Angyali

Felismered magadban, vagy más személyben az angyalt?

Sok angyal van közöttünk extrém empátiával, eredeti-, természetes jósággal. Ő maga sem tudja, hogy angyal. Érzelmileg erősen motivált, érzékenyebb, finomabb mint az átlag. S bármilyen sötét és mélyre süllyedt gengsztervilágban élünk, ő úgy érzi, hogy mégsem tehet meg mindent. Neki nem szabad. Mindenki lop, de neki nem lehet. Mindenki megbízhatatlan, de ő nem lehet az. Mindenki gátlástalanul hazudik, ő elpirul. Nem engedi hazudni a származása. Eredeti közösségi Emberek ők. 

 

Egyszerű, ezért nagyszerű romlatlan lelkű emberek: jók, tiszták és becsületesek. Rengetegen vannak. Ezekre mondjuk, hogy rendes emberek. “Nem idevalók.” Emlékeznek még egy Erkölcsre, amit ma már régóta nem tanítanak csak a jobb helyeken. Hozzák magukkal. Bár nem tanulták, nem is tapasztalhatták sehol, a vérükbe van írva. Tudják, hogy másokhoz jónak kell lenni, s bár roppant hátrányos manapság, de tisztességesnek kell maradni. Vérbeli közösségi Emberek.

Általában azok a legmagányosabbak, akik legtöbbet tesznek az ép Emberiségért.
Megfordítva: Akik a leghasznosabb közösségiek, többnyire magányosok is egyúttal.

PlanetAuditAngel

Angyal

Átmeneti áldozatvállalás, mely többnyire generációkon át tart.

Ők az igazi Elit, a valódi miniszterek, az angyaliak/angyalok. Aki ma érett angyal, azon sebek látszanak, mert a legtámadottabbak ők. Minden seb egy rangjelzés, vagy diploma, minősítés. Tetteik mondják el a lényeget.
Megdöbbentően kevés ember tud értékeikről, írásaikról, kinyilatkoztatásaikról. No majd haláluk után! Addig nélkülözésben, mindenüket szétosztva, mindenüket feláldozva dolgoznak az ép Emberiség jobb jövőjéért.
Nevüket és arcukat adják értékeik mellé közvetlen életveszélyt, folyamatos megalázást vállalva. Ezen múlik a rend helyreállása: amikor már elegen tudják elhatárolni az igazat és a vetítést, amikor már elegen tudják valódi nevén nevezni korunk jelenségeit, no akkor robbanásszerűen helyreállhat a rend és a jó lesz a jó. Az összpontosított erők megtehetik azt, amit a magányos-, szétszórt erők nem tehetnek meg soha.

Ennyi angyali ott van/volt mindenkiben. Ennyihez mindenkinek joga van. Segítsük ezt felszínre egymásban! Valódi közösségiek áldozzák mindenüket azért, hogy ez az angyaliság ne ritkaság, hanem mindennapos dolog legyen.
Nagy iskolák-, nagy vizsgák koptatják ezt a szépséget és belső értékké érlelik azt. Nemzet vezetőjének ilyen szinten kellene tisztának lennie! Nem is lenne megosztás, pártoskodás, vallási vegzálás…

 

Képtalálat a következőre: „lady diana”

Lady Diana: Ő is egyike a kristálytiszta talentumoknak, akik lebontják a hazugsághegyeket, felszabadítják az ép Emberiséget a degenerált fogyatékosok hatalombitorlása alól. Igazság, transzparencia, valódi érzelem, tisztaság, rend, nyíltszívűség, angyali küldetés… Az igaz úton járó nem segédkezik a nép ellenes bűnöket elkövető hazugoknak.

 Ők tiszta tehetségek. Ők nem gyűlölnek senkit. Nekik nincsenek előítéleteik. Ők nem vallásosak. Ők nem rasszisták. Ők nem fognak manipulálni senkit. Ők nem politizálnak. Ők nem tudnak ártani senkinek. Ne tanítsátok rosszra őket! Építeni, gyógyítani, tanítani jöttek e világra. Senkinek nincsen joga bántani őket. Mindenkinek kötelessége védeni őket.

A fenti videolista elemei kapcsolatban állnak a természetes-, legkevésbé sérült, angyali jellemekkel.  Mindenki született angyali teremtés, tehát ép lélek, de sokan súlyosan sérülnek és ettől közösségellenessé válnak. A sérülés legfőbb oka, a már szeretet-rokkantak degenerációinak évezredes és globális kikényszerítése sok területen: brutális, rituálisnak hazudott nemi- és lelki csonkítások, agresszív lelki terror és félelemben tartás, a szeretet jelentőségének fel nem ismerése…

Elegendő ezt a fő bajt megoldani és kánaánt teremtünk a jelenlegi globális pokolból, visszahelyezzük természetes jogaiba az épeket-, angyali lelkületű embereket. Sokkal több angyal között élünk, mint hinnénk. Többnyire nem is tudnak angyali mivoltukról és tévelyegnek, bizonytalankodnak. Az ép lélek gazdája legyen egyúttal erős is, mert felfalják a legveszélyesebb elmeállapotú szeretet-rokkantak.

NatalieRU

Ő valóban főügyész. Ilyen szintű tisztaság elvárt egy népszolgától.

neiteljkonnyen

Minden-magyarok ébredése fel fogja ébreszteni az Emberiséget. Már sok jel mutat erre. Külhoniak többet tehetnek és nagyobb a felelősségük, lehetőségük ez ügyben. Nagy belső erő és bátorság kell az igazhoz, a szeretethez, a nyíltsághoz. Életveszélyes dolgok ezek még most is a hazugsághegyek árnyékában, a pszichopaták világ-terrorjában. Gyors-, vagy lassú eszközökkel meg szokták ölni az ilyen embereket. Ezen a webhelyen is azért dolgozom, hogy ezek ne extrém-, hanem természetes dolgok legyenek utódaink világában. Legyen hazája az ép embereknek is, ahol a jó a jó, ahol a fehér az fehér és nem szürke! Ne vadásszák le azokat, akik nem hajlandók bűnrészességet vállalni az ép emberiség kifosztásában és rabszolgásításában! Tedd hozzá a magadét Te is azzal, amid van, ott ahol vagy!

A legdrágább kő mindent karcol, de maga nem tűr karcolást. A legdrágább szív inkább vérzik, de nem sebez meg soha mást.

 

Az élőhely választás tudományában elhivatottak az oroszlánok, lovak…

20150608felsobbrendu

Ó! Szegény egoisták! Oly keveset látnak a világból! Csak önmagukat. Vannak ezzel ugyanígy más betegségben szenvedők is. Például a vallásoskodók és pártfanatikusok sem hajlandók meglátni semmit, ami nem támogatja hiedelmeiket, zsákutcájukat. Ép jellem, folyamatosan tanul bárkitől és mindig nyitott az új ismeretekre. Amit ma megtanul, azt holnap INGYEN tanítja másoknak. Felismeri nem csak magában, hanem másokban is az angyalt, talentumot, jót. Normális embernek eszébe sem jut közösségellenesnek lenni, nem is tud ártani másoknak.

Angyal

Angyal

Az utolsó időkben nehéz lesz helytállni. Az emberek közül sokan önzők lesznek, pénzimádók, dicsekvők és büszkék, gonosz dolgokat fognak mondani másokról, szüleiknek nem engedelmeskednek, hálátlanok lesznek és gonoszok. Hiányozni fog belőlük a szeretet, a magasan kiművelt közösségi magatartás, nem akarnak megbocsátani, szívesen mondanak rosszat másokról, önuralom nélküliek és vadak lesznek, gyűlölik a jót. Elárulják a barátaikat, gondolkodás nélkül vakmerően cselekszenek, az élvezeteket hajszolják. Ilyen terepen dolgoznak az angyalok.

Mostanában gyakran látni alvó ébresztőket, tévelygő útmutatókat, avult világ előre menekülőit, a csupán kicsiben becsületeseket. Az vagy, amit teszel, nem az amit vetítesz magadról. A valódi elit, a valódi miniszter minden nap tesz valamit az ép Emberiség érdekében és nem hajlandó bűnrészességet vállalni SENKIVEL.

E fiatal tehetség tükröt tart az elkövetők elé, DE NEGYED ÉVSZÁZAD ALATT CSAK A LEHETŐSÉG LETT JOBB.

Az Angyal Generáció már képes valódi megoldást adni a globális bajokra: le tudnak leplezni minden gazságot, fel tudnak tárni minden titkolt ismeretet, dokumentálni és archiválni tudnak eddig bizonyíthatatlan aljasságokat…

Az ember, aki valóban szeret, megtisztel a bizalmával, türelmével, idejével, s nem él vissza azzal, amit Te adsz neki. A valódi szeretet feltétel nélküli, s nem várja, hogy más légy. Elfogad, nem birtokol. Ad, és nem elvesz. Nem várja, hogy Te oldd meg az életét, hanem hozzátesz a Tiédhez. Nem vádaskodik, nem féltékeny.

Ha valaki nem tud beilleszteni az életébe, annak csupán hiányt pótol a jelenléted. Tőled akar megkapni valamit, ami hiányzik neki. Ez nem szeretet, hanem önzés.

Ha valaki szeret, figyelembe veszi az igényeid, az érzéseid, nem kihasználja azokat.

Ha valaki Téged akar, nem más mellett éli az életét. Nem mást ölel, nem másik mellett alszik el.

Aki Téged szeret, nem akar Nélküled élni. Aki mást mond, mint ahogy cselekszik, ott mindig a tetteket nézd. Mert azok a valódiak…”

 

Férfi-e az, ki nem teszi jobbá a világot? 
A Nőt Szeresd, Tiszteld és Védelmezd, mert egy hunnál ez természetes!

Hun-Szkíta Erkölcs: „Erős emberek nem nyomnak el másokat, hanem felemelik őket!”

Ha eredeti, egészséges, természetes szándék vezet, megnyílik harmadik szemed és érzékelsz olyan dolgokat, melyeket a legtöbben nem. Ettől előre látó képességed lesz. Teremts esélyt a belső hangodnak! Hagyd, hogy irányítson Téged!

Ágnes Liziczai fényképe.

Nem szárnya van az angyalinak, hanem természetes jósága, megbízhatósága, pozitív kisugárzása, gyógyító ereje, bölcsessége…

 20150608becsulet

A farkasoknak magasan fejlett közösségi kultúrája van.

A természetes ép közösség ilyen. Az ép Emberiség is ilyen volt, amíg a humán salak foglyul nem ejtette. Ma még extrém kivételnek számít olyan szintű emberi közösség, mint a farkasoké. Holnap már…

Elől megy a három leglassabb. Ők adják a tempót. Ha elől mennek, akkor a többi sem megy gyorsabban, s így ők nem fognak lemaradni. Utánuk megy az öt legerősebb. Így ha támadás éri elölről a falkát, ők azonnal meg tudják védeni a csapatot. A falka középső része védett elölről és hátulról is. Ugyanis hátul is olyan ötös csapat halad, akik a legjobbakból és legerősebbekből állnak. És legutolsóként megy a falkavezér! Ő így mindenkit lát, mindent tud azonnal korrigálni a menetben.

Az emberi értelem egyik kevésbé fontosnak ítélt pillére az EI, azaz az érzelmi intelligencia. Napjainkban azonban, amikor a hatékony kommunikáció és a mindent behálózó kapcsolati tőke elengedhetetlen egy stabil életszínvonal fenntartásához, nagyon is lényegessé válik ezen képességünk fejlettsége.

A saját és mások érzéseinek érzékelésére, feldolgozására és befolyásolására vonatkozó adottságaink ugyanolyan fontosak, mint a letisztult, logikus és hatékony gondolkodás, problémamegoldás. Ugyanakkor a magas érzelmi intelligenciának amennyi előnye, annyi hátránya is van. Erre az egyik legjobb példa, hogy ha fejlett vagy ezen a téren, akkor mindent sokkal intenzívebben érzel, élsz át. Ez a pozitívumoknál jó dolog: sokkal jobban tudsz örülni a legkisebb apróságoknak is, mint mások. Emellett azonban, ha csalódsz, ha átvernek, ha visszaélnek a szeretetteddel, jóindulatoddal vagy bármivel, akkor ezerszer nagyobb fájdalmat élsz át, mint egy átlag ember. Már csak azért is, mert pontosan belelátsz annak a gondolataiba, érzéseibe, lelkébe, aki megbántott, és nem csak a saját fájdalmadat érzed, hanem a másikban megbújó színtiszta rosszindulatot, masszív önzőséget.

Amennyiben magas érzelmi intelligenciával rendelkezel, nagyon könnyen kiismered, kielemzed az embereket. Ez egyfelől jó, másfelől viszont mindezt empatikusságodnak köszönheted., Azért megy tehát ez a része olyan könnyen, mert gyakorlatilag a másik ember bőrébe, fejébe, lelkébe tudod magadat helyezni, abszolút azonosulsz vele. Ha valami fájdalom éri, azt úgy érzed át, mintha veled történt volna meg. Meglátod mások nehézségeit, és nem tudsz félrenézni, homokba dugni a fejed, mert akkor magadat hagynád cserben. 

Az átlagon felüli érzelmi intelligencia magánnyal is jár. Lehet rengeteg barátod, ismerősöd, mégis kilógsz a sorból, és sokszor borzasztóan egyedül tudod magad érezni. Nagyon könnyen átlátsz másokon, egyszerűen olvasol a metakommunikációs jelekből, gesztusokból és gesztikulációkból, így gyakran már-már untatnak az emberek. Szinte előre meg tudod jósolni, ki, mit és miért tesz, hiszen úgy látod az emberek közötti kommunikációt, mint egy képletet. Ez idővel monotonná tud válni, vagy éppen idegesítővé. Például, ha már az elején tudod, hogy mi lesz egy cselekménysorozat végkimenetele, és segítő szándékkal próbálod megértetni az illetővel, hogy másként csinálja, nem hisz neked, mert ő nem tud úgy előre gondolkodni, mint te. Egy másik apróság, ami idegesítő, ha egy olyan beszélgetést hallgatsz, amikor a két fél teljesen elbeszél egymás mellett, vitatkoznak, mert félreértették egymást. Ha van benned erő, beleavatkozol, és tisztázod nekik a helyzetet, máskor viszont annyira lefárasztanak az emberek, hogy nincs energiád kibogozni helyettük a kommunikációs gubancot.

Tudod nagyon jól, hogy minden ember más, mindenkiben van jó és rossz, ezért senkit nem vetsz meg, nem ítélkezel. Ezt a jóindulatot azonban hajlamosak kihasználni, és leterhelni minden gondjukkal, bajukkal, mert a környezeted tudja nagyon jól: te mindent megoldasz, hiszen nem hagyná a lelkiismereted, hogy bárkit is ott hagyj a bajban.

A magas érzelmi intelligenciájú emberek rendkívül értékesek, de igazából nincsenek megbecsülve. Pontosan azért, mert nekik természetes, hogy sajátjukként kezelik mások problémáit, és nem várnak cserébe semmit. Nem elhidegülve élnek a világban, mint szinte mindenki: ösztönösen ott segítenek, ahol csak tudnak.

Ezt tesszük sok éve folyamatosan: angyaliak vagyunk a legnagyobb pusztítókhoz is. Nem válunk olyanná mint ők, de hatástalanítjuk őket és visszahelyezzük jogaiba az ép Emberiséget.

Egyszer megjelent a jótündér a magyaroknak, és megkérdezte őket:
– Kedves magyarok, nem szeretnétek olyan világban élni, amiben mindenkinek vannak lehetőségei? Ahol mindenkinek mindig jár lakhatás, táplálék, gyógyulás, tanulási és fejlődési lehetőség?
– Nem szeretnénk! – válaszolták a magyarok – Akkor nem lehetnénk különbek mint a szomszéd fia, nem lenne miért még dolgozni se, nem tudnánk kinek megmutatni hogy mi mennyivel jobbak és okosabbak vagyunk nála! Különben is ilyen világ nincs is és nem is lehetséges, de mi nem is szeretnénk!
Ezzel aztán hamar el is lett intézve, így nincs is miről gondolkodni se velük, és a csoda mindörökre elmaradt.

Hozzászólások
Bodrogi Viktor Elképesztő volt egyébként amikor A Szociál-ban vázolt elképzeléseket itt pár csoportban próbáltam bemutatni, megvitatni. Amit kaptam érte emberileg azt az én túlérzékeny lelkivilágom nehezen viselte, és még talán ma sem lettem elég edzett hozzá. Ott álTovább

Kezelés

Válasz42 perce

Bodrogi Viktor És nagyon könnyen lehet végül hogy más országban fogom megvalósítani elsőre, itt ezekkel a vaddisznókkal és tulkokkal zéró esélyt érzek. Vannak még nyitottabb és tisztább népek a világon, ebben egészen biztos vagyok.

Kezelés

Válasz34 perce

Bodrogi Viktor Pár emberrel akivel elkezdtünk kicsit rajta dolgozni hát az egyik egyből ki is vált hogy na majd ő maga egyedül, kis hülye pöcs, azóta is nyomatja, persze hiába. Egyből csak ennyit bírtak. Bekaphatja mind a kisujjam, a faszomat csak a lánya.

Kezelés

Válasz29 perce

Bodrogi Viktor Polkorrektséget még csak tanulni se akarok, semmiképp, a képmutatást megtarthatják maguknak. Nálam legalább lehet tudni mit gondolok épp tényleg, náluk ezt se lehet tudni soha. Sőt, ha elkezd nekem nyáladzani akkor inkább gyanítom hogy kés tart a kezében a háta mögött. Ez a szokásuk. Édeseim.
Toma Imre Szerintem nagyon jó és pontos helyzetjelentés ez. Ennek megfelelően az emberek mindössze egymilliomod részéhez fog eljutni és nem lesz rá visszajelzés. Hoppá! Berakom lapomra. Ott fogják látni többen.

Hits: 26210

Ajánlja ismerőseinek!
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
  5
  Shares

2 Responses to Angyali

 1. admin szerint:

  Bodrogi Viktor Szerintem komoly dolgot végzel mindenki érdekében. A magasan fejlett közösségi magatartás elterjedése állíthatja helyre a megfordult értékrendet. 100 % igaz, 100% nyíltság!!! Kell ennyi átütőerő a hiedelem alapú globális böszmeség kisavazásához. Nagy iskolák adnak ehhez felhatalmazást frontereknek. Csúnyán bemutatkozik az, aki ezt köpködni kezdi: azt állítja, hogy amit ő nem tud-, nem érzékel az nem létezik. Hihetetlen sokan szenvednek ebben a betegségben (ezt pszichopata generálja!). Kezdik ezt már mások is felismerni végre.

 2. admin szerint:

  A legnagyobbak ismerik a munkát, igazat, szeretetet. Ők a valódi elit. Legyenek parazitamentesek!!! Kiválasztottsági hiedelem nélkül élnek, csendesek, egyenesek, bármikor segítenek bárkin, felismerik támadóikat, tanítanak, gyógyítanak tudományosnak hazudott fokozatok nélkül is.
  https://www.facebook.com/peter.hartyanyi/videos/1904880859563516/

Vélemény, hozzászólás?