Anti-dogma

20190417: Világosan látható, hogy már sokan várják, hogy a keresztényesdi tettesei is végre találkozzanak önmagukkal. Már nem elég csupán kicsiben jónak lenni, bár ez évezredekig működött. Most van ideje a lelepleződéseknek. Ez zajjal jár, előre menekülésekkel. Eddigi hazugsághegyekre rátesznek még egy lapáttal. Hóhérok kezdenek el kisdedeket simogatni. Csak azok számítanak, akik állják a nyilvánosságot és ép reakciókat adnak a családjukat és nemzetüket ért agressziókra, nem tévelyegnek hiedelmekben, ragaszkodnak igazhoz, ismerik a szeretetet. Lesz igény az igazra ebben a színtiszta korrupt és hazug világban. Észre fogja venni ép Emberiség, hogy nyitva a ketrecajtó. Csak hiedelem tartja hatalomban a rabszolgásítókat. Tisztán látható a paraziták riadalma, de veszélyesek. Ki kell tartani az épek útján: ragaszkodni a valódi értékekhez, terjeszteni az igazat és a titkoltat, ingyen osztani minden tudást, éberebbnek és gyorsabbnak lenni, mint a legveszélyesebb elmeállapotúak.

Mindenki máshol tart a személyiség fejlődésének útján. Itt és most a magas szintű fejlettség-, intelligencia nagy teherrel jár, mert sok baj van a világban. Ha az ember nem érzi magát szeretve, lassan meghal. A hazug élet is öl, a hiedelmes élet is öl.

 

Keresztényesdire használja fel más elesettségét. Terjeszti vele rabszolgásító hazugságait, leplezi gaztetteit. Vallásoskodók a legnagyobb deformáló agresszorok: beteg hiedelmeikkel támadnak, közben nem is ismerik a valódi jóságot, szeretetet, tiszteletet, a család és nemzet szentségét. Előírnak kötelező vakságot, kötelező böszmeséget, kötelező infóblokkot…. melyeket maguk sem tartanak be.

“Nézzük hát! Először is, itt az egyik legnagyobb hazugság, amivel megtévesztenek minket. Így szól: A bankok a betétesek pénzét helyezik ki hitelbe! Nos, kapaszkodjon meg, de ez nem igaz. Amit Önnel elhitetnek az a következő. A betétesek beviszik a bankba a pénzüket. Tegyük fel 1 millió forintot, amire a bank fizet (az egyszerűség kedvéért) 10% éves kamatot. Azután a bank fogja magát és kihelyezi ezt az 1 millát 20%-os kamatra. A közte lévő különbség a bank haszna. Hazugság!

Ebből ugyanis egy bank sem élne meg, hiszen nem tudna elég betétet gyűjteni. Ezért tehát a Föld bolygón, mintegy 100 éve, az USA-ból kiindulva és immár minden demokráciában használva kialakult a tartalékráta intézménye. Mit jelent ez? A törvény szerint minden banknak joga van (a tartalékrátát figyelembe véve) a betétek többszörösét kihelyezni hitelként. Ez egy nagyon elhallgatott dolog, még sokszor a banki alkalmazottak sincsenek vele tisztában. Még ők is azt hiszik, hogy a betétesek pénzét helyezik ki hitelbe. Magyarországon jelenleg ez a tartalékráta 2-5% között mozog.

A bankok saját maguk választják meg félévente. De mit jelent ez pontosan? Példa. A bank ugye gyűjtött 1 millió forint betétet. Tegyük fel az 5 % tartalékrátát választja, az azt jelenti, hogy ehhez a tartalékhoz képest helyezhet ki 100% hitelt. Egy kis 4. osztályos matematika anyag. Ha egy bank gyűjt 1 millió forint betétet (ez lesz a százalékérték), a százalékláb (percent) 5%, akkor mennyi az alap, jelen esetben mennyi pénzt helyezhet ki hitelbe? A képlet szerint ugye, az alap egyenlő a százalékérték szorozva 100-zal, osztva a százaléklábbal. (elfelejtette már ugye?). Az eredmény 20 millió forint. Ez tehát azt jelenti, hogy egy bank 1 millió forint betétre 20 millió forintot jogosan és törvényesen helyez ki hitelbe. (Mellesleg, ha 2% pontos tartalékrátát választ, akkor 50 milliót. Hoppá!) Na, ezen már lehet persze haszon.

(Figyelem! Utólagos kiegészítés. Nagyon sokan írtak e-mailt, hogy a fenti százalékszámítás rossz! Hát igen! Annyira nem hihető a dolog, hogy sokaknak egyszerűen nem megy bele a fejébe és keverik a százalékértéket és az alapot. Mint matematika tanárnak, szomorú a szívem, sajnos nem tud az ország százalékot számolni. 4. osztályos anyag, ugye annak idején szöveges feladat volt. Az 1 millió forintot kell tartalékolni és a kérdés úgy hangzik. Mennyi pénznek az 5%-a 1 millió forint, és nem az, hogy 1 millió forintnak mennyi az 5%-a. Nagyon fontos különbség. Éppen ez a csapda lényege!)

Hihetetlen, igaz? Igen ám, csap a homlokára a Kedves Olvasó, de nem jó! Honnan van a banknak 19 millió forintja, amit kihitelez? Ez az, ez az, ez az! Ez itt a csapda! Mi most az úgynevezett kereskedelmi bankokról beszélünk. Honnan veszik a pénzt? Nagyon egyszerű, egy másik banktól. Ezt a híradásokban úgy emlegetik, hogy anyabankjuktól (vagy esetleg egy másik nagyobb kereskedelmi banktól – bankközi hitelzés). Igen ám, de ezekre a bankokra is ugyanúgy vonatkozik a tartalékráta szabálya. Hát akkor ők honnan veszik a pénzt? A válasz, a jegybankjuktól. Illetve normál esetben a saját jegybankjuktól. Így működne egy normális, nemzetgazdaságban a bankrendszer. Végső soron, ugyebár az állam (akinek elvileg a tulajdona a saját nemzeti bankja) így teremt pénzt, a forgalomba lévő áruk fedezésére. Ezt hívjuk pénzkibocsájtásnak, vagy pénznyomtatásnak.

Természetesen nem kell nyomdában kinyomtatni a pénzeket. A teljes pénzkészletnek általában 3-4%-a csupán a készpénz állomány, a többi ún. elektronikus vagy számlapénz. Soha nem fogjuk meg, soha nem látjuk, csak egy bankkivonat vagy egy SMS formájában. Egy normál állam tehát a jegybankján keresztül szabályozza a forgalomban lévő pénz mennyiségét és azokat hitelek formájában juttatja el a gazdaságba.
Két hiba van mindössze! Maga a rendszer magában foglalja a pénzromlást, azaz az inflációt. Ugyanis a bankok kamatos kamatot számítanak fel a hitelért, persze ők is fizetnek érte, de nyilván kisebb kamatot. És ez az ő igazi hasznuk – felvenni a „bankközi” piacon mondjuk 10% éves kamatért 10 milliót és kihelyezni azt 30% kamatra (THM-re) hitelként. A betétgyűjtés csak álca, mindössze azért kell, hogy meglegyen a tartalékráta összege és azért, hogy minket megtévesszenek azzal a dumával, hogy betétesek pénzét helyezik ki.

Az a pénz, amit Ön felvesz bármelyik bankban, akkor és ott nem is létezik még. Ön kérvényezi, a bankja egy másik banktól kérvényezi, és az a bank a nemzeti banktól kér. Annak meg nincs pénze, de joga van létrehozni és nyomtat Önnek pénzt, ill. ugye jóváírja egy számlán. Tehát így keletkezik a pénz. Ön a semmit veszi fel hitelként.
Így működik a kapitalizmus. Így működik a bankrendszer. De ez belefér! Ez még működhet is. Ez még tolerálható!

De vigyázat! A világot elárulták! Egy szűk pénzhatalmi „elit”, pár családi dinasztia kihasználva a világ minden demokráciájában a politikusok hataloméhségét rávették ezeket a fickókat egy közös árulásra. Szépen lassan a világ összes országa be lett szőve, senki sem menekülhetett. Kezdték az USA-val mintegy 100 éve, és most már minden nemzet benne van. Mi is! De mi is ez a világméretű árulás? Nos, a következő! Ma már nagyon kevés államnak van a saját kezében a pénzkibocsátásának a joga. Az eredetileg az állam által tulajdonolt, vagyis közvetve a nemzetek saját maguk által birtokolt nemzeti bankok függetlensége megszűnt és immár magánkezekben vannak. (A legnagyobb hazugság meg az, hogy szerintük őrizni kell a nemzeti bankok függetlenségét, de nem tőlük, hanem tőlünk állampolgároktól!) Az USA nemzeti bankja, a FED pár család (Rothschildok, Rockefellerek) tulajdona. A FED keresztül ellenőrzik az Európai központi bankot.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő – magyarul magánkézben lévő – FED épülete

Ahhoz, hogy ezt elérjék, ráerőltették a közös pénzt, az eurót az Unióra. Immár ők ellenőrzik az európai pénzkibocsátás mértékét. Az Európai Központi Bank tulajdona többek között immár a Magyar Nemzeti Bank is. Az USA-ban, Európában, Magyarországon tehát bárki hitelt vesz fel, végső soron a Rothschildoknak, Rockefellereknek fizet kamatos kamatot. Minden állam, akinek tartozása van, nekik tartozik. Az IMF, a Világbank a központi bankokon keresztül az ő irányításuk alatt áll.
És mindezt miért? Mert ha valaki hitelt vesz fel a világon nem a saját nemzete, állama, kormánya nyomja meg a bankóprésen a gombot, hanem ő. Ez a világ népeinek legnagyobb elárulása. A nemzetek rabszolgasorba döntése.

Mi meg azt hisszük, hogy a „befektetőket” kell megnyugtatni. Nincsenek, nem is léteznek befektetők. Az egész egy nagy kábítás. Természetesen vállalati szinten keletkezhetnek nagy vagyonok. Mi történik ilyenkor? Amennyiben ezek az elnyomók úgy érzik, hogy néhány vállalat, vagy iparág túlzottan megerősödött és veszélyezteti hatalmukat, akkor csinálnak egy kis válságot. Egy ideig nem nyomtatnak elegendő mennyiségű pénzt. Ettől egy sor cég csődbe megy, a jobbaknak meg zuhan az áruk. Ők aztán szépen suttyomban felvásárolnak iparágakat. A 2008-as válságban például megszerezték a teljes napenergia ipart. Így azt a pénz, amit hitel formájában nekünk adnak, azt náluk is tudjuk csak elkölteni.
Térjen magához, vegyen egy mély lélegzetet, mert most felteszem a kérdést! Hogyan akar Orbán Viktor (és a mindenkori magyar kormány) bármit is tenni, ha az alapok nincsenek meg?

Ne feledjük Nathan Rothschild híres mondását is: “Add a kezembe egy ország pénzkibocsátásának jogát, s én nem törődöm vele, hogy ki hozza a törvényeit”. És sajnos odaadtuk, odaadták. Ráadásul úgy, hogy nem mondták meg nekünk, eltitkolták. Nekünk csak a kiszolgáltatottság maradt.”

Fenti fotóval buzdít adakozásra, eljövendő gazdagságot ígérve. Átlátszó és gyermeteg manipulációkkal rabszolgásít, de sok áldozata van.

A rabszolgatartás soha el nem évülő Emberiség ellenes bűntett.

Akár nyílt-, akár fedett formában elkövetett rabszolgatartás egyforma súlyú bűntett. Bűnrészes, aki nem tesz ellene.

 

A vallási agressziók egyike most ilyen leplezetlen EurÁzsiában, honunkban.

A többi most fedetten zajlik és visszafogottan, mert érzik leleplezésüket. Némán kummantanak, de teljes erővel folytatják Emberiség ellenes pusztításukat, rabszolgásításunkat ma is. Szeretnének kibújni a felelősségre vonás alól. Az itt látható jelenetek előzménye a vallásoskodó degeneráltak globális agressziója. Az ép Emberiségnek kell visszahelyeznie magát természetes jogaiba azonnal!

Soha semmi nem végzett nagyobb pusztítást, mint a vallásoskodás.

Jóságosnak álcázza magát, egyetemes értékeket sajátít ki, globális uralomra tör, gyermekellenes-, pszichopata bűntettek tömegét követi el és legalizálja, mint Kőszegen és egész Vas megyében a maskarások fiam és családom sérelmére.

A degenerált vallásoskodók pszichopata bűntetteinek újabb bizonyítéka: “ha a leány gyermek elmúlt 9 éves, a sérelmére elkövetett perverziót nem büntetik!!!”.

Rafinált Emberiség ellenes bűntett ez is, mint a vas megyei erőszakszervezetek által kikényszerített és támogatott pedofília, gyermekkínzás Csepregen.

A ma még beszélt indián nyelvek közül egyikben sincs szó a “vallás”-ra. Nincsenek szigorú dogmák vagy írásos szabályok. Egyetlen dologban van egyetértés: mindenkinek saját útját kell járnia, és a természettel és a világgal összhangban kell élnie.


Vajda Miklós 2015. november:

Gyakran kapok negatív kritikákat,amiért felhívom a figyelmet a mindannyiunkat közvetlenül érintő agymosás veszélyeire.

Sokan szeretnék hinni,hogy csak jó dolgok léteznek az életben,de ez sajnos nem ilyen egyszerű.

Ahhoz,hogy eljussunk a szeretet megértéséhez,elsőként felismernünk és megvizsgálnunk szükséges azt,ami ellensúlyozza,ahelyett,hogy a szőnyeg alá söpörnénk.

Az utóbbi években ezt a “ha nem veszünk róla tudomást,akkor nem is létezik” módszert alkalmazza a legtöbb “spirituális nagymester”,keleti tanításokból ollózott bölcsességekkel operáló(valójában,abból mit sem értő)”szeretet-szervezet”,”gyógyító” és “tanító”.

Ezek-bármilyen szépnek és üdvösnek hangzó féligazságokkal kápráztatnak minket-ugyanolyan tévútra vezetik az embereket,mint konzumrabszolga társadalmunk már jól ismert megosztói.

Legtöbbünk fél szembenézni azzal a ténnyel,hogy eddigi élete nagyrészét egy agyába ültetett eszme,egy érinthetetlennek tűnő dogma,egy mesterkélt vallási,etnikai vagy politikai ideológia,esetleg egy “magasztos” izmus rabságában töltötte.

Olyan makacsul ragaszkodunk a bevált(nak képzelt) hitrendszereinkhez,hogy közben meg sem látjuk azok Himalája nagyságú képmutatását…

Sápítozunk a tévéműsorok silány minősége miatt,de közben ugyanúgy bámuljuk őket.
Szidjuk a politikusokat,de ugyanúgy szavazunk rájuk négyévente,a köztes időszakban pedig különböző fórumokon érvelünk mellettük/ellenük.
Varázsütésre mindannyian utáljuk a muszlimokat,a feketéket,a pirézeket,a zsidókat,a cigányokat és a hatalmas keresztényekké válunk,anélkül,hogy halvány fogalmunk lenne arról,hogy miféle szörnyűségeket követtek el az emberiség ellen a kereszténység nevében.

(Sajnálom,de nem tudok azonosulni egy olyan “vallással”,amelynek a képviselői milliókat gyilkoltak le az évszázadok folyamán,amely virágzó,békés civilizációkat pusztított el csupán azért,mert más istenekhez imádkoztak,amelynek papjai máglyára vettették a másképpen gondolkodókat,csak mert nem voltak hajlandóak elfogadni és megkérdőjelezték dogmatikus,begyöpösödött,korlátolt látásmódjukat…)

A manipuláció a mostanáig része mindennapjainknak,akár tudomásul vesszük,akár nem.Nem tűnt el a középkor süllyesztőjében és nem veszett el a huszadik század ellentmondásainak viharában sem.

A legalapvetőbb ösztöneinken és érzéseinken keresztül befolyásolnak mindnyájunkat,szinte teljesen észrevétlenül.Leggyakrabban hatalmas paradoxonok segítségével.

Vegyük példának a menekült-kérdést.
Egy jóindulatú,jószándékú ember mit gondol róluk?
Szegény,szerencsétlenek,akiknek bombázzák az otthonát és szeretteiket hátrahagyva menekülniük kellett.
Ezt,mintegy ellenponztozva,a televizióban(és persze a világhálón,mivel az internet a legnagyobb álcázott manipulátor) bemutatják az élelmiszert és vizet hajigáló,hangoskodó,elégedetlenkedők aggresszív csoportját.
Ennek hatására teljesen megváltozik bennünk a róluk első benyomásra alkotott kép.

Tehát,akiket először sajnáltunk,azokra most félelemmel és értetlenséggel tekintünk.Eleinte emberségünkön és jóindulatunkon keresztül láttunk,a félelemkeltéssel mégis tudtunk nélkül a “negatív oldalra” tereltek bennünket.

Ugyanez működik fordítva is.
Egy film főhősével-ha az “pozitív hős”-képesek vagyunk teljes mértékben azonosulni.A cselekmény végkifejletéhez vezető úton,a cél érdekében tehet bármilyen rosszat,az nem fogja befolyásolni a megítélését.

Tehát,halomra gyilkolhatja az útjába botló “rosszfiúkat”,mert a “jó ügyet” szolgálja.Az esetek nagy többségében,mi magunk is szurkolunk,hogy a lehető legjobban verje szét “gonosz” ellenlábasa fejét,mielőtt fegyveréből az illetőbe ereszt egy tárat,esetleg levágja a delikvens fejét egy szamurájkard segítségével.

Ebben az esetben együttérzésünket kihasználva fogadtatták el velünk a gyilkosság korántsem pozitív mivoltát és tereltek minket újfent a “negatív oldalra”…

Ez csupán két módszer a lehetőségek korlátlan tárházából,amelyekkel fenntartják a jelenleg működő társadalmi megosztottságot.Óramű pontossággal,kegyetlenül kihasználva jóságra való hajlamunkat és igényünket is.

A “terrorizmus” álcázott félelemkeltése,illetve az “ellene folyó harc” ugyanezen elgondolások alapján működik.

Tézis.Antitézis.Szintézis.Ezt kínálják számunkra.
Elfogadhatjuk vagy elkezdhetünk gondolkodni.
Rajtunk áll,hogy mit választunk

A lényeg,hogy tudatában legyünk:
Nem irányíthatnak bennünket,kivéve,ha mi magunk járulunk hozzá és fekszünk önként a guillotine alá.

Amennyiben mégis eljutunk odáig,hogy meglátjuk a jelenleg aktívan üzemelő csapdákat és felismerjük a tényt,hogy a pénzt,a vallásokat,a politikát,a médiát,a “sportot”,a divatot és minden olyan dolgot,amely szembeállíthat két emberi lényt, csupán felhasználták az oszthatatlan EGYség,az emberiség megosztására,akkor elindultunk a helyes úton.

Elkezdhetjük megérteni,hogy a szeretetnek nincs vallása vagy pártállása.
A szeretetnek nincs kedvenc márkája és nincs kedvenc csapata.
Ahhoz,hogy érezhessük,nincs szükségünk egy rakás pénzre,gyémántgyűrűre vagy egy méregdrága órára a csuklónkon.
Szerethetünk akkor is,ha bőrünk koromfekete színű és akkor is,ha porcelánfehér.A szeretethez sosem leszünk túl kövérek vagy túl soványak,túl öregek vagy túl fiatalok…

A szeretet örök és mindenható.
Ott lakik minden élőlény szívében.
Segítségével paradicsommá tehetjük a Földet,hiányában viszont elpusztulhatunk.
Ne engedjük,hogy elszakadjon ez a csodálatos kapocs,amely összeköt mindannyiunkat!
Tegyünk érte,tegyünk egymásért minden egyes nap!


Legyen vallás mentes a világ!

Az ép lelkek nem ateisták, hanem normális emberek!

Avagy amiről a Vatikán sohasem beszél, és megpróbálja sötét múltját a szőnyeg alá söpörni. A kereszténység egy érdekes vallás. Míg az egymás, és felebarátaink irántit feltétlen szeretetet hirdetik, ebben a szeretet nevében legalább 800 millió embert gyilkoltak le Isten nevében.

Az egyház és így a Vatikán sötét múltja nagyon régre nyúlik vissza, és megdöbbentően borzalmas bűnöket tartogat.

Ezek után pedig az ember elgondolkodik azon, hogy miben is higgyen valójában…

Számtalan komoly bűne van az egyháznak, amit ma nem szívesen emlegetnek fel. Például 315-ben, amikor a kereszténység törvényessé vált, rengeteg “pogány” templom lett az indulatok martaléka. Ezeket ugyanis felgyújtották, lerombolták, a pogány papokat pedig nemes egyszerűséggel megölték.

Még megdöbbentőbb, hogy a keresztény császár, Teodóziusz még gyermekeket százait is kivégeztette Isten nevében, mart azokat azon kapta rajta, hogy pogány mitológiákból származó szobrok maradványaival játszottak.

A hatodik századra az egyház és a kereszténység szerepe odáig nőtt, hogy beavatkozhattak a törvénykezésbe is, és embereket végeztettek ki a “megrendelésükre” Így történhetett az, hogy a pogányokat minden joguktól megfosztották,

És ez még nem minden. a Hab a tortán Károly császár tette volt, aki mélyen keresztény volt. 782-ben egyszerűen lefejeztetett 4500 szász embert – gyerekeket és nőket is – mert azok nem akarták felvenni a kereszténységet. Elgondolkodtató, hogy annak idején erőszakkal terjedt el a kereszténység a világban, kard által.

Történt egy falubeli mészárlás is, szintén egyházi megrendelésre, melyet mind a mai napig sokan emlegetnek a történészek közül: Steding parasztjai megtagadták a fojtogató egyházi adók fizetését: kb. 5000-11000 férfit, nőt és gyermeket mészároltak le közülük 1234. május 27-én a németországi Altenesch közelében.

Az egyház és a Vatikán talán legnagyobb történelmi bűne azonban egyértelműen az 1095-től 1291-is tartó keresztes háborúk voltak. Ezek hihetetlen mennyiségű ember halálát okozták, akik mind azért haltak meg, mert Isten nevében az egyház ellenük cselekedett. 1099. június 15-én elfoglalták Jeruzsálemet, több mint 60.000 embert öltek meg – zsidókat, muszlimokat, férfiakat, nőket, gyermekeket. Egy szemtanú szavai szerint: “Salamon temploma előtt akkora mészárlás volt, hogy az embereink bokáig gázoltak az ellenségeink vérében”, aztán pedig “boldogan és örömtől könnyezve meneteltek embereink a Megváltónk sírjához, hogy dicsérjék és leróják tiszteletüket.”

Hogy mennyi áldozat volt végül? Csak az első keresztes háborúnak legalább 1 millió, a későbbieknek még több. összesen 800 millió ember lelke száradhat a kereszténységen.

A hírhedt boszorkányperek is az egyház által lettek kezdeményezve, és sok ártatlan nőt végeztek ki brutális módszerekkel, mivel a kereszténység ideológiája szerint ők földöntúli, sötét erőt birtokoltak. Sokszor ketrecekbe tették őket, majd egyszerűen vízbe dobták azzal együtt, de olyan is volt, hogy máglyán égették el őket.

A 17. században pedig egy hihetetlenül borzalmas dolog történt. A katolikusok kirabolták a németországi Magdeburg városát: 30.000 protestánst öltek meg. “Csak egyetlen templomban ötven nőt találtak lefejezve” – Friedrich Schiller, költő szerint, “és a gyermekek még szopták élettelen anyjuk emlőit.”

Annak idején Hispaniolán, ahol Kolumbusz szerint a bennszülött arawak népesség inkább ártalmatlan boldog emberekből állt, akik harmóniában éltek a természettel, egy valódi paradicsomban. 50.000-et mészároltak le közülük. A túlélők áldozatául estek a spanyol hódítók nemi erőszakának, rabszolgásításának és gyilkosságainak.

Különös, hogy kevesen tudnak róla, hogy nem csak a náci megsemmisítő táborok voltak az egyedüliek Európában a második világháború idején. 1942-1943-ban Horvátországban is számos haláltábor működött, amelyet a katolikus Usztasa működtetett. A katolikus egyház bűnlajstroma tehát igen hosszú, és még bőven lehetne sorolni.

Nem szívesen beszélnek róla, és nagyon elgondolkodtató, hogy annak idején ilyen dolgok is megeshettek a világban. Ki tudja, talán még napjainkban is megtörténhetne.

 

Kőszeg: talárban szervezett gyermekbántalmazás

Nyílt, vallásoskodó állami terror, sok ezer éve a gyermekek deformálása, elvakítása, rabszolgásítása álszent agresszorok által. Ennek a következménye a mostani lefejezős invázió. Ez is gyerekrablás: a legutolsó pszichopata állami csicska is felhatalmazást érez gyerekrablásra. Semmi közük más gyermekéhez. Deformálja a sajátját! Pontosabban azt sem tehetné normálisan, hisz el kell venni tőle akkor, mert szülőnek alkalmatlan és gyermekbántalmazást végez: antiszociális emberré deformálja gyermekét, vagy másét. Ez megy itt Vas megyében is teljesen nyílt “állami” terrorban. Idegen megszállás alatt állnak hivataljaink és Nép ellenes, pszichopata tevékenységet végeznek. Ez cáfolhatatlan tény kisfiam ügyében is.

Megrendelésre készült biblia: szentesített útlevél a rabláshoz..

A Jóisten nem romlást és pusztítást teremtett. Mózes kőbevésett törvényei az ember által kitervelt, szentesített útlevél a rabláshoz, öléshez, az uzsorakamat szedéshez. Facsar Imre nem állít mást, nem állít kevesebbet, mint azt, hogy a hanyatló Római Birodalom bankárai rendelték meg a Bibliát, és a tiszta kereszténység tanaira rákapaszkodva tevékenységüket szentesítendő vallást hoztak létre, amit ma judeo-kereszténységnek ismer és szenved el a világ.

Mózes kőtáblába vésett törvényei (28) rögzíti az emberiség ellen elkövetett bűnöket. A teremtő Isten nem buzdít öldöklésre, rablásra, más népek rabszolgasorsba taszítására. A megkísértés része az ember megpróbáltatásainak, a szabad akarat pedig arról szól, hogy megteszem, amit Mózes törvényei lehetővé tesznek a számomra, avagy igazodom a természet rendjéhez, és békés együttélés, a szeretet, és a boldogság izgalmas „unalmát” vállalom irányadónak.

Facsar Imre és Jakab István beszélgetése.