szépen szaporodó moretenyészettel, egyre gyarapodó létszámú közel-keleti betelepülővel.

Az utolsó, teljes egészében a Maszop vezette qrmány által irányított év végére, 2009 decemberében 18 964 milliárd forint lett a teljes adósságállomány.

Idézet: “A 2011-es évben a központi költségvetés 3000 milliárddal gazdagodott, a magánnyugdíjpénztárak teljes vagyonának lenyúlásával. A tavalyi évet megint növekedéssel, 22 ezer milliárdos mínusszal zártuk. Vagyis: 3000 milliárdnyi megtakarítás elégetése után az egyenleg a qrmányváltáskori szinthez képest 3000 milliárdos adósságnövekmény.” Ha ehhez a két számhoz még hozzáadjuk a 2500 milliárdnyi megszorítást, amelyet a horda léptetett életbe, összesen – a ciklus teljes egészét nézve 2,5 százalékos GDP-emelkedés mellett – 8500 milliárd forinttal lettek a magyar állampolgárok soványabbak. Ebből kétszer lehetne felépíteni a paksi bővítést, külső segítség nélkül. Ehhez képest a vajda még 3000 milliárd forintnyi hitelt vett fel Moszkvától az atomerőmű bővítésére. Vagyis a végső összeg: 11500 milliárd forint.

“Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet Facebook-oldalán közzétett grafikon szerint Magyarország egy főre eső, dollárban és vásárlóerő-paritáson számolt államadóssága messze a legnagyobb a visegrádi négyek (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország) közt:”

Azért hihetetlen mert nem igaz!

“2008-ban a magyar GDP 157 milliárd dollár volt, 2016-ban csak 139 milliárd” (forrás: Csaba László) A gondolkodás nem ártalmas, de sajnos nem is ragályos!

Milyen hitelről van szó? Az államadósság 2010-ben 20.420 milliárd Ft, 2016-ban 25.393 milliárd Ft-ra “csökkent”! Ehhez a közel 5.000.000.000.000 Ft adósságnövekedéshez, még hozzá kell adni a 3.000.000.000.000 Ft ellopott nyugdíjvagyont.

Eszeveszett mértékben nő a “magyar” gazdaság? A magyar államadósság az tényleg eszeveszett mértékben nő, de a gazdaság az uniós júdáspénzek nélkül stagnál!
Persze, ha hiszünk a mesékben, az nagyon kényelmes…

Jah! Hogy ez is csalással? Kimonodatott, hogy trükközött a horda az Eximbank adósságával.

A vita még tavaly indult el a horda és az Eurostat között arról, hogy a pénzszivattyúnak használt Eximbank adósságát bele kell-e számolni a magyar államadósságba. Az Eurostat szerint az állami tulajdonú bank adósságát is hozzá kell számolni a magyar államadósság-rátához, ami ezzel vagy 2 százalékot ugrana.

Most a statisztikai elszámolási viták rendezésére szolgáló uniós testület, a CMFB az EU statisztikai hivatalának adott igazat az Eximbank ügyében. A Portfolio.hu bemutatta a testület legújabb véleményét, amely szerint az Eximbank foglyul ejtett pénzügyi vállalkozás, és mint ilyen az államháztartáson belülre kell sorolni.

Kimondták, hogy szabálytalanul trükközött a döbrögista horda az Eximbank adósságával.

 Politikust, pártot és vallást nem szabad közel engedni a népvagyonhoz. Vezetés a tetteik alapján valódi miniszterek jogosultsága. Mi valódi miniszterek fizetség nélkül szolgáljuk nemzetünket és hazánkat, az ép Emberiséget. Felhatalmazásunkat tetteink adják és nem feketén vásároltuk szavazóktól. Ne a vetítő hazugokra figyelj, hanem az önzetlen, valódi közösségiekre!!

Böbe Babik(link is external): A hideg is kirázott, ahogy elhangzott ez a fájdalmas szavalat.

Nem kell jönnötök, mégis itthon lesztek! Elcsatolt területek soha el nem vesznek! Míg egy Magyar is marad e csonka hazában. Küzdeni fog ezért, bármi is az ára! Székelyföld küzdelme nem volt hiába! Kilencven év ostromát kőkeményen állta! Ne aggódj testvérem, lassan üt az óra. Kinek szíve Magyar, hallgat majd a szóra! Aki Magyar ember, megragadja íját! Nem tűrjük tovább Kárpátoknak kínját! Kötél lesz a nyakán sok hamis vezérnek. Tudja meg a világ, a Magyar fölébredt! Magyar földön végre Magyar ülhet trónra! Kinek szíve hallgat az ősi Magyar szóra! Kinek keze nem rest megfogni a kaszát, s visszafoglalni az ősi Magyar hazát!

Versmondó:Takács Gabriella:

A filmet nem engedik vetíteni a “magyar moziláncban”, mert erősen magyar érzelmű és pozitív, de minden lehetséges alternatív vetítőterem tele van emberekkel, mert a filmből sugárzó pozitív képekre annyira ki van éhezve a magyarság, mint esőre a sivatag.

Gondolataim a “A Lovasíjász”-ról.

Hosszas keresgélés után sem találtam olyan tulajdonságot magamban, amit ne fedeztem volna föl másokban is, sőt számtalan esetben magasabb szinten, mint bennem. Sem szakmai tudásomban, sem elhivatottságomban nincs semmi, ami mások fölé emelhetne. Akkor miért tapsol minden néző állva egy zsúfolásig megtelt moziban a premieren?
Kaszás Géza filmjében sincsenek olyan elemek, melyeket más mozifilmek fölé lehetne helyezni. Megfelelő szakmai és technikai háttérrel három évig forgattak, majd Géza egy sajátos szemszögből összerakta a film jeleneteit. Akkor miért tapsol minden néző állva egy zsúfolásig megtelt moziban a premieren?
Ha a robbanás nagyságát nem a témában rejlő túlnyomás hozza létre, akkor annak hatását a közönségben lévő vákuumban kell keresni. Meggyőződésem, hogy esetünkben nem a terített asztal fényűző eleganciája és az ételek rafinált ízvilága éri el a hatást, hanem az asztalhoz ülők éhsége. Az összecsapódó tenyerek által keltett légmozgás a változás utáni vágy előszelét hordozza.
-Kassai Lajos-

Nincs ország és nincs Nép képviselet. Szolgáltató? Agresszor!

“Ma már semmi szükség sincsen se villanyórára, se gázórára!
Miért?
Mert ezek a mérőórák eredetileg azt a célt szolgálták, hogy a Fogyasztó és a
Szolgáltató egymás közötti korrekten elszámoljon és a Fogyasztó annyi díjat
fizessen, amennyi villanyt, vagy gázt a mérőóra szerint elhasznált.
Ennek ma már semmi jelentősége nincsen, mert bármit mutat a mérőóra a
Szolgáltató olyan összegű számlát állít ki, amilyet akar.
Miért ? Mert nincsen ember, aki ellenőrizni tudná, hogy a számlán szereplő
összeg megfelel-e a tényleges fogyasztással. Miért ? Mert a számlán szereplő
fizetendő díj és a mérőóra által mutatott elhasznált mennyiség és annak egy
egységnyi díja köszönő viszonyban sincs egymással.
Egy normális országban, tisztességes államrezonban, egyértelműen meg van
határozva, hogy egy kilowatt áram, vagy egy m3 gáz mennyibe kerül és a
mérőóra által mutatott mennyiséget be lehet szorozni ezzel az egységárral és
máris megvan az eredmény, hogy mennyit kell fizetni.
Nálunk nem így van, mert ez nem normális ország és nem működik tisztességes
államrezon.
Vegyünk akkor egy villanyszámlát.
Nézzük meg miből áll össze a számla végösszegét jelentő, fizetendő 6.758.-Ft díj:
24h áramdíj tömb I. 2009.02.12.-2009.03.22. 110 kWh 20,38 Ft/kWh 2.242.-Ft
24h áramdíj tömb II. 2009.02.12.-2009.03.22. 45 kWh 21,68 Ft/kWh 976.-Ft
Összesen: 3.218.-Ft.
Idáig rendben is lennénk, hiszen a fentiek szerint a 40 napos időszakra 155
kWh fogyasztás után 20,38 és 21,68 Ft-os egységáron (az már rejtély, hogy
miért a két különböző egységár, de még belefér) 3.218.-Ft áramdíj fizetendő.
De ezzel nincsen vége, mert a számla folytatódik, úgy, mint
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás 31.-
Kedvezményes árú villamosenergiai támogatás 19.-
Összesen: 50.-
Átviteli-rendszerirányítási díj 89.-
Rendszerszintű szolgáltatás díj 66.-
Elosztói forgalmi díj 1.341.-
Elosztói veszteség díj 648.-
Menetrend kiegyensúlyozási díj 78.-
Összesen: 2.222.-
Még nincs vége, de egy villanyszámlában ez a “Menetrend kiegyensúlyozási
díj”, figyelemreméltó kreativitásra vall, ezért érdemes egy kicsit megpihenni.
Továbbá:
Elosztói alapdíj 150.-
Összesen: 2.372.-
Na már most, ha az áramdíjhoz (3.218.-) hozzáadjuk ezt a többit (2.372.-)
akkor 5.590.-Ft jön ki, amihez még a 20 % ÁFA jön hozzá + 50.-Ft AHK (ez is
rejtély, hogy micsoda) és máris megkapjuk a villanyszámla 6.758.-Ft végösszegét.
Ha valaki meg tudja mondani, hogy az áramdíjon túl megjelölt őrületek, amik
összesen 2.372.-Ft-ot tesznek ki, miért kerülnek Lajos bácsi és Ilonka néni
villanyszámlájába felszámításra, az akkor azt is mondja meg, hogy ezek az
ilyen-olyan díjak miért éppen annyi összegűek és miért nem alacsonyabbak,
vagy magasabbak. Valamint mikor, ki állapította meg pl. a “menetrend
kiegyensúlyozási díj” 0,5000 HUF/kWh egységárát és ennek mi a fene köze van
az én villanyszámlámhoz.
Ha mégegyszer megnézzük a számlát, akkor láthatjuk, hogy a tényleges áram
fogyasztás után 3.218.-Ft-ot kellene fizetni, de ezt feltornázták a TELJESEN
ELLENŐRIZHETETLEN plusz költségekkel
6.758.-Ft-ra.
A gázszámlával hasonló a helyzet, de ott az átejtés talán még bonyolultabb.
Persze a számla itt sem az elfogyasztott gázmennyiség és az egységár
szorzata, hanem korrekciós tényezőt, fűtőértéket (MJ/m3), elszámolt
hőmennyiséget is számítanak és a számla összege az egységár és az elszámolt
hőmennyiség szorzata, amiben a fűtőérték (MJ/m3) és az elszámolt hőmennyiség
(MJ) adja a két ismeretlenes egyenletet és őrzi meg a számla összegének titkát.
Miért van ez így? Hol van ilyenkor a fogyasztóvédelem? Mikor lesz már ennek vége?

EU Parlamenti eligazítások ovinak 2017. dec.

Még egy sokezredik dokumentum, mely bizonyítja, hogy hivataljainkban nincsen senki, aki alkalmas lenne feladatára: extrém helyzet kezelésére képtelenek, a meglévő bajt fokozzák, államilag termelik az újabb bűntetteket. Nagy ez a kabát gyermeteg prostiknak. A hallgatáson kívül máshoz nem értenek. Ennyi elég, hogy a világ legkorruptabb országában népvagyonból merítkezzenek és összes bűntetteik eltussolódjanak. EU ügyészség intézkedj!!

http://ellenszel.hu/2018/06/05/szornyu-dolgokon-megy-keresztul-a-8-eves-kislany-fiatalkoru-gyilkosa/

Így töltheted le a saját Google-ujjlenyomatod

A Google-felhasználók maguk is ellenőrizhetik, mi mindent tárolnak róluk (a Qubit munkatársáról például még azt is, hogy 2015. június 5-én pénteken éppen kerékpárral közlekedett-e).

Nem vagy a neten? Azt te csak hiszed!

Dylan Curren a böngészési előzményeitől a kitörölt, elküldött és fogadott levelein, a digitális határidőnaplójába bejegyzett, elfogadott vagy elutasított eseményeken, az útvonaltervezőbe beírt adatokon keresztül az általa látogatott helyszínekig és eseményekig mindent vissza tudott követni a legapróbb részletekig. A Google által róla tárolt adatok alapján, némi energiabefektetéssel, Curren utóbbi tíz évének minden egyes napját tökéletesen rekonstruálni lehetett volna. Az már csak hab volt a tortán, hogy a Google akkor is követte minden lépését, amikor az internetnek még a közelében sem járt, legalábbis ő így tudta.

Az informatikus összegyűjtött tapasztalatait a Google egyik oldalán, a Youtube-on tette közzé oktatóvideó formájában.

Imre Posta
KÉT MILLIÓ ZSIDÓ “MAGYARORSZÁGON”! Őcsényben hallottam erről a riportról, így megkerestem. Nézzétek végig, mert ez a (szerintem valamivel bódítja magát, szipuzik, vagy füvezik, esetleg durvább valamit szed, vagy szedetnek vele) valami (rabbi) cáfolhatatlanul jelenti ki, hogy köves slomó “egy ember a kétmillióból (10. perctől)! A riporter fel se kapta a fejét rá. A teljes riport megér egy kört, bár a rabbi egy hányingerkeltő paca, de hát kimondatták vele a kimondhatatlant. 2 millió “nem látható zsidó” van itt. Jé, ezt mintha már mióta is emlegetem? Meg 2 millió cigány…de akkor “menni” és nem maradni is a magyar?
HIRTV.HU
Nagy kérdés, Orbán Viktor hogyan tudja eladni itthon az ő nagy Izrael-barátságát.

István Sebestyén

Szigorúan bizalmas anyagok! Kérem, terjeszteni….!

A lenti adatokat erősen őrzik a nyilvánosság elől. A mi célunk, viszont az hogy minél több ember tudja meg őket. Küldje tovább minden megbízható ismerősének! Ha egyetért velünk, segítse munkánkat, azzal, hogy terjeszti anyagainkat.
Megdöbbentő írás, amit érdemes elolvasni!
Hogy tudd, mi ,mért történik.
500 trillió dollár
/Rotschildok , Rockefellerek meg a Schwartz ( Soros ) Gyuri bácsi…/
Egy kiegészítés: A Magyar Nemzeti Banknak semmi köze sajnos a Magyar Államhoz.

A Baseli központi jegybank rendelkezik fölötte hatáskörrel, ami érdekes módon magántulajdon, a Rotschild családé, akiknek a becsült osztatlan családi vagyona 500 trillió dollár. Nem vitatéma, gondolatébresztő.
A következő néhány napban, részletekben leközlök egy írást, amit, a magát “Szabad Európának” nevező társaság állított össze.
Az írás figyelemreméltó tárgyilagossággal követi a középkortól (nem időrendi sorrendben) napjainkig azt a vezérlő elvet, ami Magyarországot és a világot idáig juttatta. A mi kirablásunk különösen vérforraló, ki-ki, döntse el, mit érdemel az a bűnös… .De lássuk az első részt…..

Mi történik ma, Magyarországon:
Egy ország fuldoklik egy érthetetlenül nagy adósság szorításában! Beszéljenek a számok:
~ 1945-ben, a németek után az oroszok (szovjetek) szállták meg Magyarországot.
~ 1956-ban a magyar nép megkísérelte visszaszerezni a hatalmat a megszállóktól és a bábkormánytól.
~ 1957 tavaszára, a “van másik” bábkormány megszilárdította rémuralmát.
~ 1973-1989 között egymilliárd dollár érkezett be Magyarországra.
~ 1973-1989 között kifizetett a bábkormány tizenegy milliárd dollár kamatot az egymilliárd dollár után.
~ 1989-ben: csődhelyzet, mert összegyűlt húsz milliárd adósság!
Tehát: kölcsön: 1 milliárd dollár!
Visszafizetve: 11 milliárd dollár!
Maradék adósság: 20 milliárd dollár!
Erre mondta Antal József: “Az adósságot vissza kell fizetni!” “Ez becsületbeli ügy!”
Vajon kinek a “becsülete” múlott azon, hogy ezt a szélhámos pénzügyi műveletet elismerjék, amit a megszállók és hű kutyáik a magyar nép nyakába varrtak?
~ 1989-2010 között felvettünk 50 milliárd dollárt.
~ 1989-2010 között kifizettünk 150 milliárd dollár kamatot.
~ 2010-ben tartozunk 132 milliárd dollárral, plusz kamataival.

Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc is fizette a kamatokat. Mindegyik hazudott erről a magyaroknak!
Orbán most megpróbál valamit, de mivel nem őszinte a kommunikációja, kevés az esélye. Csak akkor vehetjük fel eséllyel a harcot a saját pénzkibocsátásért, ha nem azzal a porhintéssel foglalkozunk, hogy mennyi a jegybankelnök fizetése, hanem azzal, hogy minden magyar tudja, hogy miért nem nyomtathatunk forintot, miért kell kölcsönt felvenni kamatra.
A rendszerváltás és az államadósság. Ki áll a magyar pártok mögött?
2010-ben hazánk 2321 milliárd forint, azaz 11, 6 milliárd dollárt fog fizetni csak kamatokra. Sok olvasónk szinte nem tudta felfogni ezt a számot. Hihetetlen volt számukra ez a tény. Pedig az adat igaz! Egyetlen egy cáfolat sem érkezett.

Menjünk vissza egy kicsit a rendszerváltás idejére. 1990 elején a magyar államadósság mintegy 22 milliárd dollár. Zárójelben jegyezzük meg, hogy ma 135 milliárd dollár. Szóval 1990-ben Soros György és Andrew Sarlós felajánlja Antall József leendő miniszterelnöknek, hogy megvásárolják Magyarország adósságállományát.
Soros György 22 milliárd dollárt. Mit kértek cserébe? “Mindössze” a magyar nemzeti vagyon értékesebb darabjait. Itt gondoljon mindenki, amire akar. (A magyar energetikai szektort, az infrastruktúrát, a kommunikációs cégeket, a stratégiai cégeket, közlekedés, pénzügyi szektor, egészségbiztosítók, stb.)
Antall nem vállalta. Elgondolkodott rajta, de nem vállalta. Mint mondta: “…ez kommunikálhatatlan, ezzel ő nem tud kiállni a magyar társadalom színe elé. Nem tudja elmondani, hogy a Nyugat (Soros és Sarlós!), amelytől a felszabadításunkat vártuk, azzal kezdi a felszabadításunkat, hogy az adósságunk fejében elveszi a nemzeti vagyonunkat.”

Antall József miniszterelnök

Antallal a nyugati pénzemberek, bankárok tudatosították, hogy mi az, amiről sem ő és a kormányzati rendszer egy tagja sem beszélhet sohasem. Ez pedig az államadósság kérdése volt! Amennyiben erről beszéltek volna, azonnali hatállyal “forradalmat” robbantottak volna ki Sorosék (lásd: TAXI-s blokád, és a néppel elsöpörtették volna az Antall-kormányt.) Tilos volt beszélni a fizetési könnyítésről és az átütemezésről is.
Tilos volt, és ma is tilos beszélni az adósságról!
Ez a doktrína még ma is érvényes. Az a politikai erő, mely erről beszél, halál fia. Ezért nem beszél erről a Fidesz sem.

Tudni kell, hogy a nyugat a hiteleket a 70-es években arra használta, hogy a szocializmust gyengítse, és adósságcsapdába hajtsa a kommunista rendszert. Ezért joggal elvárható lett volna, hogy egy rendszerváltáskor ezek az adósságok, melyeknek eredeti célja a rendszer összeomlasztása lett volna, eltörlésre kerüljenek, de legalábbis ütemezési könnyítést kapjunk. De az elnyomó bankárok nem tudták megállni az újabb pénz szerzés lehetőségét, és Magyarországot azóta is pénzügyi sarc terepévé tették. Antall Józsefnek azt is megtiltották, hogy a nemzeti vagyon kifejezést használja. A statisztikai évkönyvben, 1989-ben szerepelt utoljára a nemzeti vagyon kifejezés.
Antall halálával és 4 év elteltével 1994-ben a nép visszaszavazta a volt kádereket. A Kádár rendszer biztonsága sokakat csábított, és Horn Gyula elsöprő fölénnyel alakíthatott kormányt. A SZABAD EURÓPA véleménye szerint az IMF és Sorosék a háttérből megzsarolták Hornt. Vagy privatizál és fizeti a kamatokat, vagy repül, és jön a választás és a Fidesz. Horn is féltette hatalmát és engedett. Surányi fizette a kamatokat, Bokros megszorított, és Suchmann Tamás privatizált. Mindent.

Surányi, Bokros, és Suchmann alatt beindult a nemzeti vagyon kiárusítása. Így az a faramuci helyzet állt elő, hogy a 22 milliárd dollár adósságunk megháromszorozódott, pedig évente 5-10 milliárd dollár kamatot fizettünk, és ráadásul az a nemzeti vagyon, amit Antall nem adott oda Sorosnak és Sarlósnak, mégis idegen kézbe került.
Miután Hornék elvégezték a piszkos munkát, a nyugati bankárvilág a Fideszt helyezte hatalomba, mert a mezőgazdaságra és a termőföldre is rá akarta tenni a kezét. Ennek érdekében megzsarolták Orbánt, hogy Torgyánnak adjon szabad kezet és pénzt a mezőgazdaságban. Ha nem veszi be a kormányba a Kisgazdákat, akkor a választást megnyerő és legtöbb mandátummal rendelkező MSZP-re sózták volna Torgyánt, és jött volna az MSZP-SZDSZ-FKGP kormány! Így Orbán engedett.

Orbán és Torgyán alatt megkezdődött a mezőgazdaság szétverése.

A SZABAD EURÓPA újságnál nekünk meggyőződésünk, hogy ennek az volt a célja, hogy az addig még úgy-ahogy működő magyar mezőgazdaság a padlóra kerüljön, és fillérekért fel lehessen vásárolni. Ekkor születtek a zsebszerződések. Mikor Torgyánnal szétverették a mezőgazdaságot (emlékszünk, működésképtelen családi gazdaságokba döntötték a pénzt) megengedték Orbánnak, hogy eltávolítsa. Orbán megzsarolta Torgyánt – akárcsak Antall – az ügynökmúltjával, Torgyán le is mondott. Jött a 2 éves költségvetés és Szabadi futópórázon.

A Fidesz is kihasította a saját sápját.
Lásd: bábolnai gazdaságok privatizációja stb. De a nagy fölénnyel vezető Fidesz is pofára esett, mert nem lettek újraválasztva. Eddig Antall (Boross), Horn, és Orbán is kiszolgálta a nyugatot és Sorosékat, az IMF-t. De mindegyiket ejtették, és mindig az aktuális ellenzéket segítették helyettük. A 2002 évi választás eredménye fontos volt, mert az Orbán-Torgyán-féle mezőgazdasági ámokfutás után már meg lehetett engedni a csatlakozást az Európai Unióhoz, és ráengedni a halálos ágyán vergődő magyar mezőgazdaságra a nyugati árukat. Medgyessynek adtak kölcsönt, hogy megcsinálhassa a 100 napos programot, és 2004-ben a csatlakozás eufóriájában nem vették észre az emberek, hogy vége lett a magyar mezőgazdaságnak és kereskedelemnek is.

Medgyessy a kölcsönökből osztogatott.
A kölcsönökből megemelt fizetéseket és nyugdíjakat pár év alatt kiszivattyúzták az országból a multinacionális kereskedelmi egységek segítségével, a PLÁZÁK-kal, és bevásárló központokkal. A pénz elfogyott, az adósság maradt, a nemzeti vagyon elveszett.
A 100 napos programra adott kölcsönöket egyből visszaszivattyúzták magukhoz.

Az 1990-ben 22 milliárd dolláros adósság időközben 135 milliárd dollárra nőtt, miközben évi 5-10 milliárd dollár kamatot fizettünk. Miután a baloldalt most engedik lejáratni (van is miért), újra a másik bábot, Orbánt hozzák vissza a hatalomba. De ne legyenek illúzióink, Orbánt ugyanúgy zsarolják (szintén van is mivel) és irányítják, mint Gyurcsányt. Míg Gyurcsány, Bokros, és Surányi, ugye, a Rockefellerék és Sorosék által irányított Bildenberg-csoport tagjai, addig ugye Orbán a szintén Rockefeller érdekeltségű Trilateral Commission nevű csoport tagja (bábja). Így már talán jobban érthető a Fidesz hintapolitikája is.

És egy kis ráadás.
“Magyarországon a szocializmusban kilencvennyolc százalék körül volt az állami tulajdon aránya. Felgyülemlett egy hatalmas vagyon, amelyet, ha egy olyan típusú privatizációval értékesítettek volna, amely a bevételeket az államháztartásba vezeti be, az adósságokat ebből próbálja meg lefaragni, és senki nem lop el semmit, akkor ma Európa egyik leggazdagabb állama lehetnénk” – mondta Bencze Izabella. A jogász azt mondja, hazánkban a hivatalos kommunikáció szerint a reprivatizációt azért nem lehetett választani, mert annak költségeit a költségvetés és az állam teherbíró képessége nem viselte volna el.

Trianon miatt nálunk tilos volt a reprivatizáció!
Bogár László kijelentette, hogy a reprivatizáció, amelyet Csehországban megvalósítottak, számunkra tiltva(!) volt. “Trianon miatt volt globális parancs a reprivatizáció megtiltása. A környező országok könnyen reprivatizáltak abból a rabolt vagyonból, amelyet véres koncként Trianon után kaptak, s a magukénak tekintettek. Ezt a Nyugat, a globális hatalmi rendszer is elismeri. Mi lett volna, ha Magyarországon visszavezetjük a történelmi reprivatizációt? A Nyugatnak kényes kérdésben kellett volna állást foglalni: legitim döntésnek ismeri-e el a trianoni békeszerződést. Ezt a Nyugat el akarta kerülni” – mondta Bogár László.

Top Secret! Szigorúan bizalmas anyagok!
A lenti adatokat erősen őrzik a nyilvánosság elől. A mi célunk, viszont az hogy minél több ember tudja meg őket. Küldje tovább minden megbízható ismerősének! Ha egyetért velünk, segítse munkánkat, azzal, hogy terjeszti anyagainkat. Az elmúlt egy évben már 2 honlapunk “fagyott” le “véletlenül”. E-mail-kommunikációnkban a Szabad Európa szóösszetétel használata sokszor az e-mail küldést megakasztja. Nem csoda, az adatok megdöbbentőek, és még megdöbbentőbb, hogy egyetlen magyar politikus sem beszél róla, még évértékelésben sem.

Olvasson a sorok között!
Íme két hír, amit az emberek 99,9%-a el sem olvas, és nem is ért.

1. hír
Az ország államháztartási és külső finanszírozási helyzete látványosan javult. …
A Bank of America-Merrill Lynch (BoA-ML) bankcsoport londoni befektetési részlege átfogó összehasonlító elemzést állított össze a magyar és a lengyel költségvetési helyzetről. A ház számításai szerint a magyar államháztartás strukturális elsődleges egyenlege az idén (2010) a hazai össztermék (GDP) 5,3 százalékának megfelelő többletet mutat majd, …

2. hír
Röntgen alatt Magyarország – elégedett Brüsszel az eredménnyel…
Magyarország tartja a gazdasági program megvalósításának irányát, javul külső pénzügyi helyzete – állapította meg az Európai Bizottság, hétfőn közzétett, a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) együttműködésben készített helyzetértékelésében. (…..) Az elfogadott 2010-es költségvetés összhangban van a 3,8 százalékos GDP-arányos hiánycéllal, és jelentős tartalékok vannak benne.

Tényadat:
A vártnál kevesebb, 918,6 milliárd forint lett a 2009-es államháztartási hiány, azaz a GDP 3,6 százaléka. A Független Szabad Európa kiszámolta. Akkor most nézzük meg, mit jelent ez MAGYARUL.

1. A magyar államháztartás 2009 és 2010 között stagnál, azaz nem változik. (Most tekintsünk el a pár tizedszázalékos csökkenéstől, vagy esetleges emelkedéstől.)

2. A fenti tényadatból így könnyen kiszámítható, hogy a magyar költségvetés 1%-a 255 milliárd forinttal egyenlő. (Sima aránypár: Ha 918,6 milliárd 3,6%, akkor 1% hány milliárd?) Tehát 1%: 255 milliárd forint!

3. Idén 2010-ben 5,3% lesz az államháztartás elsődleges többlete. Azaz 5, 3-szer 255 milliárd, vagyis 1352 milliárd forint. Ez az elsődleges egyenleg. Vagyis 2010-ben ennyi pluszt termel MAGYARORSZÁG: 1352 milliárd forintot.

4. A 2. hír szerint mégis tartható lesz a 3,8%-os hiány!!! Ezek szerint 3, 8-szer 255 milliárd, azaz 969 milliárd forint lesz a hiány.

5. Kérdés: Hová tűnt az 1352 milliárd többlet, és miből keletkezett a 969 milliárdos hiány. Ez összesen 2321 milliárd forint, azaz 11, 6 milliárd dollár. Hol ez a pénz?

Kapaszkodjon meg!
Ez a pénz a KAMAT, amit mi MAGYAROK, 2010-ben fizetünk! 2321 milliárd forint, 11, 6 milliárd dollár.
Hogy érzékeltessük mennyi pénz ez, néhány példa:

2321 milliárd forint az:
az öt darab teljes és felépített 4-es METRO,
vagy 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., és 21. havi nyugdíj,
vagy a teljes jelenleg már meglévő magyar autópályák felépítésének költsége!
vagy mintegy 50-szer annyi pénz, mint amennyit az eltörölt vagyonadóból várt a kormány,
vagy 150 darab Grippen vadászgép,
vagy 2321 darab Combino villamos
vagy 46420 darab Zuschlag és általa ellopott pénz
vagy minden magyarnak a csecsemőtől az aggastyánig 232.000 forint.
Ennyit fizetünk csak kamatra 2010-ben.

Mit tehetünk?
Először is el kell érni, hogy ez közbeszéd tárgya legyen hazánkban, mert azoknak a kezében van a hivatalos és pártmédia, akik a kamatokat szedik tőlünk. Így soha, sehol nem hangoznak el ezek a számok.
Az a politikus, aki beszélne róla, holnaptól a süllyesztőben találná magát.

Kik ezek a befektetők?
Kik szedik a kamatokat?

-David Rockefeller
-Nicholas Rockefeller
-Soros György

Kik tolják ki talicskával a pénzt az országból?

A hülyítés és porhintés:
AZ, HOGY LOPNAK!

BKV, Zuschlag, Tocsik, Tribuszerné, autópálya-építés, BAUMAG, Kaya Ibrahim, Josip Tot, Hunvald, Orbán-papa bányái, Velence-tavi kaszinó telek, HAJDÚ-BÉT, stb. Mindenkinek a kedve és pártállása szerint. De, bármennyit is elloptak, ennek az ezerszeresét viszik ki az országból teljesen “legálisan” valakik!

Figyelem! Kapaszkodjon meg! Elmondjuk, hol a pénz!

Ahhoz, hogy pontosan megértsük, miről van szó, meg kell néznünk néhány mondatnak a jelentését, amiket nap, mint nap hallunk a híradókban, de nem tudjuk, valójában mit is jelent!

1. A monetáris politika. Minden nap 20-szor halljuk. De mi is ez? A monetáris politika egy gazdaságpolitikai tevékenység, melynek során az állam a gazdaságban lévő pénzmennyiség mértékét befolyásolja. A legtöbb országban a központi bank, vagy más néven jegybank a monetáris politikáért felelős állami intézmény. A monetáris politika kivitelezésének legfontosabb eszköze a legtöbb modern jegybank gyakorlatában az irányadó kamatláb szintjének meghatározása.
Az irányadó kamatláb emelését, és ezen keresztül a pénz mennyiségszűkítését restriktív monetáris politikának nevezik. A restriktív politika átmenetileg visszafogja a gazdasági növekedést, ugyanakkor segít megfékezni az inflációt. Az irányadó kamatláb csökkentésével a pénzmennyiség növelését célzó intézkedéseket expanzív monetáris politikának hívják. Ez átmeneti élénkülést hoz a gazdaságban, ugyanakkor infláció-növelő hatású lehet.

Nos, felteszek egy olyan kérdést, amire 100 magyarból 100 ugyanazt válaszolja, mert gyerekkora óta belenevelték, és ha írni, olvasni nem is tanították meg, de arra nagyon ügyeltek, hogy ezt beleégessék belülről a homlokába. De vigyázat! Ez egy hazugság!

1. Adat.
A jegybank (a MAGYAR NEMZETI BANK) az ország tulajdonában van.
2. Adat.
A jegybank kizárólagos joga, hogy pénzt bocsásson ki.

Kérdés:
Mi van, akkor, ha egy ország költségvetése hiányt mutat?

A logikus válasz:
A jegybank bocsásson ki pénzt a hiány fedezésére.
Most minden olvasó fejében az előre beprogramozott sziréna megszólal, és elkezd villogni a vészfény.
TILOS!!! NEM SZABAD!!! NEM LEHET PÉNZT KIBOCSÁTANI, MERT INFLÁCIÓ LESZ!
(Ne lepődjön, meg, ha Ön is erre gondolt, mert Ön is a rendszer része, és Önt is beprogramozták).
A programozás része továbbá az is, hogy eddig tudjon a dolgokról. Itt álljon le a gondolkodása, fagyjon le, mint a Windows a számítógépen. És lám, az emberek nem is gondolkodnak tovább. Az előre beprogramozás nem engedi.
ITT ÉS MOST MI PROGRAMTÖRLÉST HAJTUNK VÉGRE!

3. Adat.
Az elmúlt 80 évben mindig hiány volt a költségvetésben.
4. Adat.
Mégis még mindig működünk.

Kérdés:
Hogy’ lehet ez?
Nos, programozóink azt megtiltják nekünk, hogy pénzt bocsássunk ki, de azt már nem, hogy ők adjanak nekünk pénzt.
Magyarul: a PLUSZ PÉNZ a hiány fedezésére mindenképpen bekerül a gazdaságba, mert az különben azonnal összeomlana.

Miért nincs sziréna és vészfény?
NEM LEHET! PÉNZT KIBOCSÁTANI TILOS, MERT INFLÁCIÓ LESZ!
Pedig ez ugyanannyi mennyiségű pénz, mint amennyit mi magunk is kinyomhatnánk, és valóban lesz is egy kis infláció 4-5%, – de akkor miért nem mi adjuk ki a saját pénzünket? Hiszen látszólag ugyanaz a folyamat.
Pénz rakása a gazdaságba a hiány fedezésére.
DE CSAK LÁTSZÓLAG AZONOS A KÉT PÉNZ!
A mi általunk kibocsátott pénz okoz némi inflációt és ennyi!
A ő általuk kibocsátott pénz okoz némi inflációt (ugyanannyit) és….
KAMATOT KELL RÁ FIZETNI!
Ezért programoztak be minket arra, hogy ne tegyünk fel kérdéseket erről a témáról.

És most kapaszkodjon meg, mert rosszul lesz!
5. Adat.
Becsüljük meg, mennyit lopnak a mi politikusaink rátartással!

Nézzük a 20 év “termését”:
~ Tocsik 800 millió
~ Tribuszerné 2000 millió, azaz 2 milliárd
~ Zuschlag 50 millió
~ BKV 3000 millió, azaz 3 milliárd
~ Autópálya 100000 millió, 100 milliárd
~ Számoljunk minden képviselőre 100 milliót, az 40.000 millió, azaz 40 milliárd
Adjuk össze: 145.850 millió, azaz 145 milliárd. Kerekítsünk felfele, legyen 150 milliárd. És, hogy biztosak legyünk a dolgunkban, szorozzuk be öttel. Az 750 milliárd forint. 20 év alatt ennyit lophattak el, úgy, hogy mi öttel szoroztunk!!!
Ez 4 milliárd dollár! Ez persze iszonyú sok pénz, ha tud követni.

DE MOST JÖN E LÉNYEG!
TUDJA-E ÖN, HOGY 20 ÉV ALATT MENNYI KAMATOT FIZETTÜNK KI?

30. 000 MILLIÁRD FORINTOT, 162 MILLIÁRD DOLLÁRT!!!
DE LEGALÁBB TÖRLESZTETTÜNK?
20 éve tartoztunk 20 milliárd dollárral, azóta fizettünk 162 milliárd dollár kamatot.
AZ EREDMÉNY: MA 135 MILLIÁRD DOLLÁRRAL TARTOZUNK NEKIK!
De kik “ők”?

Egy idézet a MAGYAR NEMZETI BANK-ról szóló törvényből:
I. Fejezet
A MAGYAR NEMZETI BANK JOGÁLLÁSA, ELSŐDLEGES CÉLJA ÉS ALAPVETŐ FELADATA
1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Magyar Köztársaság központi bankja. Az MNB a Központi Bankok Európai Rendszerének tagja.
(2) Az MNB, valamint döntéshozó szerveinek tagjai e törvényben foglalt feladataik végrehajtása és kötelességeik teljesítése során függetlenek, nem kérhetnek, és nem fogadhatnak el utasításokat az Európai Központi Bank kivételével a Kormánytól, az Európai Unió intézményeitől és szerveitől, tagállamainak kormányaitól vagy bármilyen más szervtől!
Magyarul: mi magyarok választjuk a PARLAMENTET. A Parlament (országgyűlés) ellenőrzi a Kormányt*, a Kormány NEM ellenőrzi a jegybankot. Következésképpen mi magyarok nem ellenőrizzük a jegybankot, és a pénzkibocsátást.

A jegybankot, a MAGYAR NEMZETI BANK-ot az Európai Központi Bank ellenőrzi.
És mit gondolnak: kik a tulajdonosai az Európai Központi Banknak?
Hát a jegybankok, akikre a saját nemzetük semmilyen befolyást nem gyakorolhat. Azok diktálnak, akiket oda vezető pozícióba helyeznek.
És őket kik rakják oda?
-David Rockefeller
-Nicholas Rockefeller
-Soros György

Hits: 20762

Ajánlja ismerőseinek!
 • 247
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
  248
  Shares