Pszichopátia

Ez folyamatosan fejlesztett szakanyag gyűjtemény és közérdekű bejelentés!

TEHÁT A JOGOS- ÉS KÖTELEZŐ VÉDELEM EGYIK FORMÁJA.

A legmagasabb PP tartalommal dicsekedhetnek: ügyvédek, igazságügyi szakértők, bírók, ügyészek, hivatali megszálló vezetők, bankárok, vallási agresszorok. Hiedelmes mind, tehát beszámíthatatlan. Ezért tartunk itt. A valódi tulajdonosi kör ép és globális válasza még formálódik.

Psychopath

A pedofília is e komplex rendszer része. Ez a rendszer tartja fogságban, rabszolgaságban az ép Emberiséget. Ez ad hátteret egyházaknak, bankoknak, “államoknak” és egyéb bűnszervezeteknek. Ennek neve feketelistán van. A létét is kötelező tagadni. Annyi pénz gyárt, amennyit akar. Annyi népet irt, amennyit akar. Ennek a gigászi féregnek a legfőbb ellensége a fény, a nyilvánosság. Csak annyit szabad róla mondani, hogy ez a legveszélyesebb elmeállapot.

Alaptananyag az emberiség legfőbb gondjának, a pszichopátiának a jellemzői. Még rendkívül kevesen képesek felismerni ezt az állapotot. Kb. 36 éves kor alatt nem valószínű, hogy valaki alkalmas ennek felismerésére. Akik már tapasztaltabbak és alkalmasak ennek felismerésére, azokat szisztematikusan eltávolítják a fontos állami állásokból. Rendőr sem lehetne, de semmilyen erőszakszervezetben és társintézményében sem szabadna alkalmazni pszichopatát. A valóságban a tendencia az ellenkező irányba halad.

Ez a jelenség sokkal fontosabb, mint látszik elsőre: elegendő lenne ezt rendbe tenni és békés, normális világban élhetnénk. Erről a tőről fakad az ép Emberiség minden gondja, háborúja, rabszolgasága, mobbingja, családpusztítása, gyermekkínzása, vallási deformációja. A deformált, szeretethiányos, közeg teszi ilyenné a közénk érkező fiatal embereket, akik ezt továbbadják.

Ismerd fel a pszichopátiát és kezeld szeretettel, pontos beazonosítással, nagy adag igazsággal, nyilvánossággal, nagyszerű természetességgel, következetesen!

Ép lelkületű, szerető Családban felnőtt, látó emberre nem kell törvény. Nem tud gonosz lenni. Egészséges mosoly, tiszta tekintet, természetes szeretet sugárzik belőle… A szeretetrokkant (avult nevén: pszichopata) meg úgyis kijátszik minden törvényt. A kettő között vannak a pszichopaták médiumai, kiszolgálói. Nagy hadsereg. Maskarát használnak, bennfentesek, ismernek mindenkit, bármit el tudnak intézni, életművészek, nagy túlélők, felsőbbrendűségi hiedelemben élnek,, megbízható bérgyilkosok, lelkiismeret furdalás idegen tőlük. Élvezettel pusztítanak.

Miért büntetlen itt a PAS, a pedofília, a pszichopátiás bűntett?

Azért mert: a globális pszichopata szövetség és magyar helytartóinak ez az érdeke. Pusztítani bármi áron. Ha neki nem lehetett normális élete, akkor másnak sem lehessen. Szeretetrokkantak. Ez vonatkozik a pszichopata által elkövetett családi terrorra is. Azonos stratégia része mindkét terület. A szervezett zaklatási technológia része ez. A legfőbb bűntetteket szabadon lehet elkövetni itt és most büntetés nélkül, az ép lelkületű emberiség sérelmére. Korrekt adatbázist építeni az elkövetőkről, precízen beazonosítani bűntetteiket, jellemzőiket, felismerhetőségüket publikálni.

Talán fájnak e szavak, de az érintetteknek gyógyszer és el vannak zárva tőle: A pszichopata anya mindent elkövet, hogy gyermekei alkalmatlanok legyenek szülőnek. Nem csupán a szeretetet nélkülözik a gyermekei, hanem kifejezetten szexuális csonkítást hajt végre gyermekein testben és lélekben egyaránt. Ezeken kívül közösség ellenes magatartást kényszerít ki gyermekéből. Itt a bajok gyökere, és mégis tiltott ismeretnek számítanak ezek, mert ők tartják fogságban az ép Emberiséget.

Pszichopata gyermekkereskedők irányítanak.

Nem csak magyarhont fertőzte meg az államilag szervezett családpusztítás: http://bezzeganya.reblog.hu/elvettek-az-anyatol-a-kisfiat-mert-masfel-ev…
A pszichopata gyermekkereskedők irányításával folyik ez a bűntett hazánkban is, minden hatóság bűnrészességével.

Pszichopaták kedvenc állásai:

1. pszichológus, igazságszolgáltatásnak feltüntetett intézményekben és társszerveinél, szakértői intézetek, ügyvédek…

2. gyermek-intézményekben, gondozóházakban

3. Olyan szerveknél, ahol kiszolgáltatott emberek felett rendelkezhet, ítélhet, azok szenvedtetését élvezheti.

4. tömegmanipuláló objektumok, intézetek, iskolák

5. erőszakszervezetek, kórházak, rendőrség, fegyveres erőszakszervek,

6. vallásoskodó szervezetek

Jelen világunkban lényegében szabadon garázdálkodnak a pszichopaták, a természetes lelki egészséggel bíró emberek tájékozatlansága miatt. Ennek gyógyítása megoldaná az Emberiség minden fő gondját. Vegyük észre magunk körül őket és szövetségben segítsünk rajtuk, ezáltal magunkon is! Egyedül ez esélytelen. Ne bántsuk őt, nem ő tehet bajáról! Normálisan adjuk és kapjuk a szeretetet. Ő nem tud adni, nincs miből. Pótolná a hiányt, de nem sikerül betelnie. Tetteiben felesleges keresni a józan, értelmes és természetes okokat. Nagyon leegyszerűsítve: megzavarodott a szeretethiánytól. Macska-, de némely kutya, vagy ló is kijelzi magatartásával. A külvilág felé képes tartósan teljesen normális képet vetíteni a páciens.

 1.   Súlyos károsodás érte lelkét, nincs elég ereje kiheverni baját. Klinikai eset. Huzamos (akár 2 hónapos) megfigyeléssel lehet csak diagnosztizálni.
 2.   Valódi szeretet jeleit nem képes produkálni. Komoly szeretet hiányt szenvedett el, nem tud adni szeretetet, csak kapni akar, de ezt be nem vallaná.
 3.   Sértődött lett, rosszakaratúvá vált, ami neki nem adatik meg, az másnak sem legyen!
 4.   Antiszociális, mert egy jól működő közösség a számára elérhetetlennek tűnik. Ezért, hogy hátrányát csökkentse, másokat is igyekszik megfosztani ettől.
 5.   Általában is ellenzi azokat a természetesen szép és jó dolgokat, melyekről tudja, hogy ő maga, a jelen állapotában alkalmatlan: boldog család, széplelkű gyermek, mélybarátság, gyengédség, igaz szeretet és szerelem, nyugalom, harmónia, meghittség.
 6.   Felsőbbrendűnek hiszi magát, kórosan énes, felelőtlen, következtetései okszerűtlenek, nemigen hozható zavarba.
 7.   Nagyon fejleszti tudását, képességeit, gyors, éles elméjű, jól tájékozott.
 8.   Általában segítőkésznek mutatkozik, kicsiben becsületes, jót vetít, fedi ármánykodásait. Szinte mindenki csak jó oldalát ismeri meg. Célszemélyeit támadja csak, másokat (kik számára érdektelenek) általában segít.
 9.   Élvezettel, szenvedélyesen árt bárkinek, akár saját gyermekének is, ám ezt általában nagyon fedetten, jóságoskodva teszi.
 10. Hiányzik belőle a szemérmesség, szexualitása személytelen, unalmas, sivár, deformált, sőt természetellenes lehet.
 11. Általában sem ragaszkodik az igazmondáshoz, sőt! Neki fontos esetben rendkívül profi módon tud hazudni.
 12. Nagyon irritálja, ha olyan embert lát, amilyen ő csupán szeretne lenni a lelke mélyén, de nem tud: nyílt, egyenes, szeretetteli, boldog, egészséges lelkű. Ilyenkor torz mosoly, lenéző tekintet jelenik meg rajta.
 13. Szolgákat, tettestársakat gyűjt maga alá. Maga háttérben akar maradni gazemberkedéseinél. Irányít, ural, de a következmények elől bujkál.
 14. Rafináltan viszálykodik, misztifikál, nagy stratéga.
 15. Kiszemelt prédáiban kisebbségi érzést és félelmeket igyekszik kelteni. Életüket sem tiszteli.
 16. Elsőként észreveszi és támadni kezdi azokat a személyeket, aki képesek őt leleplezni, beazonosítani, precízen diagnosztizálni. Pedig így lenne esélye kilábalni súlyos bajából, csökkenteni”?panaszait”, melyeket önmagának sem ismer el.
 17. Jól felismeri az önmagához hasonlót és vele szövetkezik.
 18. Játszi könnyedséggel aláz meg másokat.
 19. Képes ürüléket etetni áldozatával. Lelkiismeret-furdalás idegen tőle.
 20. Hálózatában megoldotta, hogy minden számára fontos informácó gyorsan áramlik felé.
 21. A legmagasabb szintű értelmi és érzelmi jelenségek produkálására képtelen.

Gyermekintézményben, erőszakszervezeteknél, egészségügyben nem lenne szabad ilyen személyt alkalmazni, közelébe sem engedni. Világosan látható, hogy ennek ellenkezője történik! Vannak súlyosabban, illetve kevésbé fertőzött régiók. Indukálja önmagát természetesen: automatikusan termeli a sérülést.

A pszichopata kétféle hálózatot tart fenn:

1. Társak: ez adja meg erejét, a vele azonos elmeállapotban lévők globális bűnszövetkezete. Egymást felismerik, támogatják. Ez nem függ kampós orrtól, indiai származástól, nemzetekből kiutált salaktól, vallási hiedelmektől, jellegzetes ruházattól, külsőségektől, jelképektől.

A kivetülő belső állapota hasonló rájuk, nem a külső megjelenés.

Maguk között más az etikett, itt nem rejtőzködnek, itt nem a hazugság, az agresszió a jellemző rájuk. Kicsiben még becsületesek is sokszor, hogy jobban leplezzék a nagy gaztetteiket.

2. Prédák: Valójában mindenki áldozatuk, beleértve a társakat is! Kiszolgálói, helytartói, beépített emberei, fegyveres bérgyilkosai, spanok, csicskák, bűntársak, hamistanúk, hírszerzők ?

Psychopath

Közös jellemző mindegyikre:

 1. Azt vetítik, hogy ők a normálisok. Az ép lélekkel rendelkezők pedig buta kis naiv emberek, akik csak rabszolgának valók.
 2. Agresszíven természetesnek és jogszerűnek vetítik magatartásukat.
 3. Szükségszerűnek hazudják a természetestől elrugaszkodott, deformált életvitelüket.

Legfőbb bűntetteik:

Fedetten szervezett, társas bántalmazások: A szervezett zaklatás/bandazaklatás a terrorizmus egy olyan formája, amit individuális személyek ellen alkalmaznak, azzal a rosszhiszemű céllal, hogy megrongálják az életminőségüket és öngyilkosságba kényszerítsék őket. A cél, hogy az áldozatot állandó érzelmi, pszichés és fizikai fájdalomban tartsák, lerombolják az identitását, idegösszeroppanást idézzenek elő, bebörtönztessék és/vagy elmegyógyintézetbe zárattassák, és végül öngyilkosságba kényszerítsék (vagy más módon gyilkolják meg). Mindezt jól szerkesztett rágalmak terjesztésével, vádaskodással, hamis nyomozásokkal, állandó megfigyeléssel, pszichoszomatikus kínzástaktikázásokkal, szabotázsokkal, hamis vádakkal, leplezett és nyílt életveszélyes fenyegetésekkel, vandalizmussal, megtolvajlással, szellemi tulajdonból és vagyonból való kifosztással, tudatos anyagi károkozással, megalázásokkal, érzelmi terrorral, megőrjítő taktikázásokkal, álházasságokkal és álkapcsolatokkal, és állandó zaklatással viszik véghez. A célszemélyeket körülvevő közösségek tagjai -titkoszolgálati és rendőrségi irányítás alatt- bandákba verődve szervezetten és szisztematikusan terrorizálják a célszemélyeket – akár éveken át. A rendőrség minden érintett országban leplezi a tevékenységet. Az elkövetőkkel az van elhitetve, hogy a teljesen ártatlan célszemélyek pedofilok, szexuális bűnözők és aberránsok, alkoholisták/drogosok, kémek, terroristák, ön és közveszélyes elmebetegek.

Háborúk gyártása kicsiben és nagyban:

Testi-, lelki- és szexuális deformálások:

Sérültek hálózata

Ép ember nem szövetkezik az ép Emberiség ellen, csak pszichopata, illetve ezek médiumai. A tervszerű pusztítás okozta a mai globális állapotokat. Elkövetői a kiválasztottsági hiedelemben “szenvedők”, a szeretet-rokkantak. Nem szenvednek. Élvezettel ártanak, pusztítanak, lassan- és gyorsan ölnek tömegeket.
A globális ébredtségi szintnek el kell jutnia oda, hogy közismert legyen az, aminek most még a létét is tagadják: a pszichopátia. Ez a feltétele annak hogy a jelenlegi apokalipszist mennyországgá változtassuk. Minden egyéb probléma ennek a globális hálózatnak, stratégiának része.

 

„Az évek során megszoktam az alábbi élményt. Amikor egy vacsora során valamelyik alkalmi ismerősöm udvariasan a munkám felől érdeklődik, röviden felvázolom a pszichopata ismertetőjegyeit. Az asztalnál minden esetben valaki hirtelen gondolkodóba esik, azután felkiált: te jó ég! Azt hiszem ez és ez is biztos, hogy az volt… Vagy: tudja, eddig fogalmam sem volt róla, de az, akiről beszél, a sógorom…” – írja Robert D. Hare, a téma egyik világhírű kutatója. A legtöbben úgy gondolunk a pszichopatákra, mint félelmetes és perverz sorozatgyilkosokra, akiket biztosan kiszúrnánk, ha szembejönne velünk az utcán. A valóság azonban az, hogy ha belebotlanánk egy példányba, minden bizonnyal nagy hatással lenne ránk kellemes, behízelgő modora és úgy általában véve elbűvölőnek tartanánk. És mire észbe kapnánk, már rá is tenné a kezét a bankszámlánkra, esetleg belevonna valami kétes üzletbe vagy egyszerűen csak padlóra küldene érzelmileg.
A pszichopátia, amit szakszerűbb antiszociális személyiségzavarnak nevezni, a felnőtt lakosság mintegy 3,5 százalékát érinti és férfiak körében háromszor gyakoribb. A pszichopaták legfontosabb jellemzője, hogy teljesen hiányzik belőlük a lelkiismeret, ezért szemrebbenés nélkül gázolnak át másokon, miközben fel sem fogják, hogy mit tesznek. Jellemző tulajdonságaik közé tartozik még a mások manipulálására irányuló törekvés, a szeretet, a szégyen és az empátia alacsony szintje, a beteges hazudozás és a felületes, megtévesztő kedvesség. Mindez sokszor társul magas intelligenciával, ami különösen veszélyessé teszi az illetőt. A tünetek ismeretében nem meglepő, hogy gyakran bűnöző életmód a végállomás, ami kisstílű csalásoktól egészen a sorozatgyilkosságig terjedhet. Az viszont már sokkal meglepőbb, hogy a börtönökön túl a pszichopaták másik gyakori előfordulási helye a multik felsővezetése. Egy néhány évvel ezelőtt végzett vizsgálat ugyanis arra az eredményre jutott, hogy körükben jóval nagyobb arányban fordul elő ez a személyiségzavar, mint az átlagemberek között.

Mint minden személyiségzavar, ez is csak 18 év felett diagnosztizálható, de bizonyos viselkedésmódok már 15 éves kor előtt megjelennek. Az iskolakerülés, az otthonról való elszökés, a verekedés, az állatokkal és emberekkel való szándékos kegyetlenkedés, a rongálás, gyújtogatás, lopás és hazudozás figyelmeztető jeleknek tekinthetők, bár nem minden esetben áll antiszociális személyiségzavar a háttérben, sokszor csak az átlagnál kezelhetetlenebb kamaszról van szó. A tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy akiknél diagnosztizálják ezt a személyiségzavart, kivétel nélkül effajta tevékenységekkel ütötték el az időt kamaszkorukban.
Ha az okokat keressük, a legtöbb pszichés zavarhoz hasonlóan itt is sok mindennel találkozhatunk. Egy izgalmas vizsgálat kétséget kizáróan bebizonyította, hogy genetikai alapja van. Megvizsgáltak ugyanis közel 15 ezer olyan elítéltet, akiket gyerekkorukban örökbe fogadtak, és arra jutottak, hogy a biológiai szülők körében jóval magasabb volt a kriminalitásra való hajlam, míg a nevelőszülők vonatkozásában nem találtak ilyen összefüggést. Egy másik kutatás arra mutatott rá, hogy a pszichopaták idegrendszere másképp működik: központi és vegetatív idegrendszerük ugyanis jóval lassabb, ami azt eredményezi, hogy nem észlelik a veszélyes vagy erős érzelmekkel járó helyzeteket, illetve ezek kevésbé hatnak rájuk. Ez a speciális idegrendszeri működés minden bizonnyal kihat az úgynevezett szociális tanulási képességeikre is. Ez azt jelenti, hogy elsősorban azért tanuljuk meg a társadalmilag elfogadott viselkedésformákat, mert attól félünk, hogy nem megfelelő magatartásunkkal kivívjuk mások rosszallását. Megtanulunk tehát viselkedni, hogy elkerüljük a megrovó tekinteteket, hogy a megjegyzésekről már nem is beszéljünk. Az antiszociális személyiségzavarral megáldott egyedek azonban az átlagosnál jóval kevésbé szorongnak, sőt leginkább egyáltalán nem, így gyakorlatilag még a legelemibb normák vonatkozásában is tesznek rá, hogy mit gondolnak mások. Ezzel magyarázható, hogy a klasszikusan szociális érzések, mint például az empátia, a szégyen, a szeretet és a lelkiismeret teljesen hiányoznak belőlük, ahogy a társadalmi normákat is figyelmen kívül hagyják.
A biológiai okokon túl a környezeti hatások sem elhanyagolhatók. Linda Mealey kétféle pszichopatát különböztet meg. Az elsődleges pszichopata esetén az antiszociális viselkedés a fent vázolt biológiai alapokon nyugszik, míg a másodlagos típus esetén a környezeti tényezők alakítják ki. Ezek a gyerekek nagyon kedvezőtlen családi környezetben nőnek fel, gyakori a szülői elhanyagolás, a következetlen nevelési módszerek és a bántalmazás. Mindez arra vezet, hogy szocializációjuk vakvágányra kerül, ugyanis téves szociális és érzelmi problémamegoldási módszereket sajátítanak el. Nem meglepő, hogy hamar kiszakadnak a családból és különböző bandákhoz csapódnak, melyek szintén nem a támogató attitűdről és a cizellált szociális érzésekről híresek. Mindez azt eredményezi, hogy fokozatosan ragadozóvá válnak: megtanulják, hogy erőszakkal, illetve mások megtévesztésével és kihasználásával tudnak boldogulni.

Ha a probléma kezeléséről van szó, leginkább az jellemző, hogy a társadalom nem tud mit kezdeni ezekkel az emberekkel. Mivel már kamaszkorban megjelenik náluk az antiszociális viselkedés, többnyire iskoláról iskolára vándorolnak, ha elkövetnek valamilyen törvénybe ütközőt, akkor különböző javító intézetekbe kerülnek, később pedig jön a börtön és a sorozatos visszaesés. Ha fehérgalléros változatról van szó, elképzelhető, hogy gazdasági bűncselekményekbe keveredik, ha pedig mégsem a bűnöző életmódot választja, a már említett multik felsővezetésében, esetleg más szakmákban kamatoztatja képességeit. Bárhogy történik is, igencsak megkeserítik környezetük életét. Mindössze egynegyedük kerül pszichológus vagy pszichiáter kezei közé, de igen gyenge eredményt lehet elérni náluk, ugyanis többségükből teljesen hiányzik a változásra való motiváltság, így 70 százalékuk idő előtt abbahagyja a terápiát. Megoldás egyelőre nincs. Az Egyesült Államokban gyakorlattá vált, hogy bűnözők esetén különböző diagnosztikai eljárásokkal igyekeznek kiszűrni a pszichopatákat; egy ilyen diagnózis ugyanis hatással van a büntetési tételre és kizárja a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét. Persze, ez is csak részleges és felületi megoldás a problémára.
http://cotcot.hu/cikk/2010/11/16/kik-azok-a-pszichopatak

Linkpark:

http://www.thesecret.hu/blogok/kal-cska/kik-azok-pszichopat-k

https://www.facebook.com/Pszichopat%C3%A1k-%C3%81ldozatainak-Bar%C3%A1ti-K%C3%B6re-412450829245492/?__xts__[0]=68.ARCXVUdeRhJxuZG5uF86kI_5icKdOVjMeb8-VuKB8nAajQBd6xEEPyb20QhGNqomeXMt8PnoUI22ujhCaC6AtrH_xIk13xNIqDcA8xLuTi0OjSIKnqnAA82P-V3fezMdUmBkNjkrxUOi

http://vibe.twice.se/ten-facts-psychopaths.html

http://www.globaltimes.cn/content/937738.shtml

http://www.icsahome.com/articles/supporting-human-rights

http://www.globalresearch.ca/the-us-corporation-as-psychopath/5345811

t%C3%A1sa-szakanyagok-1550126908645821/

http://personality-testing.info/tests/LSRP.php

http://psychcentral.com/quizzes/psychopathy.htm

https://www.counseling-office.com/surveys/test_psychopathy.phtml

http://edition.cnn.com/2014/05/29/business/psychopath-test-infographic/

https://www.google.hu/search?q=%22psychopath+killers%22&num=100&newwindow=1&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDgOjxw__KAhUMCpoKHVcqAWQQ_AUIBygB&biw=1229&bih=665

Beazonosítás után huzamos szeretettel, nyitottsággal gyógyíthatjuk ezt is. Tanítás és orvoslás testvérek. Szeretet és igazság szintén testvérek. Nagy mesterek ők.
Nem az árkot ásom a pszichopaták és áldozataik között korunk tipikus betegségében. Anya és gyermekeiről van szó, unokákról… Normalizálni akarom a kapcsolatokat, rehabilitálni az áldozatokat. Kietlen, elhagyott terület ez: akiket ezért fizetünk, üzletelnek a szakvéleményekkel, társtettességet vállalnak pszichopata bűntettekben. Szeretnék kivételt látni! 20 éves praxisom van e területen, eljárások százaiban nem találkoztam kivétellel.
Aki ilyen bajjal állami hivatalhoz fordult, az rosszul járt: nagyobb bajt csináltak, mint amekkora már megvolt. Életről-halálról ítélnek és nem tudják miről beszélnek, nem ismerik fel a pszichopatát bírók, szakértők, gyermekintézményi vezetők, gyermekjogi szakjogászok…
A pszichopátia (ha nehezen felismerhető, akkor is!) objektív, bizonyíthatóan a legveszélyesebb elmeállapot. Oldalam ezzel foglalkozik. Azért az anyai elkövetőkkel mert a férfiakkal már sok helyen foglalkoznak és tapasztalatom szerint mostanában kiugróan magas a pszichopata anyák okozta bűntettek száma. Ez ügyben kötelező a nyilvánosság kiemelt közérdek miatt!

Aki bűnrészességet vállal a pszichopata eltitkolásában, az soha el nem évülő nép ellenes bűnt követ el. A legveszélyesebb bűnözőt futtatja, kivonja a felelősségre vonás alól.

Az ép emberiségnek joga és kötelessége ismerni a pszichopatákat és médiumaikat, áldozataikat, hogy eleget tudjon tenni védelmi kötelezettségének a pszichoterror elhárításában.

“A társadalomra, környezetre a pszichopátiás beteg jelenti a legnagyobb veszélyt, és a szakembert ennek a kórképnek a gyógyítása kecsegteti a legkisebb reménnyel. A veszélyt az is növeli, hogy a pszichopátiás ember nem mindig elvetemült külsejű, riasztó szörnyeteg. Gyakran igen jó intellektusú, simulékony modorú ember, aki kedvességével még a szakembert is megtéveszti. A pszichopata embert leginkább a fejletlen erkölcsi ítélőképesség, a többi ember érzelmeinek figyelmen kívül hagyása, a megbánás és bűntudat hiánya jellemzi. Viselkedésszintjén a pszichopátiás személyiségvonások általában bűnözéssel, hazudozással, sekélyes érzelmi élettel párosulnak, ami gyakran a partner(ek) kihasználásával vagy promiszkuitással (=gyakori partnercsere), házasságszédelgéssel is párosul, azaz állandó hódítási, uralkodási igénnyel. A betegség okait a szakma még kutatja vélhetőleg genetikai okai vannak. Emellett agyi működészavarokat, így a frontális (homloklebeny) és parietális (elülső és oldalsó) agylebenyek működési zavarát is elképzelhetőnek tartják a pszichiáterek és farmakopszichológusok.

Az antiszociális viselkedés, illetve a fentiekben leírt tünetek gyakran már gyerekkorban megjelennek, és ezekkel érdemes szakemberhez fordulni, mivel felnőttkorra a patológiás viselkedés olyan mértékben rögzül, hogy túl sok eredmény már nem várható a beteg kezelésétől. A pszichopata személyiség klasszikus leírása megtalálható Hervey Cleckley The Mask of Sanity („Az egészség álarca”) című könyvében. „A pszichopata tökéletesen szalonképes, pontosan tudja, mennyi szenvedést tud cselekedeteivel okozni környezetének, csak éppen nem törődik vele.” wiki

E lapom megjelenése után pszichopata férfiakkal foglalkozó cikkek kezdtek el megjelenni. Aki hasznot igyekszik húzni a pszichopaták áldozatain, vagy a szakinformáció terjedését zavarja, az nép ellenes bűnt követ el.

Aki fél, az nem egész. Elvett belőle a szeretet-rokkant, aki csak kapni tud.Ki tudjuk egészíteni azt is, aki fél: együtt, nagy adag szeretet betáplálásával, belső erejének fejlesztésével, hátterének kiépítésével.

Mind degenera, aki a biológiai anyát átkozza bűntetteiért: hivatalok tömegét finanszírozzuk azért, hogy ép közösségi érdeket képviseljen. Ezzel szemben kifejezetten közösségellenes bűnöket kényszerít ki fegyveres erőszakkal. Szülőnek alkalmatlanokkal bűnöz együtt, pedofíliát és pszichopátiát támogat, szaporít, génlopást támogat. Ez, a hivataljainkat megszálló gerinc- és IQ mentes salak a felelős azért, hogy ártatlan kisgyermekeink ilyen kínzásokat kénytelenek elviselni. Csepreg, Kőszeg, Szombathely, Budapest, Győr… elkövetők. Ilyen nők korábban szenvedtek el szülői bántalmazást és alkalmatlanságukat, cselekvőképtelenségüket, idiótizmusukat, testi-, lelki rokkantságukat ez okozza. Lásd már a lényeget és ne felszínt csahold! Amíg nem ismersz fel egy pszichopatát, ne szólalj meg! Akkor néma csendben lennének hivataljaink megszállói a talármaskarásokkal együtt, “szakértőkkel” együtt. Népszolgának nem prosti kell, hanem ép jellem. Döglene mind rakásra, aki a pénzünkön hízik és köztörvényes megszálló, ítéletkereskedő!!!

THEPOST.HU
Kétéves kislányát kínálta fel pedofiloknak egy texasi anyuka
https://www.facebook.com/IsraelhijoilegitimodeEEUU/videos/1206320119471275/
2018nov6 Horvai Pertársasághoz:
Az ide kapcsolódó anyagokat inkább le kell tölteni és biztonságosabb helyekről belinkelni, mellékelni mert eredeti helyéről eltüntetik gyorsan. Ez a hivatalunkban tartózkodó elkövető magán hordozza a pszichopátia jeleinek sokaságát. Háromszorosát annak, melynek alapján kötelezően el kell rendelni a személy szakvizsgálatát a pszichopátiára vonatkozóan. Nagy iskolákat jártam e területen és felismerem a pszichopatát. Pár éve Szombathelyen a várójában hangosan szidta őtt 7 áldozata. Ő bent természetesen ezt hallotta, de úgy tett mintha süket lenne. Élvezettel kínozta áldozatait a szemem előtt. Természetesen minket is családommal. A szakértőnek semmilyen jellemzője nem mutatható ki ezen az exrendőrön. Sokkal tartozik nekünk ez a beteg és futtatója. Ma már nincsen titok. Nem csak az áldozatokról archiválnak adatokat, hanem az elkövetőkről is. Ez a szakértői bűnözés része egy nagyobb stratégiának. Gyökerestől kell kezelni. Saját HTML dokumentumodba gyűjtsed a bizonyítékokat minden államinak hazudott bántalmazásról! 50 év múlva is bizonyító erejük lesz, mert közismert már ez a bűnözői kör. Lesz valódi Népbíróság itt hamarosan, akik nem futtatják bűntársaikat, hanem eleget tesznek kötelezettségüknek. HTML könnyen publikálható, tartalmazza a linkeket, beágyazható média elemeket. Legyen elkövetői körön kívüli online tárhelyed és email helyed! Pl: yandex.com , Svájci webserverek… Kötelező védelmi webhelyem itt: https://planetaudit.eu/ A pertársaságnak tudok készíteni tényleg privát és manipulálatlan közös online webfelületet, ahol a védekezésünk hatékonyabb. A felszínen megfelel még ez a face, de ne támogasuk már korrupt bántalmazóinkat!
Figyelembe véve, hogy illegitim a hatalombitorló, nem hatályos semmilyen intézkedése és mi kötelező védelmi helyzetben vagyunk. Jogunk és kötelességünk ép válaszokat adni a minket ért bántalmazásokra.

Talán fájnak e szavak, de az érintetteknek gyógyszer és el vannak zárva tőle: A pszichopata anya mindent elkövet, hogy gyermekei alkalmatlanok legyenek szülőnek. Nem csupán a szeretetet nélkülözik a gyermekei, hanem kifejezetten szexuális csonkítást hajt végre gyermekein testben és lélekben egyaránt. Ezeken kívül közösség ellenes magatartást kényszerít ki gyermekéből. Itt a bajok gyökere, és mégis tiltott ismeretnek számítanak ezek, mert ők tartják fogságban az ép Emberiséget.

Ilyen esetek kezelésénél is maradj önmagad! Maradj utadon! Legyen erőd adni! Mikor aljas hozzád, akkor legyél nagyon magas szinten: adj neki kedvességet, ajándékot! Kérdezd meg miben segíthetsz neki. De ezeket tényleg őszintén, mintha nem is tette volna azt, amit tett. Ne tudjon rád hatással lenni. Tudd, hogy őt kevesebbel engedték el otthonról, mint téged. Nem fog elfelejteni. Ezt teszem én is ilyen esetben. Belső erő kell hozzá.

Kifejezetten ártatlanok “állami” vegzálására, likvidálására kifejlesztett technológia!

Ezzel szadizik a szakértőnek nevezett pszichopata állami gengszter az áldozatain. Bárkiről bármit állítanak ez alapján, családokat irtanak ki vele állami terroristák. Fogyatékos ember készítette prostituáltaknak, akik szakértőnek hiszik magukat.

Debil, prosti alkalmazóját minősíti ez a “teszt”. Ép elméjűsége kizárva. Agressziót hajt végre épek ellen, aki felhatalmazást érez ilyen agyrém alapján bárkitől véleményt mondani. “Bíró”, “szakértő” tisztában is van ezzel, de élvezik a bántalmazást, mások szenvedését, kínzását. Különösen irtják ilyenekkel az ép látókat, akik belelátnak gaztetteikbe és azokat dokumentálhatják.

Az állítólagos betegek szám szerint és a rájuk jellemző tulajdonságok:

1) Szadista: Ezek a személyek hajlamosak a tekintélyelvűségre a viselkedésükben, szükségét érzik uralni a körülöttük lévőket és gyakorta rossz szándék által vezérelt tetteket követnek el. Elnyomva ezen tulajdonságokat valószínűleg egy teljesen ártalmatlan emberről van szó. Irodai dolgozóként feltehetően a felettesei időnként nehézségeket látnak a vele való kooperációban. Ha valamit nem akar megtenni, saját maga épít fel gátakat (késik a munkából stb.) Ha gyakorta szorul saját maga megvédésére, akkor jellemző rá a dac.

2) Epilepsziás: Az ilyen gondokkal küzdő emberekre jellemző viselkedés az ingerlékenység, a kitörő düh, az agresszió. Ez gyakran elfojtott tudatalatti emlékekkel van összefüggésben. Elnyomva ezen tulajdonságokat egy békés, szelíd, és ezen okból kifolyólag egy felelőségtudatos ember képét sugározhatja.

3) Katatóniás: Ezen embereket általában a nagy általánosítások, a negatív világkép jellemzi.

4) Skizofrén: Az ilyen mentális betegségben szenvedőkre jellemző az intenzív apátia, a torz gondolatok, az időnként összeegyeztethetetlen érzelmek. Elnyomva ezen érzelmeket, egy igen barátságos ember lehet az illető. Jó szociális készségekkel rendelkezik, könnyen létesít kapcsolatokat, mindig hajlandó egy kis barátokkal történő lazításra. De ez a nagy társasági élet általában csak egy lepel. Elfedi azon érzelmeket amelyek a mélyben lakoznak. Félelem az egyedülmaradástól. A kapcsolatok sem mély barátságra épülnek, sokkal inkább felszínesek, hisz az illető igazából nem biztos abban, hogy szüksége van-e másokra.

5) Hisztérius: Néhány személyiségjegy mely a hisztérikus embereket jellemzi: felszínes és labilis érzelmek, a nárcizmus és az exhibicionizmus. Elnyomva ezen érzést, az ilyen emberek gyakran választanak maguknak valamilyen extravagáns hobbit, vagy hivatást.

6) Depressziós: Az önbescsülés hiánya, kisebbrendűségi érzések és a bűntudat a fő tünetei a depressziónak. Ezen kép kiválasztása jelenthet egy legbelül depressziós személyiséget, aki a tüneteket elnyomja, ellenőrzése alatt tartja.

7) Mániákus: Az ilyen személyiségű emberek diagnosztikai jellemzői a mánia, az extrovertáltság, a túlstimuláltság, önmaguk, az elköltött pénz, az érzelmek túlbecsülése. Ezen kép választása jelentheti azt, hogy ezen érzelmek elhatalmasodásakor misztikus fanatizmus lehet úrra az illetőn. Ezen tulajdonság elnyomásakor az egyénre jellemző a visszafogottság, az észérvek belátása, a zaj kerülése, a túlzásoktól, a szélsőségektől való ódzkodás.

8) Homoszexuális: Ezen emberek elfogadóak a másik nemmel kapcsolatban. Ha ezt a képet választja valaki, jellemző lehet rá a korai identitás megtalálásának zavara, ami visszavezethető gyermekkori traumára. Ezt elnyomva egy olyan embert kapunk aki fontosnak érzi hangsúlyozni a nem identitását, a női, férfi mivoltát. Ezek a “macho” férfiak, vagy azok a nők, akik mindig szexin akarnak kinézni, megragadják mindig a lehetőséget, ha egy kis flörtről van szó.