Nyilvánosság

A parazita ebben elpusztul, az igaz talentum ettől élni kezd.

Pokoli- helyett élhetnénk paradicsomi körülmények között is, ha az ép Emberiség kiszabadulna a legveszélyesebb elmeállapotúak globális szövetségének fogságából. Csírázik az igény a szabadságra, igazra, szeretetre, Családra, Nemzetre, természetes jogszerűségre. Csak ébredés kérdése, hogy végre valódi közösségiek vezessenek teljes nyilvánosság kontrollja alatt: soha többet, pártot, vallást, természetellenes degenerációt, államot, uszítást, manipulálást, antimédiát! Archiválj és publikálj! Ne ítélj gyorsan, ne kövesd a csahosokat/csuhásokat! Igaz léleknek nem kell maskara, hogy jobban higgyenek neki. Nagy zajjal megy a lelepleződés: férgek változnak át kaméleonná, hóhérok kezdenek el simogatni kisdedeket.
 
 
Az épek legyenek erősek, szervezettek, szövetkezzenek! Ezer magányos farkas egyszerre tegyen eleget kötelezettségének és tépje szét a népellenes parazita hálózatot! Napjainkban a tettek alapján megmutatkozik, hogy ki a valódi közösségi, ki állja a nyilvánosságot, ki ad a Népnek és ki az, aki elvesz a Néptől. Toma Imre 2018. 8. 9.
nyilvanossag

Jelenleg kifejezetten hivatali bűnözésre van optimalizálva, kifejlesztve minden erőszak szervezeti tevékenység Magyarországon.

A nyilvánosság ereje tudta publikálni ezt a különleges pillanatot is.

A nyilvánosság fogja garantálni a korrupciómentes közéletünket. Már sokunknak van lehetősége élő videó közvetítésére és egyéb dokumentálásra. Kezd kockázata lenni a hivatali terrornak.

HungarianGovern-corrupt

Jelenleg kifejezetten hivatali bűnözésre van optimalizálva, kifejlesztve minden erőszak szervezeti tevékenység. Alaptalan titkosításokkal teremtenek maguknak büntetlenséget Nép ellenes bűnökben. Kiforrott technológiákkal pusztítják a tiszta kezű, ép lelkületű, stabil erkölcsű látókat, közösségieket. Priuszhamisítás, ügyészi kummantás, fogolykínzások, szakértői irathamisítások, családjogi bűntettek, megfélemlítés, zsarolás, kifárasztási stratégia: mindennapos eszközök ezek. Ezekért vagyunk a világ legkorruptabb országa. A legveszélyesebb elmeállapotúakat-, hiedelmeseket-, antiszociálisokat-, erkölcsileg lepusztultakat nagyon összehordta a szél és pontosan a hivataljainkba.

joglalansag2018

A magyar Nép által felhatalmazott, legitim erőszakszervezet nem a felszínen fogja kezdeni a rendrakást, hanem a lényegi dolgokat teszi helyre először. Ma honunkban nincsen hivatalban senki, akinek jogosultsága lenne ítélkezni emberek felett. Jogerős ítélet évtizedek óta nem lehet ebben az “országban”. A bűnözés azonnal visszaesik harmadára, amikor a jelenlegi ügyészeket, bírókat, rendőrtiszteket el fogjuk távolítani hivataljainkból. A globális hátterüket már elveszítették a korrupt hivatalnokok, a Nép ébredése folyamatban van. Drága Barátom neked óriási hatalmad van. Pusztítóid, parazitáid rettegnek attól a pillanattól, amikor erre ráébredsz. Azt figyeld, hogy ki ellenzi a nyilvánosságot, ki maszatol, ki titkosít, ki egyirányúsítja az információ áramlását! Meg fogod találni az Emberiség ellenségeit.

Aki tud szeretni és tud összefogni, nem szít viszályt, csak az fog megmaradni ebben a vérzivatarban. Szeretettel, szakértelemmel felépített, nyíltan együttműködő, nemzetközi együttműködés tudja csak megállítani a globális terror csendes és nyílt változatait. A szeretetet ismerő, természetes családközpontú, hiedelem mentes, egészséges lelkű nyílt emberek határok nélküli szövetsége képes meggyógyítani ezt az évezredes préda gyártó, rabszolgásító járványt.

drone_snow

Természetes igényünk van az egészségesen működő közösségekre, de nem a tévtanok agresszoraira, semmilyen bizonyítékkal nem rendelkező “misszionáriusaira”! Világosan látnunk kell: kinek érdeke korlátozni a Nép tájékozódását, önképzését, szerveződését, szórakozását, ébredését.

Egyértelmű: a beteges, önhitt, maximálisan fedett viselkedésű, agresszív embereknek, akik abban a tévhitben élnek, hogy van joguk másokat likvidálni, terelgetni, uralkodni másokon, maguknak vallást, népet találnak ki, folyamatosan háborúkat gyártanak, világuralomra törnek. Egészséges ember ilyesmiben nem vállal bűnrészességet, még csendes támogatóként sem. A lassan ölő gyilkos és a gyorsan ölő gyilkos bűne azonos súlyú. Ennek ellenére a lassan ölés nem büntetett nálunk, sőt támogatott. Írnak/íratnak maguknak bármilyen törvényt. A lemészároltak száma milliós. “Nem bűncselekmény”.

2015jul11jelek

A nethasználat kezd terjedni a jó szándékú, építő, tiszta kezű emberek körében is. A rossz szándékú használat már régen elérte lehetséges legnagyobb szintet. Lényegében a digitális világ kb. 99%-át bitorolja. Analizálni és publikálni kell módszereit, stratégiáját! A neten terjedő mocsok, gazemberség, népirtás mára olyan szintet ért el, hogy a rengeteg halálos áldozat okozta sokk, kiváltotta a normális emberek aktivizálódását, szerveződését végre. Érzi vesztét a parazita 1%, azért ez az offenzíva. Munkára leleplezők, igazságkeresők, informátorok, vérbeli tanárok! Mindenki ott ahol van, azt amit tud! Csak keményen, egyenesen, természetesen, higgadtan. Ami elviseli a teljes nyilvánosságot, az már lehet igaz. Titok már nem él sokáig. A kulcs a nyilvánosság: a parazita ebbe belehal, az igaz talentum ettől élni kezd!

Tovább nem halasztható, hogy a 99% visszahelyezze magát természetes jogaiba és az 1% parazitát hatástalanítsa. A valódi értéket terjesszük: önvédelmi lehetőségeket, alternatív kommunikációs hálózatokat, IT szakinfót, kicsontozatlan IT eszközöket, kommunikációs technikákat, OP-rendszereket, webhelyeket, tudástárakat, letöltő helyeket, globális hatású emberjogi infókat… Valódi médiát készíthetünk az agresszív, Nép ellenes hamisítványok helyébe. A világ Népét dezinfóval tette rabbá az 1%. Fejlett info technika robbanásszerűen felszabadíthatja!!! Csupán az ébredésen múlik minden. Nincs ennél fontosabb. Még a mozgásunk korlátozása is kisebb kárt okoz, mint a tájékozódásunk korlátozása. Szövetkezzünk! Nép ellenes bűn a pénzünkre spekulálni, figyelmünket terelgetni. Emberek milliárdjai vannak emiatt elnyomorítva, irtva. Pedig van itt hely mindenkinek. A globális magánhatalom, misztifikált maffia, “felsőbbrendű”, “láthatatlan” világkormány precíz beazonosításáért éles látás, tapasztalat kell! A nyilvánosságot nem tudja elviselni. A transzparenciának már nem lehet gátat vetni. Tehát csak idő kérdése és globális ébredés kérdése, hogy helyükre kerüljenek ezek a dolgok, az értékrend helyre álljon. A globális gonoszság és globális böszmeség a legveszélyesebb támadásukat a Családfők, Otthonok ellen intézi. A gyermekek leplezetlenül erőszakos, perverz deformálását, csonkítását, testi-lelki kínzását, szülőtől megfosztását végzik szervezetten, nyájaskodva, segítségnek álcázva, egymás védelmében, egymás mellett tett hamis tanúzással. Ez sem évül el: nép ellenes bűn. Korlátozott apa kapcsolattal felnőtt ember általában képtelen lesz a komoly védekezésre, az egészséges lényeglátásra, a stratégiai gondolkodásra, távlati tervezésre. A legfontosabb, extrém helyzetben valószínűleg hibázni fog. Tehát országa szabad préda, sorsuk megpecsételve. Jól működő-, valódi országokban figyelnek is erre. Anya igazi, csonkolatlan utódot nem tud felnevelni Édesapa nélkül.

20150608becsulet

Az őszinteség a szeretet bizonyossága. Az vállalja az őszinteség kockázatát, aki szeret. Újra ott vagyunk: igazság és szeretet. Legfőbb kulcsszavak. Kár kinevetni ezeket. A “szokásos” konfliktus kezelő eszközök eredményességére semmilyen bizonyíték nincsen: a jelen állapot dokumentálja hatástalanságukat. Bugyuta hiedelmeken és a legrafináltabb hazugságokon alapulnak. “Békefenntartó” terroristák, Családpusztító “családvédők”…

merjlatni

Konfliktus óceánban él az Emberiség. a végletekig elcsigázva, nagy baj közvetlen közelében. E tények cáfolják az eddigi “kincstári okoskodókat”. Végre teret kell adni a bölcseknek és látóknak, a fiatal talentumoknak! Az eddigi diktátorokat, parazitákat a helyükre kell tenni és gyógyítani őket. Egy percre se engedd közeledbe azt, aki hazudik neked, vagy manipulálni akar! Láss át a vetítésen! Tettek alapján ítélj! Szavakat csak annyira vedd figyelembe, amennyire a körülmények tényleg indokolják! Igazlátó szemet kell fejlesztenünk.

legnagyobb-bunozok

A 99% extrém nagy türelmet, önfeláldozást tanúsított eddig, a háborúgyárosokkal, hazaárulókkal, oligarchákkal, diverzánsokkal szemben. Nincsen jogunk tovább várni, tétlenkedni, parazitáinkat éltetni. Utódaink előtt tisztának kell maradnunk. Meg kell tennünk mindent az emberibb, élhetőbb, természetesebb, igazabb, szeretetteli világért. Ez nem csak jogunk. Kötelességünk. Mesefigurákkal, isteneskedéssel, erkölcsi züllesztéssel, médiának álcázott dezinfo hadtesttel, viszályszítással, vallásgyártással, nép kitalálással, velejéig korrupt erőszakszervezetekkel ide juttattátok az Emberiséget. Testi és lelki nyomorba, végveszélybe, atomháborúba, narkós önpusztításba. A globális közállapotok magukért beszélnek, cáfolhatatlanok e szavak.

20150523

Mondd: mi az akadálya annak, hogy terroristák és globalterroristák árasszák el Magyarhont? Szerintem régóta semmi. Idén már magam is kétszer láttam busznyi fiatal, idegen nyelven beszélő, kisportolt civilt, akik mintha csak nem rég öltöztek volna át civilbe. Ez látható. Mindegyik esetben egy vezető után haladva vonultak el katonásan aktívan és fegyelmezetten. Akit mi honvédelemért fizetünk, az nem tudja semmivel bizonyítani honvédő tevékenységét. Mi a szokásos neve az ilyen katonának?

alomotthonok

A magyar felszabadulást késleltetheti a globálterrorista által ide telepített gigászi hadianyag és bérgyilkos hadtestek, de a folyamat globálisan már nem megállítható. Vigyázz Magyar! Ne a java hulljon! Tartsunk ki az igaz, természetes úton! Globális jelenségre csak globális válasz lehet eredményes. A 99%-nak szövetkeznie kell, nem a felszínt kapargatni megosztva. Itt EurAsia-ban japán Testvéreinktől rengeteg értéket kaphatnánk. Idegen paraziták nem engedik, hogy segítsen a Testvérünk. Legalább tanuljunk tőlük! Mi is lehetünk hasznukra, segíthetünk nekik mi is. Családban ez így természetes. A digitális távközlés terén 20 éves előnyt akartak nekünk lényegében ajándékozni kb. 28 éve. Miért is nem tehették meg?

Gyermetegnek és nevetségesnek nevezhetnénk az 1% mai reakcióit, ha nem lenne tragikus: az új helyzetben is ugyanúgy hazudnak, mint fénykorukban. Nem veszik észre, hogy rajtuk kívül már senki nem hiszi el hazugságaikat, hogy a Nép többsége már tisztában van gazemberségeikkel. A végletekig provokálják az egyetlen legitim hatalmat, a természetes úton járó, érték előállító, egyenes és nyílt Emberiséget. Ennek most következményei lesznek. Nem szabad hibázni. A mértéktartás, tárgyilagosság, szeretet, tolerancia és megbocsátás mindig legyen velünk! Én nem politizálok. Kötelező védelmi kötelezettségemnek teszek eleget. Maximálisan törekszem a valóság publikálására, mert nincs más út a mindent elborító, globális, évezredes hazugságterror ellen védekezni. Ez nem jog, hanem kötelesség minden ép embernek.

Akik alkalmasak az ép Emberiséget jogaiba visszahelyezni:

Érett kultúrákban a koros embereket nem azért tisztelték, mert “majd én is megöregszem”. A tisztességben megőszült ember óriási élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt! A koros ember akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték! Épen tudott megőszülni és tiszta tudott maradni, sok évtized küzdelmét élte át. Ez becsülhető. Ők együtt a fiatal talentumokkal képesek helyreállítani a glóbuszon a megfordult értékrendet. 

Jogtalanság nem szül jogot akkor sem, ha talármaskarában követik el, vagy más erőszakszervezeti formaruhában, állami intézményben. Magyar honban nincsen legitim hivatalos személy: mindegyik bűnrészes, a jelenlegi korrupcióban, mindegyik tud róla, egyik sem tesz eleget intézkedési kötelezettségének, amelyért tartjuk őt.

camera

A leleplezés mai szintje már kicsalhatja a nyitott ketrecből az agresszíven kómásított Népet. Már nem szükségszerű az ép Emberiségnek ebben a fogságban élnie, melyet a közösségellenes sérültek globális szövetsége tart fenn. A jelenlegi jogellenes állapotban bűnrészességet vállalók a továbbiakban kockázatokkal kell, hogy szembenézzenek. A robbanásszerű felismerés bármikor bekövetkezhet: nem kell vallások és pártok fogságában élni az ép Emberiségnek.

 

Magyar Ébredés

szeretet-ero

Ebay vásárlás: spy tools

Ebay: PMR Rádiók jó áron. NEM REKLÁM! INFORMÁCIÓ.

Facebook Comments

Hits: 653

Ajánlja ismerőseinek!
 • 52
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
  53
  Shares

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

 1. admin szerint:

  Zoltán Varga
  március 18., 19:29 ·
  Ezért güzültem, hogy EGY GAZEMBER SZEMBERÖHÖGJÖN, miközben ő, és a családja az én pénzemet, a mi pénzünket, azt a pénzt, amiből utakat, gyárakat, kórházakat, iskolákat, egyetemeket lehetett volna építeni, gátlás nélkül lopja szét?
  Az kell nekünk valóban, hogy egy mentálisan láthatóan nagyon beteg embert nézzünk, összefüggéstelen monológjait hallgassuk nap, mint nap, és látszólag az a legnagyobb gondunk, hogy „Magyarország dönt, nem az ENSZ”, holott Magyarország már nem is mi vagyunk, hanem egy totál kattant, a totyakos gatyájában és a két számmal nagyobb golyóálló mellényében?
  Azért éltem, kínlódtam, reménykedtem a rendszerváltás utáni harminc évben, HOGY JÖJJÖN EGY TOMPAAGYÚ SENKI, és azt vágja a képembe, tízmilliónk képében, hogy elégtételt vesz rajtunk, ha nem tud eleget csalni, hazudni ahhoz, hogy a hatalmát továbbra is megtarthassa?

  NA NEM!

Vélemény, hozzászólás?


Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.